« Zpět na seznam

ALTWOOD - Venkovský Rodinný Dům SPY

Spy, Nové Město nad Metují, Kosařova 98
Rodinný dům, Dokončen

Základní údaje

Poloha

Kraj Královéhradecký kraj
Stát Česká republika
Adresa 54901 Spy, Nové Město nad Metují, Kosařova 98
 

Informace

Typ budovy Rodinný dům
Stav objektu Dokončen
Druh stavby Novostavba
Konstrukce Zděná, monolitická
Dotace Nová zelená úsporám (od 2014)
Kolaudace 04.11.2019
 

Prostory

Bytové jednotky 5
Podlahová plocha 203,4 m2
Výpočtová metodika podlahové plochy PENB od 2013, Nová zelená úsporám (vnější rozměry)
Užitná plocha dle PHPP 148 m2
Obestavěný prostor 508,5 m2
Poměr A/V 0,76
 

Majitel

Jméno Miroslav Alt
Adresa TGM 40
E-mail miro.alt@hotmail.com
Telefon 605864262
 
 

Návštěva

Možnost návštěvy celoročně Ano
Kontaktní osoba Miroslav Alt
Telefon 605864262
E-mail miro.alt@hotmail.com
Adresa TGM 40, Nové Město nad Metují
 

Technické parametry

Energetické vlastnosti

Měrná potřeba tepla na vytápění 4,1 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika potřeby tepla na vytápění PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Energetická náročnost budovy (dle PENB) B - velmi úsporná
Celková potřeba primární energie dle PHPP 10,6 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika celková potřeba primární energie: PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Celková neprůvzdušnost n50 0,46 h-1
 

Energetické vlastnosti

  Skladba Tloušťka U [W/(m2K)]
Základové konstrukce
(strop nad nevytápěným prostorem)
- Souvrství podlahové kce 50 mm (masivní dřevěná podlaha)
- Nivelační betonová stěrka 40 mm
- ŽB základová deska 250 mm
(vyztužení dle návrhu statika)
– XPS (lambda = 0,040 W/mK) 240 mm
- Hydroizolace 5 mm
- Separační geotextilie
- Štěrk hutněný (frakce do 8mm) 30 mm
- Hutněné stěrkové lože 150 mm
(postupně zmenšující se frakce 32/63 – 8/16)
- DRENÁŽ po celém obvodu stavby v nezámrzné hloubce
- Rostlý terén
570 mm 0,18
Stěna - Zateplení systémem Baumit Star EPS šedý / 300 mm
- SOKL(skrytý v rovině fasády) - XPS
450 mm 0,15
Zastřešení - ploché
(ploché části zastřešení)
- Dřevoplastový rošt podkladní terčíky 60 mm
- Hydroizolace – Separační textilie 3 mm
- XPS 300 mm
- Předepjatý strop.panel 250 mm
613 mm 0,15
Zastřešení - šikmé
(šikmé části zastřešení)
Pálená taška s plochým profilem cca 25 mm
Kontralatě 40 mm
Latě 40 mm
Pojistná hydroizolace
Vysoké „I“ nosníky z OSB, izolace
vyplněné vatou (Isover UNIROL PROFI 360 mm)
Podkrokevní izolace mezi rastrem SDK (Isover UNIROL PROFI 40 mm, 60mm, 80mm)
OSB 4P+D nebroušená Airstop
sádrokartonové konstrukce + SDK 12,5 mm +
nátěr
517 mm 0,12

Výplně otvorů

Okna trojsklo 0,7 W/m2K
střešní okna – PASIV – 0,9 W/m2K
Celkové UW: 1,4 W/m2K
Zasklení celé okno – PASIV – 0,7 W/m2K
Celkové Ug: 0,7 W/m2K
g: 0
Vchodové dveře celé dveře cca 0,9 W/m2K
UD: 0,9 W/m2K
 
 

Zúčastnění

Návrh

Architektonický návrh

Název Jeřábarch | Ing. arch. Jiří Jeřábek
 

Stavební část

Název Jeřábarch | Ing. arch. Jiří Jeřábek
 

Vytápění

Název Biosuntec
 

Vzduchotechnika

Název Biosuntec
 

Solární technika

Název Biosuntec
 

Elektroinstalace

Název Norbert Eigel
 

Statická část

Název Ing. Jiří Viesner
 

Energetická náročnost

Název Biosuntec
 

Realizace

Vytápění

Název Biosuntec
 

Výplně otvorů

Název Vekra okna
 

Solární technika

Název Biosuntec
 

Elektroinstalace

Název Grulich Elektroinstalace
 

Tepelné izolace

Název Baumit, s.r.o.
Adresa Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem
 

Kontrola kvality

Test neprůvzdušnosti

Název Blowerdoor s.r.o.
 

Stavební prvky

Konstrukční systém

Název KM BETA a.s.
Adresa Dolní Valy 3739/4, 69501 Hodonín
 

Izolace

Název Baumit Greywall, detaily Kooltherm a New Therm
 

Okna

Název Vekra okna
 

Zasklení

Název Vekra okna
 

Vzduchotechnika

Název Biosuntec
 

Stínící technika

Název Alurol
 
 

Technické zařízení

Větrání Jedná se o odvod odpadního vzduchu z dané stavby a jeho náhradu přívodním upravovaným vzduchem. VZT jednotka je umístěna v místnosti č. 1.08 a je napojena pomocí VZT potrubí na nasávací a přívodní elementy v jednotlivých místnostech. Přívodní elementy jsou provedeny ve stropech a zdech místností. Potrubí je vedeno v sádrokartonových podhledech a kastlících a do místností je zavedeno skrz konstrukci stropu nebo skrz konstrukci zdi. Veškeré potrubí je tepelně izolováno, kromě potrubí odvádějícího odpadní vzduch. Provoz vzduchotechniky je celoroční, kdy VZT jednotka v zimě přiváděný vzduch dohřívá a v létě přichlazuje. Sání čerstvého a výfuk odpadního vzduchu je provedeno do fasády objektu dle výkresu. Ve všech hygienických místnostech je odsáváno minimálně 45 m3/h, což představuje výměnu vzduchu dle doporučených hodnot. Hodnoty přiváděného a odváděného vzduchu jsou vyznačeny ve výkresech.

Výměna vzduchu bude řešena dle ČSN EN 15665 Z1 a DIN 1946–6:
- kuchyň 60-80 m³/h
- WC 30 m³/h
- koupelna 60-80 m³/h
- technická místnost max. 20 m³/h
- zádveří 15 m³/h
Norma stanovuje nutnost trvalého větrání s minimální intenzitou nv = 0,3h-¹.
V obytných prostorech a kuchyni bude splněna dávka čerstvého vzduchu na osobu min. 25 m³/h.
Celkové množství topného vzduchu je 800 m³/h.
Vytápění Ohřev topného vzduchu zajišťuje tepelné čerpadlo typu vzduch-vzduch CM18 N14 (vnitřní) / UU18W UE4 (venkovní) s topným výkonem až 7,2 kW a topným sezónním faktorem SCOP 4,15. Za distriboxem jsou instalovány jako bivalentní topidlo kruhové ohřívače EKA-160-2,4-1f o výkonu 2,4 kW do přívodní větve místnosti 1.03; kruhové ohřívače EKA-125-1,5-1f o výkonu 1,5 kW do přívodní větve místností 1.06, 2.01, 2.04 a kruhové ohřívače EKA-100-0,6-1f o výkonu 0,6 kW do přívodní větve místností 1.05, 2.02 a 2.03 . Jako doplňující bivalentní zdroj pro vytápění bude využita krbová vložka BEF PASSIVE 6 CP o výkonu 3,8 kW s účinností min. 86 %. Tepelná ztráta objektu činí cca 3,6 kW dle energetického posudku PENB.
Ohřev vody Příprava TUV je řešena ohřevem pomocí elektrického tělesa, které využívá částečně energii
vyrobenou 12 ks fotovoltaických panelů umístěnými na střešním plášti, které jsou orientovány na jižní
stranu se sklonem 45° a osazené na kovové konstrukci (vzhledem k výškové úrovni umístění nejsou
panely zastíněny žádnými překážkami). Panely budou také pokrývat část spotřeby elektrické energie
vznikající vlastním provozem objektu.
Akumulace energie Není plánovana ačkoli k tomu můžen dojít.
Sklep ne
Doplňující popis Hospodaření s dešťovou vodou vychází z legislativních požadavků na řešení srážkových vod co nejblíže místa vzniku povrchového odtoku, tj. přímo na pozemku stavby – dle ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod a TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami a je tak v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území - §20, odst.5, písm.c.
 
 

Tento dům můžete navštívit v rámci mezinárodních Dnů pasivních domů, které se konají od pátku 6. listopadu do neděle 8. listopadu 2020. Akce existuje jen díky ochotě majitelů, proto prosím respektujte otvírací dobu, kterou v každém domě dávají k dispozici.

Pokud je u domu uvedeno "po domluvě", prosím dohodněte si návštěvu dopředu na uvedených kontaktech.


Adresa: 54901 Spy, Nové Město nad Metují, Kosařova 98
Kontakt: Miroslav Alt, miro.alt@hotmail.com, 605864262
 

 

Projekt řeší novostavbu rodinného domku ve vsi Spy u Nového Města nad Metují. Jedná se o podlouhlou parcelu na okraji obce. Její vrchní i spodní část je lemována vzrostými stromy, ty se snažíme dle možností v maximální možné míře zachovat. Pozemek je svažitý, na to reaguje i samotný dům víceúrovňovostí přízemní podlahy.

Dům je, vzhledem ke svým obyvatelům, charakterem fůzí tradiční české a skotské venkovské stavby v novém pojetí tak, aby vyhovovala současným potřebám a tak, jak cítíme její estetiku. Stavba je podlouhlá, horizontální. Umožňuje tak co největšímu množství vnitřních prostor kontakt se zahradou. Základní zděná bílá hmota domu s tmavší plochou střechou zakončenou decentní římsou jakožto tradiční česká záležitost, je doplněna skotskem inspirovanými prvky jako je výzazná vertikála kamenného komína předsazeného na obvodové stěně, nebo zalomení kubické hmoty rozšiřující přízemí.

Na fasádě se také kloubí prvky tradičního se současným. Menší okna s dělenými tabulkami a šambránami jsou zde vedle velkoplošného prosklení. Šambrány a římsy dávají současnému architektonickému vyjádření příjemný detail. Výrazným prvkem je i parafrázovaný vikýř, který kombinuje šambránu s velkoplošným prosklením.

Co se týká vnitřního fungování, je zásadním požadavkem možnost fungovat zde otevřeně, s dalšími návštěvníky domu, krátkodobými i dlouhodobějšími, a otevřenost domu vůči zahradě. Hostinská část se zázemím nabízí možnost přebývání zahraniční části rodiny. Pro rodinu pak slouží jako druhý obytný prostro například pro sledování filmů. Obecně je vnitřní dispozice domu řešena pomocí koutků s danou funkcí, které do jisté míry sdílí veřejné prostory. Hravost je podle nás důležitá, proto je v návrhu například společná dětská část, otočná knihovna, která ukrývá pracovnu za ní, či bar s průhledem ke vstupu. Tyto drobnosti mají nabídnout obyvatelům různorodé možnosti využívání prostoru a naplnit tak jejich představy.

 
 

 

Další fotografie

 
 

Naši členové
 • Ing. arch. David Vašíček
 • INTOZA s.r.o.
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • VELUX Česká republika, s.r.o.
 • REFAGLASS s.r.o.
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • Stapring, s.r.o.
 • Evora Smart s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize V-systém
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • Ing. Michal Hučík
 • STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
 • SLAVONA, s.r.o.
 • Meesenburg s.r.o.
 • Čanda, s.r.o.
 • KM BETA a.s.
 • Ing. Martin Škornička
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • Sinc s.r.o.
 • WIPPRO GmbH

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství