31. prosince 2011

Implementační akční plán

Na konci roku 2011 Centrum pasivního domu ve spolupráci s mnoha odborníky v oboru vytvořilo dokument Implementační akční plán, který navrhuje konkrétní kroky a opatření pro realizaci Strategické výzkumné agendy vývoje v oblasti pasivních domů. Strategie vznikla v rámci projektu Platforma pasivních domů, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

img_0052

Platforma pasivních domů zahrnuje významné otázky týkající se hospodářského růstu, konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje v České republice. Základním nástrojem je tzv. Implementační akční plán, interní dokument definující vědecko-výzkumné priority.

Cílem Platformy pasivních domů je vytvoření střednědobé až dlouhodobé vize budoucího technologického vývoje, která by zahrnovala významné otázky týkající se hospodářského růstu, konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje v České republice. Základním nástrojem je tzv. Strategická výzkumná agenda (SVA), interní dokument definující vědecko-výzkumné priority, možný časový harmonogram i potenciální zdroje pro jejich realizaci.

Navazujícím dokumentem je Implementační akční plán (dále jen IAP), ve kterém jsou definovány konkrétní aktivity, kroky a požadavky na implementaci výzkumných témat, návrhů a potenciálu technologického vývoje popsaných ve SVA, jakožto i praktické výstupy těchto aktivit. V IAP je rovněž popsáno, jak se má změnit prostředí a podmínky pro podporu výzkumu, vývoje a inovací na národní a evropské úrovni tak, aby byl povzbuzen jejich růst, jakožto i zvýšení konkurenceschopnosti.

IAP byla zpracován ve spolupráci vybraných expertů v oblasti pasivních domů v průběhu roku 2011.

Kapitoly

 • Cíle rozvoje
 • Analýza stavu a výhled do budoucnosti
 • Priority vědy, výzkumu a dalšího vývoje
  • Vzdělávání
  • Stavební materiály, prvky, komponenty a zařízení
  • Konstrukční detaily
  • Technická zařízení budov - VZT, zdroje tepla, OZE
 • Doporučení

Celý dokument je ke stažení zde: Implementační akční plán

Diskuse


Naši členové
 • Ing.arch. Josef Tlustý
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • S-Power Energies, s.r.o.
 • INTOZA s.r.o.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • SLAVONA, s.r.o.
 • Stapring, s.r.o.
 • REHAU, s.r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • PassiveArchitecture s.r.o.
 • Passive Technology s.r.o.
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • Xella CZ, s.r.o.
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o.

Hlavní mediální partneři CPD

for arch logo FOR_CITY_20_300x300px