« Zpět na seznam

Nízkoenergetický slaměný RD Holice

Holice, Ve Drahách
Rodinný dům, Dokončen

Základní údaje

Poloha

Kraj Pardubický kraj
Stát Česká republika
Adresa 53401 Holice, Ve Drahách
 

Informace

Typ budovy Rodinný dům
Stav objektu Dokončen
Druh stavby Novostavba
Konstrukce Dřevostavba
Celkové stavební náklady 6 000 000
Stavební náklady / m2 užitné plochy 35 000 Kč
Dotace Nová zelená úsporám (od 2014)
Kolaudace 2018
 

Prostory

Bytové jednotky 1
Podlahová plocha 133,7 m2
Výpočtová metodika podlahové plochy PENB od 2013, Nová zelená úsporám (vnější rozměry)
Užitná plocha dle PHPP 140,2 m2
Obestavěný prostor 797 m2
Poměr A/V 0,17
 

Majitel

Jméno Vlaďka a Pavel Šmejdovi
Adresa Ve Drahách 471
E-mail pavel.smejda@pesystems.cz
Telefon 602644718
 
 

Návštěva

Možnost návštěvy celoročně Ano
Kontaktní osoba Pavel Šmejda
Telefon 602644718
E-mail pavel.smejda@pesystems.cz
Adresa Ve Drahách 471
 

Technické parametry

Energetické vlastnosti

Měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP 22 kWh/(m2a)
Měrná potřeba tepla na vytápění 15 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika potřeby tepla na vytápění PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Energetická náročnost budovy (dle PENB) A - mimořádně úsporná
Celková potřeba primární energie dle PHPP 50 kWh/(m2a)
Celková potřeba primární energie 50 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika celková potřeba primární energie: PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Celková neprůvzdušnost n50 0,3 h-1
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem 0.16 W/m2K
 

Energetické vlastnosti

  Skladba Tloušťka U [W/(m2K)]
Základové konstrukce
(strop nad nevytápěným prostorem)
Nášlapná vrstva - dle výběru investora, tl.20 mm
Penetrace + systémová stěrka/lepidlo
Nosná roznášení vrstva – ŽB deska, C 20/25 tl.200 mm + síť KARI R4/200 mm vč. dilatačních pásků po obvodě
Ochranná vrstva – geotextilie S300 PP
Hydroizolační vrstva – PVC fólie - FATRAFOL, tl.2mm
Ochranná vrstva - geotextilie S300 PP
Vyrovnávací vrstva – říční písek jemný, tl.30mm
Separační vrstva - geotextilie S300 PP
Tepelně izolační vrstva – štěrk z pěnového skla, hutněno ve 2 vrstvách, tl.550 mm
Separační vrstva - geotextilie S300 PP
830 mm 0,138
Stěna Dřevěný obklad – svisle kladená opálená prkna, tl.22 mm
Dřevěný rošt – hranoly kotvené přes izolaci k nosné k-ci stěny, profil 60x60 mm
Hliněná omítka - výztuha ocelovým pletivem, tl.40mm
Tepelná izolace - slaměné balíky tl.700 mm (2x balíky 350 mm), kotvené PE úvazky
Svislá nosná konstrukce - panely z masivního dřeva NOVATOP tl.84 mm, spoje zevně přelepit lepicí parotěsnou páskou AIRSTOP FLEX
900 mm 0,077
Zastřešení - šikmé
(šikmé části zastřešení)
Vegetační souvrství – sukulentní společenstva
Substrát - tl.50 mm
Separační vrstva - geotextilie S300 PP
Hydroizolační vrstva – EPDM fólie, alt. PROTAN G tl.1,5 mm z měkčeného PVC s nosnou vložkou ze skleněného vlákna proti prorůstání kořínků
Separační vrstva - geotextilie S500 PP
Záklop - desky OSB P+D tl.15 mm
Vynášecí vrstva - krokve 100x160 mm > provětrávaná dutina
Paropropustná vrstva - difúzní voděodolné dřevovláknité desky EGGER Formline DHF tl.15 mm
Nosná konstrukce – I nosníky v.450 mm, dutina konstrukce vyplněna tepelnou izolací z celulózy
Parotěsná vrstva – desky OSB3 EGGER P+D tl.15 mm, spoje > trvale elastický parotěsný tmel ve spáře na sraz (těsnicí hmota AIRSTOP SPRINT), spoje na P+D lepit nízkoexp. PUR lepidlem ICEMA R145/12, spoje ihned po aplikaci tmelu přelepit lepicí parotěsnou páskou AIRSTOP FLEX
Spodní záklop kotvený k vynášecím latím 50x30 mm - palubky tl.19 mm/ SDK podhled (desky KNAUF GKF tl.12,5 mm + malířský nátěr)
740 mm 0,089

Výplně otvorů

Okna Slavona SC 92
Celkové UW: 0,7 W/m2K
Zasklení izolační trojsklo
Celkové Ug: 0,6 W/m2K
g: 0,62
Vchodové dveře Slavona SC 92
UD: 0,75 W/m2K
 
 

Zúčastnění

Návrh

Architektonický návrh

Adresa Husova 687, 46001 Liberec
 

Stavební část

Adresa Husova 687, 46001 Liberec
 

Vytápění

Název Ing. Pavel Minář - EKOSTEP
Adresa Husova 2117, 25601 Benešov
 

Vzduchotechnika

Název Ing. Pavel Minář - EKOSTEP
Adresa Husova 2117, 25601 Benešov
 

Solární technika

Název Ing. Pavel Minář - EKOSTEP
Adresa Husova 2117, 25601 Benešov
 

Elektroinstalace

Název Ing. Pavel Minář - EKOSTEP
Adresa Husova 2117, 25601 Benešov
 

Statická část

Název Vauban
 

Energetická náročnost

Název Ing. Pavel Minář - EKOSTEP
Adresa Husova 2117, 25601 Benešov
 

Realizace

Stavební část

Název 3AE s.r.o.
Adresa Vrbova 1427/19, 14700 Praha 4 - Braník
 

Vzduchotechnika

Adresa Vídeňská 376/132, 61900 Brno
 

Vytápění

Název svépomoc
Adresa -, - -
 

Výplně otvorů

Adresa Stálkovská 258, 37881 Slavonice
 

Solární technika

Adresa Vídeňská 376/132, 61900 Brno
 

Elektroinstalace

Název svépomoc
Adresa -, - -
 

Tepelné izolace

Název svépomoc
Adresa -, - -
 

Kontrola kvality

Test neprůvzdušnosti

Adresa Fojtíkova 2406, 26901 Rakovník
 

Stavební dozor

Adresa Husova 687, 46001 Liberec
 

Stavební prvky

Izolace

Název slaměné balíky
 

Okna

Adresa Stálkovská 258, 37881 Slavonice
 
 

Technické zařízení

Větrání Řízené, rekuperace Atrea
Zemní výměník tepla Není navržen.
Vytápění Krbová vložka v obývacím pokoji, zálohově elektrické topné podlahové rohože, příprava na přímotopy, elektrické žebříčky v koupelnách
Ohřev vody IZT Dražice NADO 500 l + FV + výměník tepla z krbové vložky
Sklep ne
 
 

Tento dům můžete navštívit v rámci mezinárodních Dnů pasivních domů, které se konají od pátku 6. listopadu do neděle 8. listopadu 2020. Akce existuje jen díky ochotě majitelů, proto prosím respektujte otvírací dobu, kterou v každém domě dávají k dispozici.

Pokud je u domu uvedeno "po domluvě", prosím dohodněte si návštěvu dopředu na uvedených kontaktech.


Adresa: 53401 Holice, Ve Drahách
 

 

Pozemek rodinného domu se nachází v oblasti s tradiční vesnickou zástavbou. V širším kontextu obce se jedná převážně o dvoupatrové objekty s podélným či kolmým řazením vůči komunikaci. Navržený objekt se nachází ke konci ulice Ve Drahách, která vybíhá z hlavního intravilánu obce tvořeného páteřní komunikací Staroholická.

Orientace i celkové umístění domu vychází z protáhlého tvaru pozemku přístupného pouze z východní strany. Kompaktní hmota obytné budovy směřuje podélnou osou přibližně od severozápadu k jihovýchodu.
Obdélný půdorys zateplené části je pootočen tak, aby interiéry hlavních obytných místností byly v co největším vizuálním kontaktu s navazující zahradou a orientací k osluněné strany fasády (jihozápad). K severovýchodní a jihovýchodní straně jsou pak obráceny místnosti plnící vedlejší funkce.
Zateplená hmota budovy je kryta pultovou ozeleněnou střechou. Jihozápadní a severozápadní fasádě objektu je předsazena dřevěná konstrukce pergol vynášející vodorovné stínící prvky využívající popínavou zeleň. Stěžejní dvoupodlažní hmota se tak částečně halí do zeleně. Stínící prvky pergoly jsou na dvou místech vystřídány krytými přístřešky.

Fasáda zateplené části objektu je obložena dřevěnými opalovanými prkny. Stínící prvky a další pomocné navazující konstrukce jsou provedeny z modřínového dřeva s ponecháním přírodního šedavého vzhledu.

K severovýchodní fasádě je přidružen objekt nezateplené dílny a přístřešek k hlavnímu vstupu s možností krytého parkování pro jedno auto.

Všechny střechy budou ozeleněny jako bezúdržbové extenzivní, se sukulentními společenstvy. Tím se sníží vliv domu na vodní režim v krajině tak, že voda zůstane v krajině a ovlivní přirozeným způsobem mikroklima v okolí domu, zbytečně nezvýší teplotu okolního vzduchu a díky menším rozdílům teplot v konstrukci zvýší životnost střešního pláště. Střecha je provětrávaná. Na střeše budou umístěny fotovoltaické panely.

Interiér bude z většiny řešen ve dřevě – především se jedná o obvodové stěny z masivních dřevěných panelů, které budou opatřeny dalšími vrstvami pouze v koupelných, WC a kuchyni. V obytných místnostech bude dle požadavků investora zachován přirozený vzhled desek. Příčky budou řešeny jako těžké vápenopískové či lépe z hliněných nepálených cihel s hliněnými omítkami, zajišťující svou schopností absorbovat a vydávat vzdušnou vlhkost regulaci vlhkosti na optimálních hodnotách ve vnitřním prostředí domu. V součinnosti s betonovou roznášecí vrstvou v podlaze bude zajištěna dostatečná tepelná akumulace budovy. Část příček bude dle potřeby ze sádrokartonu, především na místech s posuvnými dveřmi. Příčky budou omítnuty světlou omítkou, v případě hliněných nepálených cihel lze použít prodyšnou – vápennou či kaseinovou omítku. Pro vnitřní omyvatelné povrchy v koupelnách a kuchyni lze použít bezesparé stěrky.

Vjezdová část bude kryta vsakovací dlažbou či jiným povrchem s retenční schopností, pod přístřešky budou dlažby se spárami. Veškeré přebytky vody budou svedeny ke vsaku na vlastním pozemku. Ostatní části pozemku budou zatravněny nebo jinak ozeleněny v rámci sadových úprav.

 
 

 

Další fotografie

 
 

Naši členové
 • Ing. Martin Škornička
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Glass
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • INTOZA s.r.o.
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • VELUX Česká republika, s.r.o.
 • atelier3, s.r.o.
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • 3AE s.r.o.
 • 2MAD s.r.o.
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • Stanislav Martínek
 • JRD
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství