Environmentální prohlášení produktů Knauf Insulation nyní každý najde na internetu na jednom místě

EPD certifikáty je společnost schopná ke každému výrobku vypracovat do tří týdnů. Státní správa bude EPD u státních zakázek a dotačních titulů vyžadovat.

 

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) je nástrojem transparentní deklarace vlastností výrobku zákazníkovi. Slouží k orientaci ve skutečných dopadech daného výrobku na životní prostředí. Informace v něm obsažené musí navíc být ověřené třetí stranou. Samotná existence EPD výrobku neznamená, že je daný produkt ekologický, ale umožňuje zákazníkovi podle objektivních dat ekologický výrobek preferovat. V případě stavebních materiálů a komponent složitějších systémů, je pak zdrojem přesných dat pro posouzení dopadů celého díla. Cílem je umožnit celkové vyhodnocení celé stavby.

Body do certifikačních programů

EPD protokoly již dnes využívají k posuzování udržitelnosti budov český systém SBToolCZ a německý DGNB. Od roku 2015 jej bude bonifikovat i nová verze v ČR nejrozšířenějšího certifikátu LEED. Za EPD ověřené třetí stranou přidává body v hodnocení i britský systém BREEAM.

„V návaznosti na loňskou komplexní změnu výrobkové legislativy v EU se již nyní připravují normy, které budou vyžadovat deklarování udržitelného využívání přírodních zdrojů u všech stavebních výrobků. V některých zemích EU je doložení těchto vlastností již požadováno u veřejných stavebních zakázek. Dá se očekávat, že postupně se tyto požadavky promítnou i do dotačních nástrojů, jako je Nová zelená úsporám, Operační programy, apod.,“ říká Ondřej Šrámek, Sustainability Manager Knauf Insulation.

EPD k výrobku do tří týdnů

První pasivní rodinný dům v ČR certifikovaný systémem SBToolCZ využíval materiály Knauf Insulation. Společnost také jako první zapsala své EPD do české environmentální databáze Envimat. V oblasti posuzování vlivů produktů na životní prostředí patří k průkopníkům. Systém, který vyvinula pro své výrobní závody, jí nově umožňuje zkrátit proces vypracování EPD ke každému výrobku na pouhé tři týdny, zatímco dříve to běžně trvalo několik měsíců.

Knauf - graf
Obr.: Graf ukazuje zkrácení tvorby EPD u výrobků Knauf Insulation

Všechna vyhotovená EPD výrobků Knauf Insulation naleznete na adrese http://www.knaufinsulation.cz/epd. V současnosti jsou v databázi zanesena EPD pro více než 50 % výrobků Knauf Insulation. Certifikáty zbývajících výrobků budou na stánkách k nalezení nejpozději začátkem roku 2015. V případě, že zákazník požaduje EPD k výrobku, který v databázi není již nyní, má možnost požádat o dodání odpovědného obchodního zástupce Knauf Insulation. Společnost dané EPD po dohodě vyhotoví do uvedených tří týdnů.

Slovníček pojmů

LCA – Life-cycle Assessement neboli hodnocení životního cyklu výrobku. Jedná se o proces, který mapuje vznik výrobku od zisku prvotních surovin, přes výrobu, dopravu, instalaci a dobu využití až po jeho likvidaci nebo recyklaci. V průběhu celého životního cyklu zohledňuje všechny vstupy i výstupy materiálů, energií a odpadů.

EPD  - Environmental Product Declaration neboli Environmentální prohlášení o produktu. Vzniká na základě hodnocení LCA, ověřuje jej nezávislá autorita a slouží k deklaraci ověřených environmentálních vlastností na trhu.
 

Diskuse


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • ECOTEN s.r.o.
 • Ing. Ondřej Bízek
 • Josef Bárta
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • CIKO s.r.o.
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • ARCHTEK - Ing. arch. Bc. Jiří Trávníček
 • Xella CZ, s.r.o.
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • Evora Smart s.r.o.
 • atelier3, s.r.o.
 • WOBAU STAVBY s.r.o.
 • Evora Design s.r.o.
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • MESSY s.r.o.
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • PRAŽÁK s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství