12. listopadu 2020

Evropská komise volá po dvojnásobném zrychlení renovace budov. Pro Česko je to příležitost

Evropská komise dnes zveřejnila balíček opatření pro zrychlení a zkvalitnění renovace budov, tzv. renovační vlnu 1) . Tento návrh je v souladu s doporučeními Šance pro budovy. Potřebné investice ve výši 600 mld. Kč do roku 2030 by měl z jedné třetiny pokrýt stát ve svých programech. Důležité bude zjednodušit administrativní pravidla čerpání fondů, které nám EU pro pokrytí závazku nabízí. 

 

Zdroj: Šance pro budovy

V Česku se kvalitně renovuje 0,6 až 0,8 % budov ročně. Aby budovy nechátraly a využil se potenciál úspor energie, je toto číslo potřeba zvýšit alespoň třikrát.2) „Renovace podle progresivního scénáře, který připravila Šance pro budovy, zajistí naplnění velké části českých závazků do roku 2030 právě v sektoru budov. Na úsporách energie ze tří čtvrtin a na plánovaném zvýšeném emisním cíli z více než poloviny,“ říká Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy.

Oživit ekonomiku

Nejde však jen o závazky, investice do kvalitních budov jsou výborným nástrojem pro oživení ekonomiky. Renovace budov mohou zaměstnat přes 43 tis. pracovníků, a to zejména v malých a středních firmách v regionech. „Budovy je třeba stavět tam, kde budou sloužit lidem, nelze je odvézt do Číny, tam zrenovovat a vzít zpět. Tím, že jde o investici výhodnou i pro vlastníka, tak stačí, aby jej stát motivoval podle kvality výsledku 25 až 50% podporou. Státní investice má tedy velký multiplikátor na makroekonomické veličiny," dodává Petr Holub.3)

Klíčové bude zajistit financování. Česko má z čeho vycházet, v regionu střední a východní Evropy má nejlépe fungující programy podpory. Pro využití dodatečného potenciálu je však třeba, aby česká vláda učinila několik kroků:

 • Vzala si téma jako svou strategickou prioritu a vyčlenila pro zajištění jejího naplnění adekvátní kapacitu státní správy.
 • Zajistila pro nové období dostatečné financování renovace budov všech typů (rodinné a bytové domy, veřejné budovy a podnikatelské provozy) 4), při přechodu ze stávajících programů nesmí vzniknout časová mezera
 • Zkombinovala dostupné evropské a národní zdroje tak, aby programy byly klientsky přívětivé a žadatelé mohli komunikovat pouze s jedním místem.5)
 • Podpořila samostatně přípravu kvalitních projektů a tím vytvoření zásobníku akcí připravených k investici. To má doplnit informační kampaň o možnostech a přínosech kvalitní renovace budov.
 • Pokračovala v podpoře výstavby nových budov v energeticky pasivním standardu.
 • Krom snižování energetické náročnosti musí být v jednom projektu možné kombinovat i další environmentální opatření pro šetrné hospodaření s vodou, instalaci zelených střech, zkvalitnění vnitřního prostředí, zejména akustiky a osvětlení nebo adaptaci budov na změnu klimatu.

Vyjádření Šance pro budovy ke konkrétním návrhům Evropské komise

 • Jednoznačně vítáme zejména příslib Evropské komise pro zjednodušení pravidel pro kombinaci různých zdrojů financování renovace budov a zjednodušení jejich administrativy.
 • Významným krokem, zejména pro podnikatelský sektor, bude zmírnění pravidel povolené veřejné podpory pro investice do úspor energie a místních obnovitelných zdrojů.
 • Nutné je avizované zvýšení kapacity pro kvalitní projektovou přípravu. Věříme, že to povede k možnosti její podpory bez přímého závazku investice, nejen pro obce, ale i pro domácnosti.
 • Podpora veřejného zadávání s ohledem na kvalitu, náklady životního cyklu a využití udržitelných materiálů odpovídá naší dlouhodobé snaze.
 • Rozšíření povinnosti renovace 3 % podlahové plochy z vládních budov na všechny veřejné, tedy i školy, nemocnice nebo úřady je dobrým krokem, kde veřejná správa může jít příkladem.
 • Skeptičtí jsme k zavedení povinných standardů existujících budov, pokud vlastník budovy neplánuje investici do její renovace. Preferujeme pozitivní motivaci před povinnou regulací.
 • Pečlivě budeme sledovat plánovanou harmonizaci průkazů energetické náročnosti napříč EU. Nevnímáme jako pozitivní krok, pokud by se vůči českým uživatelům měnila jeho již nedávno upravená podoba. Srovnatelnost hodnot je možné zajistit přepočtem z centrální databáze.

Dnes zveřejněný dokument je strategická komunikace. Šance pro budovy bude podrobně studovat a připomínkovat návrhy, jakmile budou předloženy do legislativního procesu.

 

Poznámky:

1) Viz https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en

2) Viz Dlouhodobá strategie renovace budov a studie Potenciál pro snížení provozních emisí CO2 z českého fondu budov, ke stažení zde: https://sanceprobudovy.cz/dekarbonizace-budov-do-roku-2050-je-mozna-musime-ale-trikrat-zrychlit/

3) K výzvě na podporu udržitelného stavebnictví pro 21. století zorganizované Českou radou pro šetrné budovy, členskou asociací Šance pro budovy, připojilo již 100 firem s obratem přes 120 mld. Kč a zaměstnávající 35 tis. pracovníků, viz https://www.czgbc.org/cs/novinky/motorem-restartu-ekonomiky-budou-investice-do-budov-musi-ale-byt-kvalitni

4) Zejména program Nová zelená úsporám pro rodinné a bytové domy, Operační program Životní prostředí pro veřejné budovy a Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro podnikatele.

5) Konkrétně z Fondu obnovy, Evropských strukturálních a investičních fondů (Fond soudržnosti a Evropský fond regionálního rozvoje), Modernizačního fondu, národních výnosů z emisních povolenek, Fondu spravedlivé transformace a státního rozpočtu pro program Efekt.


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • INTOZA s.r.o.
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • REFAGLASS s.r.o.
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • WIPPRO GmbH
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Glass
 • ATREA s.r.o.
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • PassiveArchitecture s.r.o.
 • ARCHTEK - Ing. arch. Bc. Jiří Trávníček
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství