23. října 2023

Jak se vyhnout tepelným mostům při kotvení pergoly do zateplované fasády? - rozhovor

Příjemné posezení venku i vytoužený stín v horkých dnech dokáží zajistit pergoly, slunolamy i nejrůznější stříšky. Pokud si je chcete pořídit přímo u domu s ukotvením do zdi, pamatujte, že vrtání do zateplené fasády může mít nečekané následky. Jaké a jak správně při kotvení velkých a těžkých objektů do zdi postupovat se dočtete v rozhovoru s Jiřím Hegerem ze společnosti PROPASIV.

 


Propasiv

Pane Hegere, standartně si lidé postaví dům a pak pořídí pergolu. Co se může stát, když se pergola kotví do již zateplené fasády – tj. začne se vrtat nebo řezat do tepelněizolační vrstvy?

Problematika upevnění konstrukcí do zateplované fasády je velmi specifická. Zjednodušeně můžeme říci, že vrtat nebo jinak zasahovat do zateplovacího systému bez ověřeného řešení je vždy riziko. Narušení dokonale utěsněné obálky domu zapříčiňuje vznik tepelných mostů. Ty jsou zdrojem problémů, které se zpravidla neobjeví okamžitě, nicméně postupně snižují komfort bydlení a životnost domu. Zvyšuje se riziko vzniku staticky kritických míst, riziko kondenzace vody (par) a riziko vzniku plísní, což může mít negativní vliv na zdraví obyvatel. Závažné mohou být i další materiální škody.

Zmínil jste tepelné mosty. Vysvětlíte nám, o co se jedná?

Tepelný most je místo, kde konstrukcí domu uniká více tepla než v ostatních místech jeho tepelné obálky. Typická jsou například napojení dvou různých konstrukcí (otvorové výplně – okna, dveře) nebo také změny v geometrii konstrukce (např. rohy). Kapitolou samou pro sebe jsou pak prvky, které procházejí vrstvou tepelné izolace (např. kotvení pergol). Jakýkoliv prostup vrstvou tepelné izolace totiž ve výsledku snižuje její efekt. Zvláště pokud se jedná o vodivý materiál (např. kovové kotvy). Taková konstrukce může fungovat i jako chladič.

Můžete ještě rozvést, jaké konkrétní problémy tepelné mosty způsobují?

Zcela evidentní jsou tepelné ztráty. Při současných vysokých cenách energie se každý tepelný most ihned projeví v nákladech na vytápění nebo ochlazování interiéru. Závažné jsou projevy tepelných mostů v oblasti statiky a hygieny. Konkrétně se jedná se o kondenzaci vody, která je velkým nepřítelem stavby a může mít vliv na její statiku. Dále problémy s vlhkostními mapami a plísněmi, které mají prokazatelně negativní vliv na lidský organizmus. Těmto problémům lze efektivně předcházet důslednou eliminací tepelných mostů, například s řešeními PROPASIV®. Navíc eliminace tepelných mostů zlepšuje energetickou bilanci domu a vy lépe dosáhnete na případnou dotaci.

 

Propasiv_montážní tepelněizolační blok

Obr.2 Kotvení trámu pergoly bez tepelných mostů pomocí tepelněizolačního Montážníhobloku PROPASIV®

Vraťme se zpět ke kotvení pergol. Jak tedy správně postupovat, aby tepelné mosty nevznikaly?

V případě kotvení pergol (a dalších konstrukcí nebo prvků) je nutné tepelné mosty eliminovat systémově pomocí ověřených řešení. Prakticky to znamená, že majitel již ve fázi projektu definuje svá očekávání a potřeby, která má dům naplnit. Například v místě, kde chce mít v budoucnu pergolu, je třeba už při projektování pamatovat na zabudování stavebních detailů – tepelněizolačních Montážních bloků PROPASIV®, do nichž se bude následně pergola kotvit. Montážní bloky PROPASIV® přeruší tepelné mosty, které by vznikly při kotvení pergoly kovovými prvky přímo do zdiva. Důsledná optimalizace všech tepelných mostů je pro stavbu nezbytná. Často je vyžadováno tepelně technické posouzení tepelného mostu a detailní zakreslení zvoleného řešení do technické dokumentace.

Vzhledem k tomu, že stavíme domy pro dlouhá období našeho života, měli bychom dát dostatečný prostor našim představám, jak bychom chtěli, aby dům vypadal a následně s projektantem svoje požadavky konzultovat.

Znamená to tedy, že již před realizací samotné stavby by měl majitel vědět, kde bude umístěno venkovní světlo, stříška, zábradlí a podobně?

Ano, přesně tak. Problémy může způsobit i pouhé připevňování venkovního osvětlení. My nabízíme ověřená řešení, jak tepelné mosty eliminovat. Ze široké škály Montážních bloků PROPASIV® si zákazník vybere řešení prakticky pro jakýkoliv prvek nebo konstrukci. Samozřejmě nabízíme i možnost odborné konzultace. Každopádně, vždy je třeba situaci řešit ještě před zahájením zateplování, nejlépe už ve fázi projektu.

Bohužel v praxi se často setkáváme se špatně řešenými tepelnými mosty. To má vliv jak na okolní konstrukce, tak na celkovou energetickou bilanci domu. Špičkové vlastnosti a funkce draze zaplacených moderních technologií jsou pak degradovány i až o desítky procent.

Propasiv_příprava pro zastřešení terasy  PROPASIV_připravené kotevní tyče

Obr.3 Příprava pro zastřešení terasy. Montážní bloky PROPASIV® jsou upevněné do zdiva před zateplením fasády
Obr.4 Po dokončení fasády jsou na zdi viditelné připravené kotevní tyče pro připevnění konstrukce zastřešení

Co dělat v případě, že majitel do zateplení už začal vrtat? Může tuto škodu nějak napravit?

V případě narušení izolace je nutné poškozené místo co možná nejdříve zapravit. Největším rizikem je zatečení vody do poškozeného místa. Pokud by dokonce došlo k zamrznutí, voda roztrhá zateplení včetně fasády. Oprava takového místa pak znamená kompletní vyříznutí poškozené části s přesahy do všech stran, aplikaci nové tepelné izolace a dalších vrstev omítky s překrytím staré a nové výztužné síťoviny (perlinky). V dnešní době, kdy se používají převážně probarvené zrnité omítky, je však tato oprava vždy výrazně viditelná. Důvody jsou dva: stejný odstín fasádní hmoty se liší i v jednotlivých výrobních šaržích a fasáda na domě časem bledne. Je tedy nutné oslovit zručného a pečlivého řemeslníka. I tak je výsledek většinou neuspokojivý a cenově velmi náročný.

A ještě praktický dotaz – zvládne instalaci Montážních bloků PROPASIV® stavitel – laik sám?

PROPASIV® bloky jsou pevné, přitom poměrně lehké. Zručný laik instalaci i s pomocí našich technických návodů a instruktážních videí může zvládnout. Z hlediska realizace je však třeba myslet také na další parametry.

To jsou které?

V první řadě zvolit vhodný tepelněizolační blok pro danou konstrukci nebo prvek. V případě pergoly jsou to PROPASIV® Block R, PROPASIV® Block A nebo PROPASIV® Block D, které mají vysokou nosnost. S výběrem zákazníkům rádi poradíme.

Zejména u těžkých konstrukcí, jako je pergola, zajistit v místě upevnění tepelněizolačního bloku ve zdi pevný podklad – nejlépe beton nebo železobeton. Blok může svou nosnost garantovat jen pokud je dostatečně pevný i podklad, ve kterém je upevněn.

A rozhodně kvalitní realizace. Na ní závisí životnost sebelepšího řešení. Ta musí být totiž stejně dlouhá jako je životnost celé stavby.

Dohromady zajišťují tyto parametry také celkovou bezpečnost konstrukce.

PROPASIV_Block R  PROPASIV_Block A  PROPASIV_Block D

Obr. 5 PROPASIV® Block R Obr.6 PROPASIV® Block A Obr.7 PROPASIV® Block D

Naše řešení obsahuje předpřipravenou technickou dokumentaci, odbornou konzultaci, top materiály i technologie, jak s těmito materiály zacházet, vše optimalizované pro konkrétní použití. Pokud zákazník postupuje podle našich instrukcí a doporučení, pak není důvod, aby se objevily problémy. Výsledek je vynikající – vše funguje. A to je naším cílem.

Propasiv s.r.o.

člen Centra pasivního domu

PROPASIV s.r.o.


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize V-systém
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • FINO-trade s.r.o.
 • Josef Bárta
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • Ing. Michal Hučík
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Glass
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • MESSY s.r.o.
 • Ing. arch. Dalibor Borák - BORÁK ARCHITEKTI
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • Atelier Tlustý - Ing. arch. Josef Tlustý
 • REHAU, s.r.o.
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství