« Zpět na seznam

RD Braník

Dům se zúčastnil soutěžní přehlídky Pasivní dům 2016.

Braník, V Křovinách
Rodinný dům, Dokončen

Základní údaje

Poloha

Kraj Praha
Stát Česká republika
Adresa Braník, V Křovinách
GPS souřadnice 50.042929, 14.425967
 

Informace

Typ budovy Rodinný dům
Stav objektu Dokončen
Druh stavby Novostavba
Konstrukce Zděná, monolitická
 

Prostory

Výpočtová metodika podlahové plochy PENB od 2013, Nová zelená úsporám (vnější rozměry)
Užitná plocha dle PHPP 176 m2
 
 

Návštěva

Možnost návštěvy celoročně Ano
 

Technické parametry

Energetické vlastnosti

Výpočtová metodika potřeby tepla na vytápění PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Energetická náročnost budovy (dle PENB) A - mimořádně úsporná
Výpočtová metodika celková potřeba primární energie: PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
 

Energetické vlastnosti

  Skladba Tloušťka U [W/(m2K)]
Základové konstrukce
(strop nad nevytápěným prostorem)
Základová deska je navržena tl. 250mm. Pod základovou deskou bude provedena vrstva podkladního betonu tl. 70mm s třídou betonu C12/15. Izolace tepelná v podlaze 1.PP RD je navržena z desek polystyrenu EPS 100 S Stabil tloušťky 200mm. Na vnější líc obvodových základů je použit extrudovaný polystyren XPS tloušťky 150mm začínající u paty základové desky a je vytažen min. 200mm nad úroveň terénu. 520 mm 0
Stěna Objekt RD je navržen v 1.PP jako železobetonová konstrukce a v ostatních podlažích ze stavebního systému KALKSANDSTEIN. Nosnou konstrukci rodinného domu v suterénu tvoří železobetonové stěny tl. 200mm, v ostatních podlažích je navržen stavební systém KALKSANDSTEIN 6DF/175. Tloušťka nosné obvodové stěny RD je 175mm + 300 mm POLYSTYREN EPS 70 F 475 mm 0
Zastřešení - ploché
(ploché části zastřešení)
Střecha je řešena jako plochá jednoplášťová. Hlavní hydroizolační vrstvu tvoří folie PVC, která je stabilizována proti větru betonovou kamenivem (kačírkem). Nosnou konstrukci železobetonové střechy garáže tvoří monolitická železobetonová deska. Tl. nosné konstrukce stropu bude 250mm.Střešní plášť tvoří spádové vrstvy polystyrenu EPS 100S Stabil v minimální tl. 350mm resp. 500mm, pod touto izolací je provedena parotěsná fólie z asfaltového pasu s penetračním nátěrem na konstrukce stropu. 600 mm 0

Výplně otvorů

Okna Okna, francouzská okna hliníková, vstupní dveře jsou navrženy hliníkové s izolačním trojsklem U=0,8 (včetně rámu). Rámy jsou opatřeny z vnitřní strany parotěsnými páskami, z vnější strany paropropustnými páskami.
Celkové UW: 0 W/m2K
 
 

Zúčastnění

Návrh

Architektonický návrh

Název OK Plan Architects s.r.o.
 

Stavební část

Adresa Kyjevská 1375/13, 32600 Plzeň
 

Realizace

Stavební část

Název URBAN BUILDERS s.r.o.
 
 

Technické zařízení

Větrání Jedná se o odvod odpadního vzduchu z rodinného dvojdomu a jeho náhradu přívodním upravovaným vzduchem.V 1.PP jde odváděný vzduch z koupelny,zádveří,technické místnosti a šatny.V 1.NP jde odváděný vzduch z kuchyně.V 2.NP jde odváděný vzduch z koupelny a šatny.V 1.PP jde přiváděný vzduch do chodby.V 1.NP jde přiváděný vzduch do obývacího pokoje.V 2.NP jde přiváděný vzduch do pokojů 2.02,2.03 a 2.04.Náhrada vzduchu do hygienických místností je pomocí dveřních mřížek, lze použít i bezprahové dveře s větrací štěrbinou.
Vzt jednotka je umístěna v 1.PP v technické místnosti a je napojena pomocí vzt potrubí na nasávací a přívodní elementy v jednotlivých místnostech.Přívodní elementy jsou provedeny ve stropech a zdech místností.Potrubí je vedeno v sádrokartonovém podhledu a ve skladbě podlahy.Veškeré potrubí je tepelně izolováno,kromě odtahového.Sání a výfuk vzduchu je provedeno přes sací a výfukové hlavice dle výkresu.Ve všech hygienických místností je odsáváno minimálně 60 m3/h, což představuje výměnu vzduchu dle doporučených hodnot. Hodnoty přiváděného a odváděného vzduchu jsou vyznačeny ve výkresech.
Při použití bezprahových dveří nebo dveřních mřížek,dochází k proudění vzduchu z pokojů přes chodby do hygienických zařízení a tím k vyvětrání těchto místností. Obývací pokoj je udržován v mírném přetlaku, aby se zamezilo šíření pachů z kuchyňské části, která je v podtlaku.
Vytápění K vytápění bude použita VZT jednotka NILAN s elektrokotlem. V objektu jsou tlačítka na spouštění cirkulace, zapojení dle příslušného typu zařízení.
Ohřev vody TV bude připravována ze 100% ve větrací rekuperační jednotce Nilan Compakt se zásobníkem TV o objemu 180 litrů, který bude umístěn v technické místnosti v 1. PP.
Rozvod TV je navržen scirkulací teplé vody, kterou bude zajišťovat cirkulační čerpadlo Grundfos UP 15 14 BUT vč. časového spínače.
Sklep ne
 
 

Tento dům můžete navštívit v rámci mezinárodních Dnů pasivních domů, které se konají od pátku 6. listopadu do neděle 8. listopadu 2020. Akce existuje jen díky ochotě majitelů, proto prosím respektujte otvírací dobu, kterou v každém domě dávají k dispozici.

Pokud je u domu uvedeno "po domluvě", prosím dohodněte si návštěvu dopředu na uvedených kontaktech.


Adresa: Braník, V Křovinách
GPS souřadnice: 50.042929, 14.425967
Zvětšit mapu »

 

 

Jedná se o třípodlažní (1.PP, 1.NP, 2.NP) rodinný dům. Objekt vhodně doplňuje stávající zástavbu. Objekt má nepravidelný obdélníkový půdorys s plochou střechou. Stavba je přístupná z přilehlé komunikace a parkování je řešeno na vlastním pozemku.

Stavební parcela se nachází v obci Praha (část Braník). Objekt je navržen na pozemku investora, pozemek je svažitý. Přístup na pozemek je bezbariérový. Jinak není požadavek na bezbariérovost, jedná se o stavbu RD. Každá polovina RD má tři nadzemní podlaží. V každém RD je navržena jedna obytná jednotka.

Vstup do objektu je ze severní strany. Jednotlivé dispozice jsou patrné z výkresové části.

Fasáda je řešena jako klasicky omítaná a jako provětrávaná fasáda.

Objekt RD je umístěn blíže k severní straně parcely. Orientace zahrady a obytných místností je na jih a západ a východ. Objekt je umístěn ve vzdálenosti od hranic pozemků odpovídajícím podmínkám územního plánu.

 
 

 

Další fotografie

 
 

Naši členové
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • Josef Bárta
 • JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.
 • Sinc s.r.o.
 • SLAVONA, s.r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • Evora CZ, s.r.o.
 • Evora Trade s.r.o.
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • PRAŽÁK s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství