25. března 2014

Jak vybrat okna do pasivního domu?

Při výběru oken do pasivního domu obvykle stavebníci vědí, že okna musí mít součinitel prostupu tepla oknem Uw menší než 0,8W/m2K. Ale často už nevědí, jaké další parametry je dobré sledovat.

 

Většina oken při použití izolačních trojskel s Ug =0,5W/m2K požadavku na Uw vyhoví. Většina dřevěných eurooken IV92 se s Upohybuje kolem 0,7W/m2K.

Mnoho zákazníků v dobré víře porovnává Uw jednotlivých oken, rozhoduje se mezi okny s Uw=0,69 či 0,71W/m2K. Jenomže tato hodnota je obvykle zjištěna měřením jednoho okna ve zkušebně. Takže musíme počítat s určitým rozptylem hodnot tepelné vodivosti dle konkrétně použitého dřeva. Tepelnou vodivost konkrétního kusu ovlivní vlhkost dřeva, sklon letokruhů i hustota materiálu.

Abychom porovnávali opravdu stejnou hodnotu, pak je vhodnější výpočet dle ČSN EN ISO 10077-1. Tepelná vodivost jednotlivých materiálů je pak pro všechna okna stejná dle tabulky v této normě. V případě smrku se počítá s λ=0,11W/mK. Tato hodnota je sice mírně vyšší (horší) než při části měření ve zkušebně, ale zohledňuje i horší podmínky a zaručuje nejhorší možné parametry.
Proto je dobré nepřeceňovat drobné nuance v Uw získaných měřením.

Pokud mají okna podobné Uw, podle čeho vybírat?

V pasivním domě nemusíme větrat okny, výměnu vzduchu zajišťuje strojní větrání s rekuperací. S tím souvisí větší nároky na těsnost okna (a celé stavby), může totiž docházet k mírnému přetlaku. Každou netěsností může vnikat vlhký teplý vzduch z interiéru a kondenzovat.

Konstrukce okna SOLID COMFORT

V případě oken, která dokonale netěsní, může docházet kondenzaci ve funkční spáře okna.
Okna, která jsou opravdu určena do pasivních domů, mají účinněji těsněna zasklívací spáru (utěsnění skla) a samozřejmě komplexně řešeno těsnění funkční spáry (křídla v rámu). Vhodné je i použití skrytých závěsů, protože kolem klasických je deformován těsnící profil.

Skryté kování, nosnost až 130kg

V pasivním domě nevytápíme ústředním topením, není pod oknem radiátor, který zajišťuje proudění teplého vzduchu a ohřívání okna. Požadavky na vnitřní povrchovou teplotu okna jsou tedy tvrdší.
Vhodnost oken pro pasivní domy neurčuje jen Uw, ale celá konstrukce. Důležité je i důsledné utěsnění připojovací spáry a detail osazení okna do stavby. K ověření těsnosti oken i stavby je určen test vzduchotěsnosti – Blower Door test.

I s těsnými okny pozor na vysokou vlhkost v interiéru

Optimální relativní vlhkost v interiéru je kolem 50%. Při dlouhodobě vysoké vlhkosti může dojít k poškození dřevěných oken. Je tedy důležité správné nastavení větrání, udržovat optimální vlhkost, zajistit přiměřenou výměnu vzduchu a také se vyvarovat přetlaku.

Diskuse


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Glass
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • Budovy21 s.r.o.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • MESSY s.r.o.
 • ATREA s.r.o.
 • SLAVONA, s.r.o.
 • PORSENNA ENERGY s.r.o.
 • 2MAD s.r.o.
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • Meesenburg s.r.o.
 • IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.
 • Wienerberger, s.r.o.
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • Stavební Engineering Přerov s.r.o.
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • Stanislav Martínek
 • Evora Smart s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství