31. října 2013

Jaké jsou možnosti zateplení rekonstruovaných objektů?

Požadavky na úspory energií, vynakládaných na pozemní objekty se nevyhýbají ani rekonstrukcím. Stále rostoucí nároky ze strany norem, uživatelů a projektantů s sebou nesou i vysoké nároky na stavebně – fyzikální vlastnosti použitých materiálů a skladeb. 

 

Většinou již nestačí pouze vhodně poskládat nejlevnější dostupné materiály od různých dodavatelů, tak jak po léta zaběhnutá praxe často funguje, ale je třeba dbát na doporučení výrobců a projektantů, kteří by měli tyto skladby ctít a počítat s jejich přesnými parametry. To se týká především skladby tepelného izolantu, parobrzdných a voděodolných vrstev a difuzně otevřených fasádních systémů.

Foukané izolace do všech typů konstrukcí

Cílem je vysvětlit investorovi, ale zejména i projektantovi správnost použití a vzájemné spolupůsobení jednotlivých materiálů a technologií. Důležitá je ovšem kromě odborně provedené montáže kvalitního produktu i jeho optimální cena. Systém “COMPRI“ zahrnuje výše uvedený komplex materiálů ve velké šíři.

Z tepelných izolantů jsou to především foukané izolace na bázi celulózy, minerálního vlákna a nenasákavého polystyrenu Různé vlastnosti materiálů umožní bez rizika, foukanou technologií na místě stavby, realizovat zateplení prakticky kterékoli konstrukce.

U celulózy pod obchodní značkou CLIMATIZER PLUS® je to především izolace obvodových plášťů i stropů, a to jak suchou, tak i stříkanou technologií.

Působení celulózové izolace v dřevostavbě bylo již mnohokrát zmíněno a ověřeno po více než 22 let přímo v ČR. V souvislosti s pohledem na celou skladbu jsou důležité zejména tyto vlastnosti:

 • Nízká tepelná vodivost 0,037 W/m.K, na úrovni srovnatelné se všemi špičkovými izolanty na trhu i při nízké objemové hmotnosti okolo 30- 40kg/m3 (například stropní konstrukce )
 • Vysoká hodnota měrného tepla Cd= 2020 J/kg.K, která přispívá k výraznému zlepšení vnitřního vyrovnání klimatu a větší tepelné setrvačnosti dřevostavby
 • Unikátní schopnost vyrovnávání a rychlého transportu vlhkosti, což je dobrým předpokladem pro dlouhou životnost.
 • Dobrá přilnavost ke všem detailům, instalace bez prořezů a rizika tepelných mostů a spárového proudění vzduchu.
 • Dobré protipožární a akustické parametry 

Minerální foukaná izolace CLIMASTONE® je vhodnou foukanou alternativou k celulóze. V prostorách, kde jsou vyšší požadavky na požární odolnost konstrukce a izolant musí dosahovat zatřídění reakce na oheň A1 .

Tyto požadavky nastávají u některých požárně dělících stěn, v okolí komínových těles, v prostorách s předpokladem vysokého počtu shromažďovaných osob a podobně. Materiál rovněž dosahuje velmi dobrých tepelněizolačních vlastností a splnění požadavků na snadnou aplikaci v místě stavby. Poněkud pomalejší a s vyšší spotřebou (díky objemové hmotnosti) je pouze aplikace do uzavřených konstrukcí stěn. 

Foukané perličky grafitového polystyrenu pod značkou CLIMASTYREN® jsou naopak vhodné všude tam, kde je riziko styku s vodou. Příkladem jsou podlahové konstrukce s nebezpečím poruchy hydroizolace, předstěny a mezery. Izolant je zcela nenasákavý a dosahuje tepelné vodivosti 0,034 W/m.K. Velmi snadno se fouká strojním zařízením při objemové hmotnosti cca 14kg/m3.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vnější a vnitřní zateplení stěn

Památkově chráněná fasáda

Pokud z nejrůznějších důvodů nelze provést tepelnou izolaci z vnější strany, můžeme přistoupit k vnitřnímu zateplení. 

Výhodným řešením je vnitřní zateplovací systém UdiIN RECO® z dřevovláknitých desek. Funkčně se systém skládá ze dvou částí. Za prvé ze speciální vnitřní stěrky (UdiMULTIGRUND®) a za druhé ze sendvičové dřevovláknité tepelně izolační desky (UdiRECO®). Tato deska je vyrobena ze dvou vrstev – z pevné a měkké.

Měkká flexibilní část se přikládá vždy k podkladu. Umožňuje vyrovnat nerovnosti povrchu až ± 2 cm. Pevná nosná část směřuje vždy do interiéru a nanáší se na ni speciální vnitřní stěrka. Systém funguje tak, že vnitřní stěrka zamezí průniku vlhkosti z interiéru do celé konstrukce.

Vlastnosti dřevovláknité izolace pak zajistí, že se případná zkondenzovaná vlhkost v konstrukci rozprostře v celé struktuře sendvičové desky. Vlhkost se tedy nehromadí, při vhodných klimatických podmínkách se rychle odpaří a nevznikají plísně. Konečnou povrchovou úpravu lze zvolit velmi variabilně.

UdiRECO_400x400x75.jpg

Dřevovláknitá izolační deska UdiRECO®, tl. 80 – 200 mm.

Velkou výhodou systému je způsob jeho připevnění k podkladu. Díky tomu, že se desky pouze kotví nastavitelnými hmoždinkami, není třeba podklad jakkoliv vyrovnávat. Flexibilní část dokonale přilne i k nerovnému povrchu.

Montáž_UdiRECO-detail_400x300x75.jpg

Montáž dřevovláknité izolační desky UdiRECO®

Systém UdiIN RECO® přináší hned několik výhod najednou. Jednoduchou montáží docílíme maximálního efektu vnitřního zateplení. Materiálové složení umožňuje „dýchání“ konstrukce, což je zásadní především u rekonstrukcí a zajišťuje příjemné klima v místnosti. Vzhledem k tomu, že deska si poradí s nerovnostmi podkladu až 4cm, výrazně šetří čas i finance za úpravu původního podkladu. Navíc není vnášen do stavby žádný další mokrý proces a zateplení lze aplikovat i zimních měsících.

vnitrni_zatepleni_montaz_434x303x75.jpg

Celý systém Unger Diffutherm® v sobě kombinuje unikátní patentované složení dřevovláknité desky a difuzně otevřeného systému omítky. Systém funguje v mnoha evropských zemích již po více než dvacet let a je zárukou dlouholeté kvality bez kompromisů.

U dřevovláknitých desek použitých ve fasádním systému je důležitá rovnoměrná a rychlá distribuce vlhkosti, která je na vnější i na vnitřní straně co nejvíce vyrovnaná. Desky tohoto systému tuto schopnost mají. Je tak zaručeno v kombinaci se systémovou omítkou, že nedojde k pozdějšímu zvlnění nebo k mikrotrhlinám.

Desky navíc spolu s izolací CLIMATIZER PLUS® značně zvyšují další potenciál pro teplotní vyrovnanost, překlenutí jakýchkoli tepelných mostů a pohodu skutečně funkční dřevostavby.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Systémy pro vzduchotěsnost stavby

Pro správnou funkci stavby z hlediska stavební fyziky a splnění náročných požadavků vzduchotěsnosti je třeba opatřit celou stavbu těsnícími materiály. V systému COMPRI® Jsou to především membrány, které zároveň plní funkci parobrzdy, těsnící pásky a průchodky pro kabely a instalace. Pro tuto aplikaci je určena celá škála výrobků značky Pro clima®.

Pokud budeme pokračovat ve skladbě konstrukcí tak, jak bylo výše uvedeno, je ideální kombinovat do skladby produkt DB (ekologická membrána na bázi papírové lepenky) nebo Intello®. Jedná se o vzduchotěsné membrány, které regulovaně transportují vlhkost. V zimním období jsou více uzavřené a na léto se otevírají.

Tím se poskytuje stavbě i po případné rekonstrukci unikátní schopnost zaručeného vyschnutí Toto vyschnutí je zaručeno i v případě, že vzniknou v průběhu užívání drobné problémy a narušení celistvosti konstrukce, které nelze nikdy zcela vyloučit. Bezpečnost proti vzniku škod a eventuálních plísní je tady nejvyšší možná. To vše bez současné potřeby transportu vzduchu, jak je tomu u mnoha jiných systémů.

Ekologická membrána s proměnnou hodnotou Sd – DB+

obr15_400x300x75.jpg

Membrána s vysoce proměnnou hodnotou Sd – Intello.

Veškeré materiály ve skladbách jsou přitom zdravotně i ekologicky nezávadné. Konstrukční vrstvy vzájemně spolupůsobí na vyrovnávání tepelné pohody i vlhkosti v interiéru. Oproti stavbám, jejichž první vrstvou po sádrokartonu je PE folie tvořící parozábranu a na fasádě je nalepen nejlevnější polystyren s nejlacinějším typem omítky, je pobyt v domech tvořených touto nebo podobnou skladbou nesrovnatelně příjemnější.

 • Mnoho dalších informací je možné najít na www.ciur.cz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ciur_253x63x75.jpg

 

 

 

 

 

CIUR a.s.

Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem

Tel.: +420 326 901 411, Fax: +420 326 901 456

E-mail: info@ciur.cz

Web: www.ciur.cz, www.climatizer.com

Diskuse


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Wienerberger, s.r.o.
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • Ing. Michal Hučík
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • KT Dřevostavby s.r.o.
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • Ing. Martin Škornička
 • INTOZA s.r.o.
 • MESSY s.r.o.
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • REFAGLASS s.r.o.
 • pátý rozměr s.r.o.
 • PORSENNA o.p.s.
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton

Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby