« Zpět na seznam

PD Stará Boleslav

Stará Boleslav
Rodinný dům, Ve výstavbě

Základní údaje

Poloha

Kraj Středočeský kraj
Stát Česká republika
Adresa Stará Boleslav
 

Informace

Typ budovy Rodinný dům
Stav objektu Ve výstavbě
Druh stavby Novostavba
Konstrukce Dřevostavba
Dotace Nová zelená úsporám (od 2014)
 

Prostory

Bytové jednotky 1
Podlahová plocha 134,7 m2
Výpočtová metodika podlahové plochy PENB od 2013, Nová zelená úsporám (vnější rozměry)
Obestavěný prostor 847,6 m2
Poměr A/V 0,69
 
 

Návštěva

Možnost návštěvy celoročně Ne
 

Technické parametry

Energetické vlastnosti

Měrná potřeba tepla na vytápění 11 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika potřeby tepla na vytápění PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Energetická náročnost budovy (dle PENB) A - mimořádně úsporná
Celková potřeba primární energie 53 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika celková potřeba primární energie: PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Celková neprůvzdušnost n50 0,23 h-1
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem 0.16 W/m2K
 

Energetické vlastnosti

  Skladba Tloušťka U [W/(m2K)]
Základové konstrukce
(strop nad nevytápěným prostorem)
Podlahová krytina (keramická dlažba / dřevěná podlaha vhodná pro podlahové vytápění) 15
mm
Betonová mazanina- včetně podlahového teplovodního vytápění 60 mm
Separační fólie - mm
tepelná izolace – EPS GREY 150 S (2 vrstvy 2x140 mm – překládáno) 280 mm
asfaltový SBS modifikovaný pás s vložkou ze skleněné tkaniny (GLASTEK 40 special mineral celoplošně nataven k podkladu) + pískové vyrovnání 12 mm
penetrační nátěr
Železobetonová deska beton C20/25-XC2 vyztužený kari sítí 150/150/6 mm 140 mm
zhutněný násyp drceného kameniva (frakce 16-32 mm) 150 mm
původní únosný terén / alter. nasypaná zhutněná zemina
657 mm 0,11
Stěna SDK + povrchová úprava 12,5 mm
Minerální izolace Isover UNI 100 (λd = 0,035 W/ mK – nutno dodržet) 60 mm
/ přímé závěsy (alt. stavěcí třmeny) 87
mm
Masivní dřevěné panely DEKPANEL D 81 mm
Minerální izolace Isover TF (λd = 0,036 W/ mK) celoplošně lepená difúzně otevřeným lepidlem, včetně fasádních zátek 300 mm
Armovací hmota 4,5 mm
Armovací síťovina 3,5 mm
Penetrační vrstva
Difúzně otevřená omítka Weber. Pas aquaBalance (HBW min 25) 1,5 mm
490 mm 0,112
Zastřešení - šikmé
(šikmé části zastřešení)
požadavky UN = 0,24 (0,16) W/m2K návrh UN = 0,099 W/m2K 565 mm
Skládaná střešní krytina (Bramac Tegalit – ebenově černá) 15 mm
Latě 60x40 mm 40 mm
Větraná vzduch.mezera/dřevěné hranoly 80/60 80 mm
DHV - Difúzně otevřená kontaktní fólie – např. Tyvek SOLID - mm
Dřevovláknitá izol. Steico Universal 35 mm
Foukaná celulóza Climatizer Plus / Steico Joist 60/400 400 mm
desky EUROSTRAND OSB 3 E0 4PD ( µ ≥220), parotěsně přelepené spoje 15 mm
565 mm 0,099

Výplně otvorů

Okna DAFE systém PROGRESS
Celkové UW: 0,68 W/m2K
Zasklení běžné zasklení - izolační trojsklo SVT406
Celkové Ug: 0,5 W/m2K
g: 0,53
Vchodové dveře Slavona - série SC 92
UD: 0,82 W/m2K
 
 

Zúčastnění

Návrh

Architektonický návrh

Název Ing. arch. Petr Beran
 

Stavební část

Adresa Národní obrany 826/31, 160 00 Praha 6
 

Vytápění

Název KD projekt - Ing. Karel Dovrtěl
 

Vzduchotechnika

Název ing. Zdeněk Jaroň
 

Elektroinstalace

Název Jiří Bína
 

Statická část

Adresa Národní obrany 826/31, 160 00 Praha 6
 

Energetická náročnost

Adresa Bystřická 522/2, 14000 Praha
 

Realizace

Stavební část

Adresa Studené 106, 25401 Jílové u Prahy
 

Kontrola kvality

Test neprůvzdušnosti

Adresa Studenec 204, 67502 Koněšín
 

Stavební dozor

Adresa Národní obrany 826/31, 160 00 Praha 6
 

Stavební prvky

Konstrukční systém

Adresa Studené 106, 25401 Jílové u Prahy
 

Izolace

Adresa Studené 106, 25401 Jílové u Prahy
 

Vzduchotechnika

Adresa Studenec 204, 67502 Koněšín
 

Ostatní

Poradenství

Adresa Národní obrany 826/31, 160 00 Praha 6
 
 

Technické zařízení

Větrání Výměna vzduchu v objektu je zajištěna pomocí řízeného větrání s rekuperací tepla. Uvažována je
instalace jednotky s protiproudým výměníkem Atrea Duplex RA5 do technické místnosti.
Vytápění Vytápění objektu bude převážně zajištěno tepelným čerpadlem vzduch/voda Daikin Altherma
ERLQ008CV3 (venkovní jednotka) o jmenovitém výkonu 5,8 kW při A2/W35. Topný faktor uvedeného
tepelného čerpadla je 3,53 při A2/W35. Na vytápění se bude dále podílet krbová vložka s uzavřeným
topeništěm bez teplovodního výměníku v obývacím pokoji. Odvod spalin z krbu bude řešen
kouřovodem, ústícím na střechu objektu.
Předání tepla do místností bude zajištěno systémem teplovodního podlahového vytápění, uloženého
v betonové roznášecí vrstvě podlahy. Koupelny budou vytápěny doplňkovými koupelnovými
otopnými tělesy Koralux Linear Max. Regulace výkonu tepelného čerpadla bude zajištěna centrální
ekvitermní regulací s čidlem teploty v referenční místnosti. Jednotlivé teplovodní okruhy bude též
možné regulovat manuálně na R/S. Projektovaný teplotní spád otopné vody je 45/35 °C při venkovní
teplotě vzduchu -12 °C.
Ohřev vody Teplá voda bude v objektu připravována v zásobníku DZD OKC 250 NTR / HP o vnitřním objemu 234 l.
Zdrojem tepla bude zmíněné tepelné čerpadlo. Rozvod teplé vody v objektu bude zajištěn potrubím
bez cirkulace o celkové délce cca 22 m.
Sklep ne
 
 

Tento dům můžete navštívit v rámci mezinárodních Dnů pasivních domů, které se konají od pátku 6. listopadu do neděle 8. listopadu 2020. Akce existuje jen díky ochotě majitelů, proto prosím respektujte otvírací dobu, kterou v každém domě dávají k dispozici.

Pokud je u domu uvedeno "po domluvě", prosím dohodněte si návštěvu dopředu na uvedených kontaktech.


Adresa: Stará Boleslav
Kontakt: Andrea Holmanová, andrea.holmanova@archcon.cz
 

 

Novostavba rodinného domu je řešena jako přízemní s užitným podkrovím pro relaxaci, skladování a umístění některých technologií. Konstrukčně se jedná o dřevostavbu s použitím masivních šroubovaných dřevěných panelů. Střešní konstrukce je pak sedlová s použitím I-nosníků. Jakou tepelná izolace je použito minerální vlákno na fasádách a foukaná celulóza v konstrukci střechy. Vnitřní nosné stěny jsou řešeny pomocí sloupkové konstrukce. Stropy jsou trámové s SDK podhledy. Okenní výplně jsou plastové, vchodové dveře pak dřevěné.

 
 

 

Další fotografie

 
 

Naši členové
 • WIPPRO GmbH
 • FINO-trade s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Glass
 • Ing. Martin Škornička
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • Ing. arch. Dalibor Borák - BORÁK ARCHITEKTI
 • KT Dřevostavby s.r.o.
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • 2MAD s.r.o.
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • Evora Smart s.r.o.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • ARCHTEK - Ing. arch. Bc. Jiří Trávníček
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • REFAGLASS s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství