« Zpět na seznam

BD Bělocerkevská

Praha 10, Bělocerkevská 1302, 1303, 1304
Bytový dům, Dokončen

Základní údaje

Poloha

Kraj Praha
Stát Česká republika
Adresa 10000 Praha 10, Bělocerkevská 1302, 1303, 1304
GPS souřadnice 50.072637, 14.471369
 

Informace

Typ budovy Bytový dům
Stav objektu Dokončen
Druh stavby Rekonstrukce
Konstrukce Zděná, monolitická
Celkové stavební náklady 22 738 076 Kč
Stavební náklady / m2 užitné plochy 5 800 Kč
Dotace Nová zelená úsporám (od 2014)
Kolaudace 2018
 

Prostory

Bytové jednotky 65
Podlahová plocha 4 768,1 m2
Výpočtová metodika podlahové plochy PENB od 2013, Nová zelená úsporám (vnější rozměry)
Obestavěný prostor 14 875,5 m2
Poměr A/V 0,31
 

Majitel

Jméno Společenství vlastníků jednotek Bělocerkevská 1302, 1303, 1304, Praha 10
Adresa Bělocerkevská 1302, 1303, 1304, Praha 10
E-mail jan.totusek@gmail.com
Telefon 774742223
 
 

Návštěva

Možnost návštěvy celoročně Ano
Kontaktní osoba Ing. arch. Jan Totušek
Telefon 774742223
E-mail jan.totusek@gmail.com
Adresa Bělocerkevská 1302, Praha 10
 

Prezentace

Fotograf Ing. Jan Matička
 

Technické parametry

Energetické vlastnosti

Měrná potřeba tepla na vytápění 47,68 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika potřeby tepla na vytápění PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Energetická náročnost budovy (dle PENB) B - velmi úsporná
Celková potřeba primární energie 95 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika celková potřeba primární energie: PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem 0.26 W/m2K
 

Energetické vlastnosti

  Skladba Tloušťka U [W/(m2K)]
Základové konstrukce
(strop nad nevytápěným prostorem)
- Interiérová omítka + malba cca 3 kg/m2
- Penetrační nátěr pod omítku 0,2 kg/m2
- Základní vrstva (stěrková hmota + výztužná skleněná tkanina)
tl. 3-5 mm,
spotřeba stěrkové
hmoty cca 4-5 kg/m2
- Tepelná izolace z minerálních vláken (MW), λD = 0,039 [W/mK],
mechanicky kotvená do podkladu systémovými kotvami 120 mm
- Lepicí hmota na bázi cementu pro lepení tepelné izolace 3-4 kg/m2
- Penetrační nátěr pro zlepšení přilnavosti lepicího tmelu k
podkladu (typ nátěru dle konkrétního podkladu)
min. 0,03 kg/m2
dle savosti
podkladu
- Stávající vrstvy stropní konstrukce – dle potřeby vyrovnání a vyspravení povrchu, oprava stávající omítky
320 mm 0,25
Stěna - Organická omítka se škrábanou strukturou
(Stolit K 1,5), zrnitost 1,5 mm, tón C1 2,3 kg/m2
- Penetrační nátěr pro zlepšení přilnavosti k podkladu (StoPutzgrund)
0,01 – 0,04 l/m2
dle savosti podkladu
- Základní vrstva: Organická bezcementová armovací stěrka
(StoArmat Classic) + výztužná síťka (StoGlasfasergewebe F)
kladena s přesahem 100 mm
tl. 2,0 až 3,5 mm
cca 4-5 kg/m2
- Tepelná izolace z minerálních vláken (MW), λD = 0,039 [W/mK],
certifikovaná v systému, pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR15,
lepená a zároveň mechanicky kotvená do podkladu systémovými
kotvami pro zápustnou montáž (Ejotherm STR-U 2G), počet kotev
dle kotevního plánu, min. však 8 ks/m2
tl. 200 mm
- Minerální lepicí malta (Sto-Baukleber), nanesena po obvodě desky
a 3 body v ploše desky, min. 50% plochy desky izolantu
tl. max. 20 mm
cca 5,0 – 6,0 kg/m2
- Penetrační nátěr pro zlepšení přilnavosti lepicího tmelu k podkladu
(Stoplex W)
0,01 – 0,04 l/m2
dle savosti podkladu
- Dle potřeby vyrovnání a vyspravení povrchu původní konstrukce (rovinnost podkladu do 2 cm/m, nerovnosti vyrovnat
nosnou omítkou, nikoliv podlepováním izolantem)
- Vnější omítka vápenocementová ~ 15
SO1: Zdivo z příčně děrovaných cihel CDm (2.NP – 8.NP)
SO2: Zdivo z příčně děrovaných cihel CDm (parapety)
SO3: Zdivo z příčně děrovaných cihel CDm (1.NP)
SO4: Stěna betonová (1.PP)
SO1: 375
SO2: 240
SO3: 500
SO4: 500
- Vnitřní omítka vápenná ~ 15
490 mm 0,19
Zastřešení - ploché
(ploché části zastřešení)
- Hydroizolační fólie z měkčeného PVC (PVC-P) bez výztužné vložky s nakašírovanou PES rohoží na spodním povrchu, určená ke
stabilizaci lepením; fólie bude lepena polyuretanovým lepidlem (PU)
na desky EPS 3,2
- Tepelněizolační desky z pěnového stabilizovaného samozhášivého
polystyrenu EPS 100 S Stabil o min. pevnosti v tlaku 100 kPa při 10% deformaci, kladena ve dvou vrstvách podobných tlouštěk,
vzájemně lepené PU lepidlem, k podkladu (asfaltové pásy) lepeny PU lepidlem (INSTA-STIK) 300
- Souvrství původních asfaltových pásů – vyspravené, dle potřeby
vyrovnané přířezy asfaltového oxidovaného pásu s vložkou
ze skleněné tkaniny, větší nerovnosti vyspravené asfaltem
smíchaným s expandovaným kamenivem
~ 20
- Betonový potěr 20
- Spádový škvárobeton 80 – 220 *
- Pěnobetonové desky ~ 60 *
- Nosný stropní panel železobetonový 225 *
680 mm 0,12

Výplně otvorů

Okna Okna osazena na vnější líc původní obvodové stěny. Dřevěná eurookna s lepenými napojovanými profily, s kováním, zasklená izolačním trojsklem. Z vnější
strany opatřena hliníkovou rámovou a křídlovou okapnicí. Povrchová úprava rámů –
vícevrstvá lazura. Hodnota součinitele prostupu tepla celého okna Uw = 0,71 W/(m2.K) nebo lepší, činitel prostupu solární energie g=min 0,47.
Index vzduchové neprůzvučnosti výplně Rw = 30, respektive 35 dB. Hodnota 35 dB je
na bytových výplních směřujících do ulice.
Okna v místnosti KUCHYŇ osazena včetně větrací klapky (šterbiny) osazené do rámu okna. Jedná se o akustickou
okenní štěrbinu pro přívod vzduchu do objektů s plynovými spotřebiči typ AERECO EFA 35, štěrbina zajišťuje stálý průtok vzduchu 35 m3/h (při tlaku 10 Pa, 22 m3/h při tlaku 4 Pa), akustický útlum s venkovním krytem AEA 100 je Dn,e = 40 dB.
Celkové UW: 0,71 W/m2K
 
 

Zúčastnění

Návrh

Architektonický návrh

Název Dekprojekt s.r.o.
 

Stavební část

Název Dekprojekt s.r.o.
 

Vytápění

Název Dekprojekt s.r.o.
 

Vzduchotechnika

Název Dekprojekt s.r.o.
 

Statická část

Název Dekprojekt s.r.o.
 

Energetická náročnost

Název Dekprojekt s.r.o.
 

Realizace

Stavební část

Název Holborn group s.r.o.
 

Vzduchotechnika

Název Holborn group s.r.o.
 

Vytápění

Název Enbra a.s.
 

Výplně otvorů

Název Holborn group s.r.o.
 

Tepelné izolace

Název Holborn group s.r.o.
 

Kontrola kvality

Test neprůvzdušnosti

Název Dekprojekt s.r.o.
 

Termografie

Název Dekprojekt s.r.o.
 

Stavební dozor

Název Ing. Petr Žemla
 

Ostatní

Poradenství

Název Dekprojekt s.r.o.
 
 

Technické zařízení

Větrání Přirozené okny, součástí oken systém štěrbinového větrání Aereco (plynové sporáky v kuchyních).
Vytápění CZT
Ohřev vody CZT
Sklep ano
 
 

Tento dům můžete navštívit v rámci mezinárodních Dnů pasivních domů, které se konají od pátku 6. listopadu do neděle 8. listopadu 2020. Akce existuje jen díky ochotě majitelů, proto prosím respektujte otvírací dobu, kterou v každém domě dávají k dispozici.

Pokud je u domu uvedeno "po domluvě", prosím dohodněte si návštěvu dopředu na uvedených kontaktech.


Adresa: 10000 Praha 10, Bělocerkevská 1302, 1303, 1304
GPS souřadnice: 50.072637, 14.471369
Zvětšit mapu »

Kontakt: Ing. arch. Jan Totušek, jan.totusek@gmail.com, 774742223
 

 

Panelový bytový dům původem ze 60. let 20. století, se sedmi až osmi nadzemními a jedním až dvěma podzemními podlažími, zastřešený plochou střechou. Dům je součástí bloku půdorysného tvaru U, řešená část je půdorysného tvaru L o třech vchodech.

V rámci revitalizace bylo provedeno:

- zateplení stropu nad suterénem;

- zateplení fasád, v soklové části speciální profilované provedení pro architektonické zdůraznění základny;

- výměna výplní otvorů, okna se zvýšenou neprůzvučností, vybraná pak se sofistikovanou větrací klapkou, na osluněných fasádách vnější žaluzie;

- zateplení plochých střech vč. nové hydroizolace (po předchozím snesení střechy na nízkém krovu);

- rekonstrukce balkonů;

- rekonstrukce vstupů.

 
 

 

Další fotografie

 
 

Naši členové
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • Čanda, s.r.o.
 • REFAGLASS s.r.o.
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • JRD s.r.o.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • BACHL, spol. s r.o.
 • Atelier Tlustý - Ing. arch. Josef Tlustý
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • PROPASIV s.r.o.
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • Meesenburg s.r.o.
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • PORSENNA o.p.s.
 • Úsporné bydlení s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton

Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby