« Zpět na seznam

Obchodní Akademie Česká Lípa

Dům se zúčastnil soutěžní přehlídky Úsporný dům 2019.

Česká Lípa, náměstí Osvobození 422
Vzdělávací zařízení (škola, školka), Dokončen

Základní údaje

Poloha

Kraj Liberecký kraj
Stát Česká republika
Adresa 47001 Česká Lípa, náměstí Osvobození 422
GPS souřadnice 50.6861628N, 14.5338586E
 

Informace

Typ budovy Vzdělávací zařízení (škola, školka)
Stav objektu Dokončen
Druh stavby Rekonstrukce
Konstrukce Zděná, monolitická
Dotace OPŽP
Kolaudace 04/2019
 

Prostory

Podlahová plocha 4 267 m2
Výpočtová metodika podlahové plochy PENB od 2013, Nová zelená úsporám (vnější rozměry)
Obestavěný prostor 19 309 m2
Poměr A/V 0,33
 

Majitel

Jméno Liberecký Kraj
Adresa U jezu 642,2a; 46001 Liberec
E-mail oa-cl@clnet.cz
Telefon 778 544 002
 
 

Návštěva

Možnost návštěvy celoročně Ne
 

Prezentace

Fotograf OA Č. Lípa
 

Technické parametry

Energetické vlastnosti

Měrná potřeba tepla na vytápění 16,11 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika potřeby tepla na vytápění PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Energetická náročnost budovy (dle PENB) B - velmi úsporná
Celková potřeba primární energie 244 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika celková potřeba primární energie: PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem 0.38 W/m2K
 

Energetické vlastnosti

  Skladba Tloušťka U [W/(m2K)]
Stěna zateplení obvodvých stěn dvora tl. 200 mm minerální izolace 200 mm 0,137
Zastřešení - ploché
(ploché části zastřešení)
strop nad 3.NP směrem do půdy - doplnění 240 mm foukané tepelné izolace 240 mm 0,114

Výplně otvorů

Okna stávající okna - 2012, s dvojsklem
Celkové UW: 0 W/m2K
 
 

Zúčastnění

Návrh

Architektonický návrh

Název Stávající budova
 

Stavební část

Název Bc. Jan Mašek pro Liberecká Kraj
 

Vytápění

Název stávající
 

Vzduchotechnika

Název ing. Lukáš Roubíček pro Liberecký kraj
 

Energetická náročnost

Název Martin Jindrák
Adresa Březová 803, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou
 

Realizace

Stavební část

Název MISTAV Č. Lípa
 

Vzduchotechnika

Název DAP Liberec
 

Stavební prvky

Izolace

Adresa Bucharova 2641/14, 15800 Praha 5
 

Vzduchotechnika

Název ATREA s.r.o.
Adresa ul. Československé armády 5243/32, 46605 Jablonec nad Nisou – Rýnovice
 

Ostatní

Poradenství

Název Martin Jindrák
Adresa Březová 803, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou
 
 

Technické zařízení

Větrání Dvojice centrálních VZT jednotek pro větrání učeben a chodeb + samostatná VZT jednotka pro posilovnu a cvičebnu.
Vytápění Stávající systém - elektrická akumualční kamna.
Protory toalet vytápěny nově odpadním teplem z chlazení serverovny.
Ohřev vody Toalety chlapců využívají pro ohřev TV odpadní energii ze serverovny.
Toalety dívek využívají TČ vzduch / voda, odebírající energii z odpadního vzduchu ze školy díky odvětrávání šaten a protoru s umístěním chladících automatů.
Sklep ne
 
 

Tento dům můžete navštívit v rámci mezinárodních Dnů pasivních domů, které se konají od pátku 6. listopadu do neděle 8. listopadu 2020. Akce existuje jen díky ochotě majitelů, proto prosím respektujte otvírací dobu, kterou v každém domě dávají k dispozici.

Pokud je u domu uvedeno "po domluvě", prosím dohodněte si návštěvu dopředu na uvedených kontaktech.


Adresa: 47001 Česká Lípa, náměstí Osvobození 422
GPS souřadnice: 50.6861628N, 14.5338586E
Zvětšit mapu »

Poznámka: Díky využití dotačního titulu bylo možné poprvé v dějinách školy zajistit vhodné vnitřní protředí se snížením vlhkosti v interiéru. Odpadním teplem z provozu školy oje ohřívána TV, čímž je také poprvé zajištěn komfort využiívání toalet po celou dobu výuky bez omezení.
 

 

Budova bývalé klášterní školy z roku 1867, trvale využívána pro výuku. Velmi msivní konstrukce s dlouhou tepelnou setrvačností. Uliční fasáda na hranici památkové zóny s omezením možných zásahů. Před opatřením problémy se vzlínající vlhkostí, nevyhovujícícm vnitřním prostředím a nedostatečnou přípravou teplé vody na toaletách. V roce 2012 nesystémově vyměněná okna s dvojsklem bez utešnění připojovací spáry. Vytápění elektrickými akumulačním kamny, bez možnosti jejich výměny (výměna v roce 2012....)

V rámci opatření provedeno:

- uliční fasáda - nové vnější špalety, ostění a parapety s odstraním omítek a částí stěn, zatěsnění spáry a doplnění vrstvy tepelné izolace
- dvorní fasáda - zateplení minerální izolací tl. 200 mm vč. řešení zateplení soklů + zateplení stříšek
- půdní prostor - doplnění foukaní minerální izolace tl. 240 mm na celé ploše půdy s ochranou folií proti zamezení víření skelních vláken a jejich průniku do interiéru školy
- větrání posilovny a cvičebny - samostatná vzduchotechnická jednotka
- větrání učeben  - pilotní realizace VZT systému, kdy dvě centrální zařízení zajišťují výměnu vzduchu pro 29 učeben, sborovnu a ředitelnu. Vzduch je přiváděn do protoru centrálního schodiště vyústkami ve stropě. Proudí přes chodby směrem k WC, kde je odsáván zpět do VZT jednotek. Jednotlivé učebny si odebírají vzduch z chodby a vrací zpět na chodbu. V rozlehlé budově s klenbami, kde nebylo možné provídět svislé stoupačky s ohledem na nosné trámy podlah, nejsou vodorovné rozvody vzduchu - plechové tvarovky. Zároveň je provětráván celý objem školy, vč. chodeb, WC atd. Jedná se o první realizaci tohoto způsobu větrání nejen v ČR, kromě dvou učeben v Insbruk, realizovaných PHI v ríámci univerzitního výzkumu
- chlazení serverovny školy zajišťuje převodem přes TČ ohřev TV a vytápění pro toalety chlapců
- malé TČ vzduch/voda se zásobníkem TV zajišťuje ohřev TV pro toalety dívek, vč. vytápění 1/3 těchto toalet, zároveň se zajištěním odvětrání šaten školy a využití tepla od prodejních automatů s chlazením

- pro rok 2020 je připravena realizace využití šedé a dešťové vody pro splachování WC, zalévání zelěně ve dvoře školy a kropení dvora pro snížení teploty v teplých červnových dnech
 

 
 
 
 

Naši členové
 • Protronix s.r.o.
 • EnergySim s.r.o.
 • WIPPRO GmbH
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • WOBAU STAVBY s.r.o.
 • KM BETA a.s.
 • STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • Isocell GmbH & Co KG
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • Josef Bárta
 • Stapring, s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize V-systém
 • VELUX Česká republika, s.r.o.
 • Evora Trade s.r.o.
 • Evora Design s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Glass

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství