« Zpět na seznam

RD Barákova, Hořice

Dům se zúčastnil soutěžní přehlídky Pasivní dům 2016.

Hořice, Barákova 1166
Rodinný dům, Dokončen

Základní údaje

Poloha

Kraj Královéhradecký kraj
Stát Česká republika
Adresa 50801 Hořice, Barákova 1166
GPS souřadnice 50.3640872N, 15.6367044E
 

Informace

Typ budovy Rodinný dům
Stav objektu Dokončen
Druh stavby Rekonstrukce
Konstrukce Zděná, monolitická
Dotace Nová zelená úsporám (2013)
 

Prostory

Bytové jednotky 1
Podlahová plocha 237,6 m2
Výpočtová metodika podlahové plochy PENB od 2013, Nová zelená úsporám (vnější rozměry)
Obestavěný prostor 755 m2
Poměr A/V 0,72
 

Majitel

Jméno Ing. Jiří a Mgr. Dana Špicarovi
Adresa Barákova 1166
E-mail spicar@mujmail.cz
Telefon 732145813
 
 

Návštěva

Možnost návštěvy celoročně Ano
Kontaktní osoba Ing. Jiří Špicar
Telefon 732145813
E-mail spicar@mujmail.cz
Adresa Barákova 1166, 508 01 Hořice
 

Prezentace

Fotograf Ing. Jiří Špicar
 

Technické parametry

Energetické vlastnosti

Měrná potřeba tepla na vytápění 28 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika potřeby tepla na vytápění PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Energetická náročnost budovy (dle PENB) B - velmi úsporná
Celková potřeba primární energie 58,6 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika celková potřeba primární energie: PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Celková neprůvzdušnost n50 1,15 h-1
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem 0.2 W/m2K
 

Energetické vlastnosti

  Skladba Tloušťka U [W/(m2K)]
Základové konstrukce
(strop nad nevytápěným prostorem)
- podlahová krytina vinyl
- litý beton
- systémová deska Rehau
- tepelná izolace polystyren Isover EPS Grey 150 S tl. 160 mm
- hydroizolace Elastobit GG 40
- podkladní beton se sítí Kari
430 mm 0,212
Stěna - omítka vápenná štuková
- zdivo Porotherm 24 P+D
- KZS s tepelnou izolací Isover EPS GreyWall tl. 260 mm (omítka probarvená silikonová)
500 mm 0,135
Zastřešení - ploché
(ploché části zastřešení)
- omítka vápenná štuková
železobetonová stropní konstrukce z trámců a tvarovek (BS Klatovy)
- parozábrana Bitalbit S40
- tepelná izolace polystyren EPS 100 S tl. 300 - 400 mm (vyspádovaný)
- tepelná izolace polystyren EPS 150 S tl. 100 mm
- separační vrstva z geotextilie
- hydroizolace z folie mPVC tl. 1,5 mm
- separační vrstva z geotextilie
- prané říční kamenivo fr. 16 -32 mm
860 mm 0,113
Zastřešení - šikmé
(šikmé části zastřešení)
- SDK podhled vč, pozinkovaného roštu
- Krokve/tepelná izolace Knauf Naturoll 033 tl. 300 mm
- dřevěné bednění z prken tl. 15 mm
- difúzní folie
- kontralatě 60/40 mm, větrací mezera
-dřevěné bednění z prken tl. 24 mm
- podkladní pás
- střešní krytina falcovaný plech Prefa
480 mm 0,165

Výplně otvorů

Okna Okna Progress z ultrastabilního okenního profilu Rehau Geneo, barva antracit
Celkové UW: 0,74 W/m2K
Zasklení Zasklení HeatMirror
Celkové Ug: 0,6 W/m2K
g: 62
Vchodové dveře Dveře Progress z ultrastabilního okenního profilu Rehau Geneo, barva antracit
UD: 0,93 W/m2K
 
 

Zúčastnění

Návrh

Architektonický návrh

Název Ing. Jiří Špicar - ŠPICAR PROJEKT
 

Stavební část

Název Ing. Jiří Špicar - ŠPICAR PROJEKT
 

Realizace

Stavební část

Název Staving, spol. s r.o.
 

Vzduchotechnika

Název Luftuj s.r.o.
 

Vytápění

Název Richard Čihák
 

Výplně otvorů

Adresa Resslova 1046, 58813 Polná
 

Tepelné izolace

Název Vohnout - THERMOCOLOR s.r.o.
 

Kontrola kvality

Test neprůvzdušnosti

Název Dekprojekt s.r.o.
 

Stavební dozor

Název Ing. Jiří Špicar
 
 

Technické zařízení

Větrání Do objektu bude instalována centrální vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla
Elektrodesign EHR 280 D Akor RF. Jednotka bude umístěná pod stropem technické místnosti.
Účinnost zpětného získání tepla je 90 - 97%. Intenzita větrání objektu je 220 m3/h. Jednotka zajišťuje
větrání objektu, součástí jednotky není elektrický ohřívač pro předehřev venkovního vzduchu. Jednotka
je vybavena by-passem pro letní období. Jednotka umožňuje regulaci otáček. Rozvody
vzduchotechniky jsou v přízemí plastové, v podkroví ocelové pozinkované a jsou vedeny v podhledu
resp. podlaze. Distribuce do jednotlivých místností je zajištěna talířovými ventily umístěnými ve
stěnách, ve stropě nebo v podlaze.
Vytápění Stávající ústřední teplovodní vytápění na pevné palivo s centrálním kotlem včetně beztlakého
zásobníkového ohřívače na pevné palivo a nepřímého zásobníku s připojením na stávající ústřední
vytápění bude demontováno a nahrazeno novým vytápěním a ohřevem TV. Novým zdrojem tepla na
vytápění bude tepelné čerpadlo vzduch-voda s ekvitermní regulací NIBE AMS 10-8 kW o výkonu 8 kW
(6,74 kW při teplotní charakteristice A2/W35). Čerpadlo bude napojeno na vnitřní jednotku NIBE Split
ACVM 270. Součástí TČ je akumulátor topné vody o objemu 270 L, ve kterém je osazen průtokový
trubkový výměník pro přípravu TV. Tento akumulátor topné vody je osazen elektrickým topným tělesem
o výkonu 9 kW.
Nový zdroj tepla bude napojen přes akumulační nádrž na podlahové vytápění. Tepelné čerpadlo bude
pokrývat nejméně 75% potřeby tepla na vytápění. Elektrické topné těleso bude pokrývat maximálně
10% potřeby tepla na vytápění.
Doplňkovým zdrojem tepla je krbová vložka na kusové dřevo, osazená v obývacím pokoji o výkonu
7 kW s účinností 75%. Tento doplňkový zdroj bude pokrývat maximálně 10% potřeby tepla na vytápění.
Doplňkovým zdrojem tepla jsou elektrické topné žebříky v místonostech č. 109 a 205 s el. topnou tyčí,
o výkonu 0,9 kW na jeden žebřík. Tyto topné žebříky budou pokrývat nejvýše 5% potřeby tepla na
vytápění.
Ohřev vody Teplá voda bude připravována průtokové v trubkovém výměníku v akumulační nádrži tepelného
čerpadla.
Rozvody teplé a studené vody budou vybudovány nové, veškeré staré budou demontovány. Nový zdroj
přípravy teplé vody bude na rozvody napojen dle samostatné projektové dokumentace. Zdroje pro
přípravu jsou uvedeny výše (zdroje tepla na vytápění). Tepelné čerpadlo bude krýt 90% potřeby tepla
na přípravu TV, elektrické topné těleso bude krýt 10% potřeby tepla na přípravu TV.
Sklep ano
 
 

Tento dům můžete navštívit v rámci mezinárodních Dnů pasivních domů, které se konají od pátku 6. listopadu do neděle 8. listopadu 2020. Akce existuje jen díky ochotě majitelů, proto prosím respektujte otvírací dobu, kterou v každém domě dávají k dispozici.

Pokud je u domu uvedeno "po domluvě", prosím dohodněte si návštěvu dopředu na uvedených kontaktech.


Adresa: 50801 Hořice, Barákova 1166
GPS souřadnice: 50.3640872N, 15.6367044E
Zvětšit mapu »

 

 

Popis stávajícího stavu objektu

Architektonické, dispoziční a konstrukční řešení objektu

Jedná se o zděný rodinný dům přibližně obdélníkového půdorysu, který byl postaven ve 30. letech 20. století. Jedná se o koncový řadový dům. Objekt má jedno podzemní podlaží, jedno nadzemní podlaží a podkroví. Objekt je podsklepen pouze částečně. V objektu je jedna bytová jednotka. V 1.PP jsou skladové prostory a kotelna. V 1.NP se nachází obytné prostory, komunikační prostory, sociální zařízení. Ve 2.NP je obytný prostor, komunikační prostor a skladovací prostory. Vstup se nachází v 1.NP. Základní půdorysné rozměry objektu jsou cca 10,9 x 7,9 m.

Nosný systém je koncipován jako příčný stěnový s nosnými stěnami kolmými na štít budovy. Obvodové stěny tvoří cihly Pk-CD, celková tloušťka stěn je 450, 350 mm resp. 300 mm. Stropní konstrukce je nad 1.NP dřevěná trámová, nad 1.PP tvoří stropní konstrukci cihelná klenba. Schodiště je betonové dvouramenné. Nosnou konstrukci krovu je provedena vaznicovou soustavou se středními vaznicemi podepřenými dřevěnými sloupky.

Okna (vyjma střešních oken) jsou dřevěná špaletová, vstupní dveře jsou dřevěné plné. Střešní okna jsou stávající dřevěná s izolačním trojsklem. Doklad o parametrech osazených střešních oken je součástí projektové dokumentace.

 

Popis stávajícího zdroje tepla na vytápění a otopné soustavy

Stávajícím zdrojem tepla na vytápění je teplovodní kotel na hnědé uhlí o jmenovitém výkonu 20 kW, který kryje 100% potřeby na vytápění. Kotel má sezónní účinnost 59 % dle TNI 73 0331 (s ručním přikládáním splňující požadavek II. třídy bez akumulace). Kotel je napojen na otopnou teplovodní dvoutrubkovou uzavřenou soustavu s nuceným oběhem. Distribuce tepla do zóny je zajištěna otopnými tělesy. Tělesa jsou osazena ventily bez termostatické regulace.

 

Popis stávajícího zdroje tepla na přípravu teplé vody

Příprava teplé vody (TV) je ze 40% kryta beztlakým zásobníkovým ohřívačem na pevné palivo (Brutar) se zásobníkem o objemu 70l se sezónní účinností 50 % dle TNI 73 0331 (s ručním přikládáním splňující požadavek I. třídy bez akumulace). Příprava TV v 2.NP je řešena v nepřímým zásobníkovým ohřevem. Zásobník o objemu 100 l je napojen přes rozdělovač a sběrač na kotel na tuhá paliva (viz výše - vytápění) kryje 60 % potřeby tepla na přípravu TV.

 

Popis stávajícího větrání objektu

Objekt je ve stávajícím stavu větraný přirozeně okny.

 

Popis navrhovaného stavu budovy objektu

Popis navržených opatření jednotlivých konstrukcí

Stávající obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s tepelným izolantem Isover EPS 70 F tl. 200 mm. Nově vybudované stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s tepelným izolantem Isover EPS Greywall tl. 260 mm. Střecha objektu bude zateplena tepelnou izolací z minerálních vláken Knauf Natoroll 033 mezi krokve a pod krokve v celkové tl. 300 mm. Schodným materiálem a tloušťkou bude zateplen i strop k nevytápěné půdě. Plochá střecha bude zateplena 300 mm EPS 100 S a 100 mm EPS 150 S. Konstrukce stropu nad suterénem, stávající podlahy na zemině, podlahy části přistavované budou zatepleny tepelnou izolací Isover EPS Grey 150 v tloušťce 160 mm. Nová okna budou plastová s izolačním trojsklem s celkovým prostupem Uw=0,74 W/m2K (resp Uw=0,81 W/m2K). Vstupní dveře budou plastová s izolačním trojsklem s celkovým prostupem tepla Ud=0,93 W/m2K. Střešní okna s izolačním trojsklem a s celkovým prostupem Uw=1,0 W/m2.K budou zachována (dodací listy oken jsou uvedeny v PD). Bude zajištěna souvislost izolačních vrstev podle nejlépe dostupných technických možností. Navrženými opatřeními se mění dispoziční a architektonické uspořádání objektu. 

 

Popis navrženého zdroje tepla na vytápění a otopné soustavy

Stávající ústřední teplovodní vytápění na pevné palivo s centrálním kotlem včetně beztlakého zásobníkového ohřívače na pevné palivo a nepřímého zásobníku s připojením na stávající ústřední vytápění bude demontováno a nahrazeno novým vytápěním a ohřevem TV. Novým zdrojem tepla na vytápění bude tepelné čerpadlo vzduch-voda s ekvitermní regulací NIBE AMS 10-8 kW o výkonu 8 kW (6,74 kW při teplotní charakteristice A2/W35). Čerpadlo bude napojeno na vnitřní jednotku NIBE Split ACVM 270. Součástí TČ je akumulátor topné vody o objemu 270 L, ve kterém je osazen průtokový trubkový výměník pro přípravu TV. Tento akumulátor topné vody je osazen elektrickým topným tělesem o výkonu 9 kW.

Nový zdroj tepla bude napojen přes akumulační nádrž na podlahové vytápění. Tepelné čerpadlo bude pokrývat nejméně 75% potřeby tepla na vytápění. Elektrické topné těleso bude pokrývat maximálně 10% potřeby tepla na vytápění. Doplňkovým zdrojem tepla je krbová vložka na kusové dřevo, osazená v obývacím pokoji o výkonu 7 kW s účinností 75%. Tento doplňkový zdroj bude pokrývat maximálně 10% potřeby tepla na vytápění. Doplňkovým zdrojem tepla jsou elektrické topné žebříky v místonostech č. 109 a 205 s el. topnou tyčí, o výkonu 0,9 kW na jeden žebřík. Tyto topné žebříky budou pokrývat nejvýše 5% potřeby tepla na vytápění.

 

Popis navrženého zdroje tepla na přípravu teplé vody

Teplá voda bude připravována průtokové v trubkovém výměníku v akumulační nádrži tepelného čerpadla. Rozvody teplé a studené vody budou vybudovány nové, veškeré staré budou demontovány. Nový zdroj přípravy teplé vody bude na rozvody napojen dle samostatné projektové dokumentace. Zdroje pro přípravu jsou uvedeny výše (zdroje tepla na vytápění). Tepelné čerpadlo bude krýt 90% potřeby tepla na přípravu TV, elektrické topné těleso bude krýt 10% potřeby tepla na přípravu TV.

 

Popis navržené solární termické soustavy

Osazení solární termické soustavy není součástí žádosti o dotaci a není tak součástí energetického posudku.

 

Popis navrženého systému vzduchotechniky

Do objektu bude instalována centrální vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla Elektrodesign EHR 280 D Akor RF. Jednotka bude umístěná pod stropem technické místnosti. Účinnost zpětného získání tepla je 90 - 97%. Intenzita větrání objektu je 220 m3/h. Jednotka zajišťuje větrání objektu, součástí jednotky není elektrický ohřívač pro předehřev venkovního vzduchu. Jednotka je vybavena by-passem pro letní období. Jednotka umožňuje regulaci otáček. Rozvody vzduchotechniky jsou v přízemí plastové, v podkroví ocelové pozinkované a jsou vedeny v podhledu resp. podlaze. Distribuce do jednotlivých místností je zajištěna talířovými ventily umístěnými ve stěnách, ve stropě nebo v podlaze.

 
 

 

Další fotografie

 
 

Naši členové
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • Protronix s.r.o.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • Isocell GmbH & Co KG
 • SUNWORK, s.r.o.
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • PROJEKCE PASIVNÍCH DOMŮ - Ing. Lukáš Dawid
 • PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.
 • 2MAD s.r.o.
 • ATREA s.r.o.
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • pátý rozměr s.r.o.
 • PORSENNA ENERGY s.r.o.
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • Stapring, s.r.o.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství