« Zpět na seznam

Dům pod smrkem

Dům se zúčastnil soutěžní přehlídky Pasivní dům 2016.

Černošice
Rodinný dům, Dokončen

Základní údaje

Poloha

Kraj Středočeský kraj
Stát Česká republika
Adresa Černošice
 

Informace

Typ budovy Rodinný dům
Stav objektu Dokončen
Druh stavby Novostavba
Konstrukce Dřevostavba
Dotace Nová zelená úsporám (od 2014)
 

Prostory

Podlahová plocha 142,3 m2
Výpočtová metodika podlahové plochy PENB od 2013, Nová zelená úsporám (vnější rozměry)
Obestavěný prostor 655,6 m2
Poměr A/V 0,74
 
 

Návštěva

Možnost návštěvy celoročně Ne
 

Prezentace

Fotograf Ing. Kateřina Šoulová
 

Technické parametry

Energetické vlastnosti

Měrná potřeba tepla na vytápění 14 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika potřeby tepla na vytápění PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Energetická náročnost budovy (dle PENB) A - mimořádně úsporná
Celková potřeba primární energie 58 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika celková potřeba primární energie: Zelená úsporám (TNI 73 0329)
Celková neprůvzdušnost n50 0,38 h-1
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem 0.14 W/m2K
 

Energetické vlastnosti

  Skladba Tloušťka U [W/(m2K)]
Základové konstrukce
(strop nad nevytápěným prostorem)
Dřevěná podlaha / dlažba vč. lepidla / marmoleum - 12 mm; Betonová mazanina s rozptýlenou výztuží - 50 mm; Tepelná izolace EPS 150 S - 50 mm; Železobetonová deska C20/25-XC1 vyztužená kari sítí 100/100/8 mm - 200 mm; Ochranná betonová mazanina - 50 mm; Hydroizolace FATRAFOL 803 – z obou stran ochranná geotextilie min 500 g/m2 - 8 mm; Hutněná vrstva pěnového skla – hutněno ve dvou vrstvách - součinitel tepelné vodivosti max= 0,08 W/mK, sypaná objemová hmotnost 150 kg/m3 - 500mm; Drenážní vrstva – štěrkový násyp (frakce 16-32 mm) ve spádu (min tl. 150mm) - min 150 mm; Separační geotextilie; původní únosný terén / alter. nasypaná zhutněná zemina – vyspárovat ve sklonu 1,75% 1 020 mm 0,124
Stěna SDK + povrchová úprava - 12,5 mm; Dřevovláknitá izolace Steico Flex (λd = 0,039 W/ mK – nutno dodržet) 100 mm/ přímé závěsy (alt. stavěcí třmeny) - 127 mm; Masivní dřevěné panely DEKPANEL D - 81mm; Minerální izolace Isover TF (λd = 0,036 W/ mK) celoplošně lepená difúzně otevřeným lepidlem STOLevell Uni - 300 mm; omítkový systém Weber.pas Aquablance - 9 mm 530 mm 0
Zastřešení - ploché
(ploché části zastřešení)
Kačírek,frakce 16/32 - 60mm; Geotextilie Filtek 500g/m2 - 1,5mm; PVC fólie DEKPLAN 77 pro volné kladení pod násyp - 1,5mm; Geotextilie Filtek 300g/m2 - 1mm; Tepelná izolace EPS 150S Stabil (2 x 200 mm, překládat spoje) - 400mm; Hydroizolace asfaltový pás Glastek 30 Sticker ultra , (µ =40000) ve funkci parozábrany - 3mm; OSB deska tl.22 mm; KVH řezivo 60/200 á 625 mm; SDK podhled + povrchová úprava (12,5 mm); na hliníkovém roštu (27 mm) - vodorovný 40-300mm 729 mm 0,088

Výplně otvorů

Okna dřevohliníková okna Internorm - Okno Internorm profil HF 310, trojsklo (SVT 3116)
Celkové UW: 0,7 W/m2K
Vchodové dveře vchodové dřevěné dveře - Slavona
UD: 0,9 W/m2K
 
 

Zúčastnění

Návrh

Architektonický návrh

Adresa Národní obrany 826/31, 160 00 Praha 6
 

Stavební část

Adresa Národní obrany 826/31, 160 00 Praha 6
 

Statická část

Adresa Národní obrany 826/31, 160 00 Praha 6
 

Energetická náročnost

Adresa Bystřická 522/2, 14000 Praha
 

Realizace

Stavební část

Adresa Studené 106, 25401 Jílové u Prahy
 

Kontrola kvality

Test neprůvzdušnosti

Adresa Fojtíkova 2406, 26901 Rakovník
 

Ostatní

Marketing

Adresa Národní obrany 826/31, 160 00 Praha 6
 
 

Technické zařízení

Větrání Výměna vzduchu v objektu je realizována pomocí systému řízeného větrání s rekuperací tepla. Instalována bude jednotka využívající aktivní rekuperaci tepla, Nilan VPL 15K TOP, která se zbytkovým teplem podílí na ohřevu větraného vzduchu a tedy i na vytápění objektu. Jednotka pokrývá, dle výpočtu, 55 % potřeby tepla na vytápění. Na pokrytí zbývající potřeby tepla na vytápění se podílí ze 25 % sálavé elektrické rohože a panel a z 20 % lokální krbová kamna s uzavřeným topeništěm
Vytápění Sálavé el. vytápění - princip je charakteristický téměř bodovým zdrojem sálání, vyzařujícím teplo všesměrově do vytápěného prostoru sálavými elektrickými panely umístěnými pod stropem a na stěnách. Teplota sálavé plochy nepřesahuje 50 °C. Celkový navržený výkon sálavého elektrického vytápění je 5,85 kW. Doplňkovým zdrojem tepla na vytápění jsou lokální krbová kamna s uzavřeným topeništěm umístěná v obytném prostoru v 1.NP typu Jotul F 163 o jmenovitém výkonu 5,0 kW.
Ohřev vody Ohřev teplé vody pro zařizovací předměty bude zajištěn elektrickým zásobníkovým ohřívačem o objemu 160 litrů, který bude umístěn v 1.NP v koupelně. U dřevu v kuchyni je osazen elektrický průtokový ohřívač o objemu 15 litrů. Výkon jednotlivého elektrického ohřívače je 2,0 kW.
Sklep ne
Doplňující popis Na ploché střeše objektu 2.NP je osazeno 16 kusů (cca 25,6 m2) fotovoltaických panelů 250 Poly German PV o výkonu 250 Wp/ks o celkovém výkonu 4,0 kWp. Panely spočívají na samostatné konstrukci umožňující větrání panelů. Umístěny jsou tzv. „naležato“, to znamená, že svojí delší stranou přiléhají ke střešnímu plášti. Panely jsou orientovány na jižní světovou stranu s odklonem 15° od vodorovné roviny. Elektrická energie bude prioritně využívána v objektu, systém je připojen do veřejné distribuční sítě
 
 

Tento dům můžete navštívit v rámci mezinárodních Dnů pasivních domů, které se konají od pátku 6. listopadu do neděle 8. listopadu 2020. Akce existuje jen díky ochotě majitelů, proto prosím respektujte otvírací dobu, kterou v každém domě dávají k dispozici.

Pokud je u domu uvedeno "po domluvě", prosím dohodněte si návštěvu dopředu na uvedených kontaktech.


Adresa: Černošice
Poznámka: "Chtěli jsme bydlet v domě, který bude nejen hezký na pohled, ale bude vyhovovat našim potřebám a zároveň jej bude možné provozovat s rozumnými náklady. V průběhu přípravy projektu jsme po četných diskusích s architektkou paní Truhlářovou nakonec nepřistoupili na příliš mnoho kompromisů, což sice zbořilo naší původní představu o ceně, ale nyní toho nelitujeme. Po pár měsících se v domě cítíme jako bychom tu bydleli odjakživa."
 

 

Dvoupatrová moderní dřevostavba kompaktního tvaru s pultovou střechou. Dům není podsklepen. Objekt je založen na žb desce na pěnovém skle tloušťky 500 mm. Nosná konstrukce je tvořená třívrstvými šroubovanými panely Dekpanel D. Většina fasády je řešena pomocí ETICS s minerální izolací s kolmým vláknem, část fasády v 1.NP má pak dřevěný obklad z modřínových horizontálních palubek.

 
 

 

Další fotografie

 
 

Naši členové
 • REFAGLASS s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber
 • BACHL, spol. s r.o.
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • REHAU, s.r.o.
 • Čanda, s.r.o.
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • Stavební Engineering Přerov s.r.o.
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • Evora Design s.r.o.
 • JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
 • Evora Trade s.r.o.
 • Evora CZ, s.r.o.
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • Protronix s.r.o.
 • Josef Bárta
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • ATREA s.r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství