22. července 2012

Dům služeb a školicí středisko energetických úspor Otazník

Společnost Intoza se rozhodla pro své potřeby postavit administrativní budovu, která má sloužit nejen jako firemní sídlo, ale také k pořádání seminářů, školení a propagaci stávajících a nových technologií v oblasti energetických úspor. Tuto výjimečnou stavbu podrobně popisuje článek portálu ASB.

 

Dům Otazník je koncipován v duchu filosofie firmy, zabývající se energetickými úsporami, jako vzorová stavba s pasivním energetickým standardem. Jednoduché a funkční dispoziční řešení lokalizuje vertikální komunikace a místnosti sociálního a technologického zázemí podél odvrácené severní strany budovy; zbývající prostor severní fronty v přízemí při vstupu je využit recepcí a v dalších podlažích rohovými kancelářemi. Ostatní partie zabírají podél všech fasád libovolně dělitelné kancelářské prostory, propojené navzájem a se zázemím střední komunikační halou.

Koncepce vytápění a větrání

Návrh koncepce vytápění a větrání (včetně chlazení) domu služeb a školicího střediska energetických úspor Otazník, Intoza, s. r. o., vycházel z jasných požadavků investora. Při projektování uvedených zařízení se kladl důraz zejména na zajištění plné funkčnosti všech místností převážně kancelářské budovy podle jejich individuálních požadavků, dosažení parametrů pasivního standardu při provozu a možnost obchodně prezentovat nové technologie pro dosažení nízké spotřeby energie při vysoké úrovni komfortu.

Celková koncepce navrhovaného řešení vytápěcího a větracího systému byla přizpůsobena specifikům administrativní budovy, která se ve svých požadavcích liší například od rodinných domů. Hlavními odlišnostmi jsou rozdílný režim využívání budovy jako celku i jednotlivých částí, vyšší a proměnlivý počet osob (ve vztahu k prostoru) a vyšší podíl vnitřních zisků tepla (v souvislosti s masivním používáním kancelářské techniky). Proto bylo jako řešení navrženo decentralizované větrání, použití pouze čerstvého vzduchu (bez recirkulace) a oddělení větracího a otopného systému.

Celý článek najdete na serveru ASB-portal.cz.

Administrativní centrum Otazník najdete také v naší databázi pasivních domů.

Diskuse


Naši členové
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
 • CIKO s.r.o.
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • Passive Technology s.r.o.
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • BACHL, spol. s r.o.
 • KM Beta, a.s.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • PORSENNA o.p.s.
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • Meesenburg s.r.o.
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • ISOCELL GmbH.