31. prosince 2011

Implementační akční plán

Na konci roku 2011 Centrum pasivního domu ve spolupráci s mnoha odborníky v oboru vytvořilo dokument Implementační akční plán, který navrhuje konkrétní kroky a opatření pro realizaci Strategické výzkumné agendy vývoje v oblasti pasivních domů. Strategie vznikla v rámci projektu Platforma pasivních domů, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

img_0052

Platforma pasivních domů zahrnuje významné otázky týkající se hospodářského růstu, konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje v České republice. Základním nástrojem je tzv. Implementační akční plán, interní dokument definující vědecko-výzkumné priority.

Cílem Platformy pasivních domů je vytvoření střednědobé až dlouhodobé vize budoucího technologického vývoje, která by zahrnovala významné otázky týkající se hospodářského růstu, konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje v České republice. Základním nástrojem je tzv. Strategická výzkumná agenda (SVA), interní dokument definující vědecko-výzkumné priority, možný časový harmonogram i potenciální zdroje pro jejich realizaci.

Navazujícím dokumentem je Implementační akční plán (dále jen IAP), ve kterém jsou definovány konkrétní aktivity, kroky a požadavky na implementaci výzkumných témat, návrhů a potenciálu technologického vývoje popsaných ve SVA, jakožto i praktické výstupy těchto aktivit. V IAP je rovněž popsáno, jak se má změnit prostředí a podmínky pro podporu výzkumu, vývoje a inovací na národní a evropské úrovni tak, aby byl povzbuzen jejich růst, jakožto i zvýšení konkurenceschopnosti.

IAP byla zpracován ve spolupráci vybraných expertů v oblasti pasivních domů v průběhu roku 2011.

Kapitoly

 • Cíle rozvoje
 • Analýza stavu a výhled do budoucnosti
 • Priority vědy, výzkumu a dalšího vývoje
  • Vzdělávání
  • Stavební materiály, prvky, komponenty a zařízení
  • Konstrukční detaily
  • Technická zařízení budov - VZT, zdroje tepla, OZE
 • Doporučení

Celý dokument je ke stažení zde: Implementační akční plán

Diskuse


Naši členové
 • Ing. Jiří Čech
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • PRIMA spol. s r.o.
 • Martin Jindrák
 • Michael Jaďuď
 • 3AE s.r.o.
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • Energy Consulting Project, s.r.o.
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • Stanislav Martínek
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • CONDA s.r.o.
 • Stanislav Karásek
 • PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr

Hlavní mediální partneři CPD

forpasiv_150admagazin_150