18. června 2021

Festival architektury 2021 na téma: Když stavby spolupracují s přírodou

Jaké příležitosti nabízí architektura pro lepší a odpovědnější život ve městě? Druhý ročník festivalu si klade za cíl seznámit s tímto tématem návštěvníky všech věkových kategorií a zejména rodiny s dětmi.

 

Tisková zpráva

“V prostranství areálu brněnské Riviéry vystavíme naučnou stezku a zázemí pro odborný program. I ti nejmenší návštěvníci se budou moci od 23. června do konce září formou hravých exponátů a ilustrovaných naučných panelů seznámit s užitky, které obyvatelům metropolí poskytují zelené střechy, a také jak mohou naše stavby snadno využívat recyklované odpady, dešťovou vodu, slunce a dobíjet elektromobily. Pro podnikatele ve stavebnictví jsme v rámci festivalu tradičně připravili prostor k setkávání a mnoho inspirujících přednášek.” Uvedla vedoucí projektu Tereza Sigmundová.

O kladném vztahu pořadatelů Festivalu architektury k životnímu prostředí svědčí fakt, že elektrickou energii potřebnou pro chod celé akce zajistí zcela bezemisní zdroj. Půjde tedy o úplně první český open-air festival, který zásobuje “zelená” elektřina. Jediným odpadním produktem vodíkové H2BASE alternativy dieselových agregátů je čistá voda. Zásady odpovědné stavby nebudou popřeny ani při výstavbě naučné stezky. Konstrukční prvky kombinují dřevo, recyklát plastu a recyklát stavební suti tzv. re-beton.

Kdy? Středa 23. 6. 2021
Kde? Riviéra, Brno

Čím program obohatíme my z Centra pasivního domu?

1.  V 12:40 Představíme první udržitelnou čtvrť Chytré Líchy 

Poznejte unikátní projekt nové městské části v Židlochovicích, který má za cíl stát se přirozenou a šetrnou součástí svého okolí.  |  1. část – Ing. Arch. Pavel Jura, 2. část – Ing. Arch. Miroslav Juren, Pelčák a partner architekti, autoři vítězného návrhu

2.  V 16:40 Co investor neví o kvalitě vnitřního prostředí budovy a jak jej přivést ke zdravému větrání.

Ukázka průběhu koncentrací škodlivin v různých typech budov. | Libor Hrubý, CPD

3.  Bezplatné odborné poradenství ke zdravým a úsporným stavbám Vám bude k dispozici celou dobu festivalu u stolu CPD…chystáte se stavět nebo rekonstruovat? Budeme tu právě pro vás.

4.  Zúčastníme se programu dětské stezky udržitelných budov

5.  Slavnostně podepíšeme memorandum #pripravbrno s městem Brno, které zapadá do našich závazků sepsaných v DEKLARACI UDRŽITELNOSTI.

Celý program Festivalu

Vstupenky

Odborný program je možné navštívit osobně, ale vstupenka na něj zahrnuje také on-line stream přímo z akce.

Architekti, projektanti a další podnikatelé ve stavebnictví se mohou na tento den zaregistrovat na odborné přednášky, které jsou věnované spolupráci staveb, přírody a města. Na pódiu vystoupí přední čeští architekti a stavební inženýři zabývající se environmentálně odpovědnou výstavbou. Posluchači přednášek získají obecný přehled a znalosti v oblastech:

 • navrhování staveb v kontextu vlivu použitých materiálů na životní prostředí
 • návrhu a instalace vegetačních konstrukcí, zejména zelených střech a fasád
 • energetického managementu a nastupujícího trendu komunitní energetiky
 • vodního managementu v kontextu celé stavby i jejího okolí

Otevření naučné stezky proběhne 23. června 2021. Pro návštěvníky stezky bude od 10:30 připravený volně přístupný uvítací program, soutěže i dárečky pro děti věnované Státním fondem životního prostředí. Naučná stezka vznikla za významné spolupráce s Oddělením motivačních programů OŽP Brno.

Festival architektury 2021

Podrobný program je zveřejněn na webu události, která návštěvníkům nabídne nejen odborné přednášky, ale také novinky jako:

 • H2BASE bezemisní vodíkovou alternativu diesel agregátů
 • výstavu elektromobility (elektrické automobily, stavební stroje, kola a dobíječky)
 • ochutnávku produktů městského hydroponického zemědělství Future farming
 • výrobky a mobiliář z recyklátu stavební suti
 • naučnou stezku Stavbami, které spolupracují s přírodou

  Odborný program je možné navštívit osobně, ale vstupenka na něj zahrnuje také on-line stream přímo z akce.

Festival architektury 2021

Celodenní program uzavře slavnostní ceremoniál podpisu Memoranda o pomoci městu se snižováním emisí na území Brna s firmami a dalšími zde působícími institucemi.

Festival architektury 2021

Jakým tématům bude věnovaný program předcházející podpisu memoranda?

Zvučná jména zastupující moderní stavitelství budou na přednáškovém pódiu hovořit zejména o stavebních materiálech a způsobu nahlížení na udržitelnost v architektuře. O lokální dostupnosti, životnosti a uzavírání cyklů v praxi. Další přednášky se budou věnovat vlivům staveb na provozní spotřebu a okolí. Poprvé v historii můžeme efektivně využívat kombinaci zkušeností a moderních návrhových a modulačních programů, které nám umožní s dostatečným předstihem eliminovat negativní vlivy staveb na životní prostředí. Digitalizace a modelování staveb již není jen demonstračním pomocníkem v představování objektů. Moderní výpočetní technologie dnes umožňuje přesně predikovat nejen vlastní spotřebu provozu, ale také klimatickou proměnu dotčené lokality. O vzniku tepelných ostrovů, benefitech vegetačních konstrukcí a rozvoji infrastruktury klimaticky odolného města budou v rámci odborných přednášek hovořit přední čeští stavební inženýři. Vzniká též potřeba zjednodušení popisu chování stavby pro laika i správní orgány. Proto se v odpolední části programu otevře téma auditů budov a adaptačních technických řešení. Cílem odpolední odborné části programu je návštěvníka seznámit s podobami odpovědného energetického a vodního managementu staveb. Na toto téma naváží zástupci motivačních programů, kteří posluchače seznámí s aktuálními možnostmi finanční podpory a na samý závěr vystoupí náměstek pro životní prostředí Petr Hladík, který všem přítomným představí, jaký zásadní posun město Brno, i díky spolupráci s partnery memoranda, za poslední rok, učinilo směrem ke snížení své uhlíkové stopy.

___________________________________________________________________

Kontakt na pořadatele:
Vedoucí projektu: Tereza Sigmundová, info@festival-architektury.cz, M: 725 713 513
Odborný garant: Petr Selník, info@zelenstrecham.cz, M: 723 857 013

Festival architektury 2021
 

 


Naši členové
 • IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.
 • Ing. Michal Hučík
 • Atelier Tlustý - Ing. arch. Josef Tlustý
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • Stapring, s.r.o.
 • Protronix s.r.o.
 • Isocell GmbH & Co KG
 • Ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • Wobau cz s.r.o.
 • Lightway s.r.o
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • Stanislav Martínek
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • ATREA s.r.o.
 • EnergySim s.r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

Naši partneři


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  Dřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  

for arch logo  for pasiv  Forum dřevostaveb  Salon dřevostaveb  Veleton