« Zpět na seznam

Změna stavby rodinného domu Hapalova č.p. 711, Brno - Řečkovice

Dům se zúčastnil soutěžní přehlídky Pasivní dům 2016.

Brno, Hapalova
Řadový rodinný dům, Dokončen

Základní údaje

Poloha

Kraj Jihomoravský kraj
Stát Česká republika
Adresa 62100 Brno, Hapalova
GPS souřadnice 49.2511003N, 16.5854986E
 

Informace

Typ budovy Řadový rodinný dům
Stav objektu Dokončen
Druh stavby Přístavba / dostavba
Konstrukce Zděná, monolitická
Dotace Nová zelená úsporám (2013)
 

Prostory

Bytové jednotky 1
Podlahová plocha 221,3 m2
Výpočtová metodika podlahové plochy PENB od 2013, Nová zelená úsporám (vnější rozměry)
Obestavěný prostor 776 m2
Poměr A/V 0,58
 

Majitel

Jméno Milan Ostrý
Adresa Hapalova 18, 621 00 Brno - Řečkovice
E-mail ostry.m@fce.vutbr.cz
Telefon 728 551 728
 
 

Návštěva

Možnost návštěvy celoročně Ne
 

Technické parametry

Energetické vlastnosti

Měrná potřeba tepla na vytápění 21 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika potřeby tepla na vytápění PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Energetická náročnost budovy (dle PENB) A - mimořádně úsporná
Celková potřeba primární energie 84 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika celková potřeba primární energie: PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Celková neprůvzdušnost n50 1,8 h-1
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem 0.21 W/m2K
 

Energetické vlastnosti

  Skladba Tloušťka U [W/(m2K)]
Základové konstrukce
(strop nad nevytápěným prostorem)
BUKOVÉ VLÝSKY 22
DISPERZNÍ LEPIDLO 1
BETONOVÁ MAZANINA 60
SEPARAČNÍ VRSTVA 0,2
POLYSTYREN EPS 100 220
HYDROIZOLACE – MODIFIK. ASF. PÁS 4
PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA 50
357 mm 0,18
Stěna OMÍTKA VÁPENNÁ 30
ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH 440
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ 30
LEPICÍ VRSTVA CEMIX 135 4
TEPELNÁ IZOLACE EPS 70 NEO 200
LEPICÍ A VÝZTUŽNÁ VRSTVA CEMIX 135 3
SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA 3
710 mm 0,17
Zastřešení - šikmé
(šikmé části zastřešení)
SÁDROKARTONOVÁ DESKA 12,5
INSTALAČNÍ MEZERA + NOSNÝ ROŠT 25
REFLEXNÍ PAROZÁBRANA 0,1
DESKY OSB 15
FOUKANÁ TEPELNÁ IZOLACE (MINERÁLNÍ VLÁKNO)V DŘEVĚNÉM ROŠTU 100
FOUKANÁ TEPELNÁ IZOLACE (MINERÁLNÍ VLÁKNO) V DŘEVĚNÉM ROŠTU 100
FOUKANÁ TEPELNÁ IZOLACE (MINERÁLNÍ VLÁKNO) 200
FOUKANÁ TEPELNÁ IZOLACE (MINERÁLNÍ VLÁKNO) 100
552 mm 0,11

Výplně otvorů

Okna Dřevěná okna zasklená izolačním trojsklem, profil IV92
Celkové UW: 0,76 W/m2K
Zasklení Planitherm Lux 4-18-4-18-4
Celkové Ug: 0,6 W/m2K
g: 62
Vchodové dveře Dřevěné vchodové dveře částečně zasklené izolačním trojsklem, profil IV78
UD: 0,98 W/m2K
 
 

Zúčastnění

Návrh

Architektonický návrh

Název doc.Ing. Milan OStrý, Ph.D.
 

Stavební část

Název doc.Ing. Milan OStrý, Ph.D.
 

Realizace

Stavební část

Název Stavební sdružení Boštík s.r.o.ík s.t
 

Kontrola kvality

Test neprůvzdušnosti

Název Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební
 
 

Technické zařízení

Větrání Systém větrání je řešen potrubní jednotkou se ZZT Lossnay LGH-50RX5 umístěnou pod stropem. Pro distribuci vzduchu v odvodní a přívodní větvi slouží dva radiální ventilátory poháněné čtyřotáčkovými motory. K filtraci vzduchu jsou v jednotce osazeny filtry G3 na sání čerstvého vzduchu a na odvodu znehodnoceného vzduchu. K rekuperaci tepla z odpadního vzduchu slouží entalpický výměník s účinnosti až 80%. Jednotka je vybavena obtokem rekuperátoru.
Zemní výměník tepla Ne
Vytápění Jedná se o nízkoteplotní vodní systém ústředního podlahového, stěnového a stropního vytápění a chlazení s nuceným oběhem vody. Tepelné čerpadlo vzduch-voda je navrženo pro pokrytí 100% potřeby tepla na vytápění, ohřev TV, případně dohřev vzduchu v rámci soustavy řízeného větrání s rekuperací tepla.
Ohřev vody zásobníkový ohřev - tepelné čerpadlo vzduch - voda PUHZ-SHW40VHA+ECO ONE DHW14E
Akumulace energie Pro akumulaci tepla/chladu se využívá většiny stavebních konstrukcí, protože na jejich povrchu jsou instalovány kapilární rohože s vodním okruhem pro aktivaci (nabíjení/vybíjení) akumulační hmoty - stěny z plných cihel, zdivo z pórobetonových tvárnic, stropní podhledy a betonové podlahové mazaniny. Akumulační schopnosti stavebních konstrukcí ve spojení s vodním okruhem kapilárních rohoží se využívá jak v režimu vytápění, tak v režimu chlazení.
Sklep ano
Doplňující popis V objektu je proveden oddělený vodovodní okruh pro napojení WC, pračky a myčky, který bude možné připojit na vodu ze studny nebo akumulační nádrže pro dešťovou vodu.
 
 

Tento dům můžete navštívit v rámci mezinárodních Dnů pasivních domů, které se konají od pátku 6. listopadu do neděle 8. listopadu 2020. Akce existuje jen díky ochotě majitelů, proto prosím respektujte otvírací dobu, kterou v každém domě dávají k dispozici.

Pokud je u domu uvedeno "po domluvě", prosím dohodněte si návštěvu dopředu na uvedených kontaktech.


Adresa: 62100 Brno, Hapalova
GPS souřadnice: 49.2511003N, 16.5854986E
Zvětšit mapu »

 

 

Rodinný dům se nachází na pozemku v katastrálního území Řečkovice p.č. 2508/1 na ulici Hapalova 711/18, Brno-Řečkovice. Okolní zástavbu tvoří řadové rodinné domy. Rodinný dům byl a bude užíván k bydlení. Celková koncepce objektu vychází z předpokladu minimalizování tepelných ztrát prostupem díky vysokým tepelně izolačním schopnostem obvodového pláště objektu a minimalizování tepelných ztrát větráním pomocí větrací vzduchotechnické jednotky s rekuperací. Objekt je navržen tak, aby bylo dosaženo co nevhodnějšího objemového tvaru budovy a byly maximalizovány tepelné zisky výplněmi otvorů zejména na jižní straně. Jedná se o změnu stavby rodinného domu Hapalova č.p. 711, Brno – Řečkovice formu nástavby. Původní budova měla jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží. Záměrem bylo provedení nástavby 2.NP nad stávajícím půdorysem obytné části budovy.  Dvorní křídlo objektu zůstalo zachováno beze změn. Nástavbou došlo ke zvětšení podlahové plochy obytné části rodinného domu. Objekt je zateplen vnějším kontaktním zateplovacím systémem. Dispoziční řešení 1.NP zůstalo zachováno, s výjimkou výstavby schodiště do 2.NP. Ve 2.NP jsou nově situovány tři obytné místnosti, spojovací chodba a koupelna s WC. Vzhled objektu respektuje povahu okolní zástavby řadových rodinných domů. Specifickým prvkem je využívání tepelně aktivovaných konstrukcí pro celoplošné sálavé vytápění, případně chlazení vnitřních prostor.

 
 
 
 

Naši členové
 • Budovy21 s.r.o.
 • Stapring, s.r.o.
 • Ing. Ondřej Bízek
 • Xella CZ, s.r.o.
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • Evora Smart s.r.o.
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • KM BETA a.s.
 • REHAU, s.r.o.
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • PROJEKCE PASIVNÍCH DOMŮ - Ing. Lukáš Dawid
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • Evora Trade s.r.o.
 • ATREA s.r.o.
 • BACHL, spol. s r.o.
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství