24. května 2019

Ekologické centrum LUSK stojí na pevných základech z pěnového skla

V nejstarším veřejném parku v Česku vzniká nejmodernější enviromentální a polytechnické výukové centrum LUSK.

 

Park Lužánky je nejstarším pro veřejnost otevřeným parkem v Česku. Nachází se na rozloze 20 ha a je nejvýznamnějším brněnským parkem.

Na podzim roku 2016 přišlo SVČ Lužánky – středisko volného času s investičním záměrem stavebně upravit stávající budovy skleníků a vybudovat zde enviromentální a polytechnické výukové centrum, tzv. LUSK – Lužánecký skleník. Budou se zde nacházet učebny, skleník a řemeslné dílny, které budou sloužit pro výuku, ukázku řemesel i pro společné setkávání se předškolních dětí, žáků, sociálně znevýhodněných rodin, ale i pedagogů a vědeckých pracovníků. Hlavním spojovacím prvkem bude ekologie a základní principy fungování vybraných přírodních zákonitostí.

Vzhledem k to, že park Lužánky je prohlášený za kulturní památku a že se v budovách bude mimo jiné demonstrovat nakládání se zdroji energií a způsob výstavby energeticky úsporných budov, byl zde velmi kladen důraz i na použité materiály a ekologičnost stavby. Pro sanaci základového systému a i jako tepelná izolace objektu bylo zvoleno pěnové sklo Refaglass. Bylo zde použito 330 m3 ve frakci 500 mm. Pěnové sklo dokonale plní ekologické parametry, neboť je ze stoprocentně recyklovatelného skla a vyrábí se laicky řečeno zvulkanizováním střepů z odpadových skleněných obalů. Zároveň však stavební společnost Unistav Construction použila pěnové sklo pro jeho technické vlastnosti. V místech sond byly totiž zjištěny nerovnoměrně uložené a nehomogenní navážky, kdy se podle normy jednalo o tzv. základové poměry složité. V případě plošného založení bylo nutné alespoň částečně tyto navážky vytěžit a nahradit je jiným zhutnitelným materiálem, který zvýší únosnost a zabrání případnému nerovnoměrnému sedání objektu. Na jílovém podloží bylo také potřeba zabránit zadržování vody. Pěnové sklo je díky skladbě malých uzavřených skleněných buněk nenasákavé vodou, takže při volbě materiálu měli projektanti jasno.

S přestavbou se začalo letos na jaře a dokončovat by se mělo na podzim tohoto roku. Veřejnost se zpřístupnění všech prostor může těšit zkraje příštího roku.

Autorem projektu je Ing.arch. Helena Šnajdrová, autorizovaný architekt

Investor stavby: Lužánky – středisko volného času Brno – příspěvková organizace

Více na www.refaglass.cz

Vizualizace pěnového skla

 

Diskuse


Naši členové
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • RECIFA a.s.
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • Evora CZ, s.r.o.
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • Josef Bárta
 • Ing. arch. David Vašíček
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • Ing. Martin Škornička
 • JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY s.r.o.
 • ATREA s.r.o.
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • HAIDY a.s.
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • Energy Consulting Project, s.r.o.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • CB Building s.r.o.
 • PRAŽÁK s.r.o.