4. března 2022

JRD Group rozšířila své aktivity v Maďarsku a do deseti let plánuje obrat 10 mld. Kč ročně v udržitelných oborech

Skupina JRD, která působí v řadě udržitelných oborů, pod svou značkou zastřešuje pět divizí (JRD Development, JRD Plazma, JRD Energo, JRD Land a JRD Invest). Dominantní postavení v ní zaujímá JRD Development, jež vloni prodala 157 bytů, 5 komerčních prostor a 11 pozemků v hodnotě 1,054 mld. Kč. Úspěšně se rozvíjely také energetické divize: JRD Energo (s celkovými tržbami 308 mil. Kč) mj. navýšila instalovanou kapacitu svých fotovoltaických elektráren v Maďarsku z 12 na 30 MWp a JRD Plazma uvedla do provozu nový prototyp reaktoru pro plazmové zplyňování. Výrazně posílila divize JRD Land (s celkovými prodeji 143,5 mil. Kč), která má do roku 2025 v plánu předat JRD Development stavební parcely v hodnotě 3,2 mld. Kč pro výstavbu projektů v celkové hodnotě až 20 mld. Kč.

 

Tisková zpráva

„V Evropě všeobecně roste zájem o udržitelnou výstavbu, výrobu čisté energie, vývoj moderních technologií a ekologické zpracování odpadu. Novým trendem se navíc stává výrazný zájem investorů o společensky odpovědné (tzv. ESG) investování. Do popředí se tak dostávají právě ta odvětví, která pokrývají jednotlivé divize JRD Group. I přes překážky na naší cestě, jimiž jsou např. pomalé povolování výstavby či rostoucí ceny materiálů a prací, věříme, že má jejich rozvoj a podpora smysl. Dobré hospodářské výsledky, kterých jsme dosáhli v minulém roce, jsou totiž jen základem, jež nám pomůže dále růst a přispívat k ochraně životního prostředí, větší energetické soběstačnosti a rozvoji udržitelné společnosti,“ uvádí Jan Řežáb, majitel a zakladatel skupiny JRD.

JRD Development: výstavba zdravého a ekologického bydlení
Portfolio divize JRD Development aktuálně tvoří 5 rezidenčních projektů (Green Port Strašnice, Rezidence Michelangelova, Bohdalecké kvarteto, Císařská viniceVital Kamýk) s celkem 532 byty a 7 vilami. Ty doplňuje Rezidence Silver Port se 70 byty, které developer prodává pro investora Rezidence Na Palouku, a administrativní budova Viadukt Anděl. „Mnohem více projektů zdravého a zeleného bydlení (např. v Praze 4, 5, 7, 9, 12 či 15) máme aktuálně v přípravě: v celkovém součtu se jedná o přibližně 1 500 bytů ve výrobě a 

JRD_Císařská vinice

výstavbě. Dále se věnujeme rozsáhlým akvizicím stavebních pozemků a větších územních celků. V loňském roce jsme zasmluvnili 10 ha pozemků, jejichž součástí je i území o výměře 4,7 ha, kde plánujeme v budoucnu realizovat rezidenční čtvrť s cca 1300 byty. V letošním roce se chystáme nakoupit až 11,5 ha území v celkové hodnotě 4,5 mld. Kč. V příštích letech máme navíc v plánu vstup do segmentu horských rekreačních nemovitostí, expanzi mimo pražský trh a dosáhnutí celkového obratu 3 mld. Kč,“ vypočítává Jan Řežáb.

Exkluzivní projekt JRD Development Císařská vinice
                  
JRD Plazma: efektivní a ekologické zpracování odpadu

JRD-reaktor Rč_TZ_ID4965Divizi JRD Plazma představuje společnost Millenium Technologies, která se zaměřuje na plazmové zplyňování a vitrifikaci odpadu. Produktem tohoto efektivního, environmentálně šetrného a zcela bezpečného procesu je syntézní plyn a sklovitá struska, jež jsou druhotně použitelné jako energetický zdroj, respektive stavební materiál. Firma provozuje vědecko-technický park v Dubé, kde nedávno uvedla do fáze reálného provozního testování plazmový reaktor třetí generace (R3). Tato fáze ověřuje všechny technické parametry, fungování v ostrém provozu a detaily potřebné k finalizaci reaktoru čtvrté generace (R4), který je již určený k uvedení na trh. „V minulém roce jsme dokončili výstavbu haly pro nový reaktor R4, jehož velikost již zcela koresponduje s předpokládaným komerčním produktem. Dále jsme obhájili grant Ministerstva průmyslu a obchodu pro návrh a výrobu mobilní jednotky Microplasma, na které můžeme provádět materiálové zkoušky. V letošním roce dokončíme reaktor R4, na němž následně zahájíme testování a simulaci provozu: získané poznatky využijeme pro jeho „doladění“ před uvedením na trh. Tato technologie je moderní a potřebnou alternativou ke klasickým metodám nakládání s odpadem, jehož objem každoročně narůstá. Dokáže účinně likvidovat například nebezpečné průmyslové a nemocniční odpady, popílek či čistírenské kaly,“ říká Miroslav Trybuček, výkonný ředitel Millenium Technologies.

JRD Energo: projekty moderní energetiky a udržitelná řešení pro bytové domy
Divize JRD Energo, která se primárně zabývá přípravou, realizací a provozem projektů moderní šetrné energetiky, zaznamenala v loňském roce celkové tržby 308 mil. Kč. Mezi její nejvýznamnější projekty patřilo zprovoznění dvou fotovoltaických parků o výkonu 18 MWp u obcí Komló a Mánfa na jihu Maďarska, čímž navýšila instalovanou kapacitu svých zdejších fotovoltaických elektráren z 12 na 30 MWp. JRD Energo dále spravuje například druhý největší český větrný park ve Václavicích v Libereckém kraji s instalovanou kapacitou 26 MWp, vyrábějící až 69 000 MWh elektrické energie ročně. V letošním roce má v plánu navýšit své tržby o 35 % a překročit tak hranici 400 mil. Kč.

JRD Land: portfolio pozemků pro environmentálně šetrnou výstavbu
Divize JRD Land funguje pro potřeby JRD Group a privátních či institucionálních klientů. Mezi její hlavní cíle patří zhodnocování vložených pozemků nebo akvizice nových pozemků pro budoucí udržitelnou developerskou výstavbu. Divize v minulém roce významně personálně posílila a nyní rozvíjí pozemky v tržní hodnotě přibližně 700 mil. Kč a získává další území. Jejím cílem je do tří let předat JRD Development stavební parcely v hodnotě 3,2 mld. Kč pro výstavbu projektů v celkové hodnotě až 20 mld. Kč.

JRD Invest: investice do environmentálně šetrných nemovitostí
Divize JRD Invest je nová divize JRD Group, která se věnuje akvizicím a správě výnosových nemovitostí ve spolupráci s privátními a institucionálními investory. Její portfolio se skládá zejména z nemovitostí určených k nájemnímu bydlení, jež realizuje JRD Development, a částečně také z kancelářských a maloobchodních prostor. Cílem této divize je spravovat do roku 2030 portfolio nemovitostí v tržní hodnotě 5 mld. Kč.

 

O skupině JRD Group:
JRD Group zastřešuje skupinu firem pod značkou JRD (JRD Development, JRD Property, JRD Energo, JRD Invest a JRD Plazma, pod kterou spadá společnost Millenium Technologies). Všechny jejich aktivity staví na jednotné filozofii, že cesta k udržitelné budoucnosti spočívá v propojení moderních technologií, čisté energie, ekologického přístupu a omezení energetické náročnosti staveb. Jednotlivé divize pokrývají široké spektrum oborů: od developmentu a nákupu či prodeje pozemků přes energetiku z obnovitelných zdrojů až po investice do výnosových nemovitostí. Z projektů moderní energetiky skupiny JRD Group stojí za zmínku portfolio fotovoltaických elektráren o výkonu 40 MWp v České republice a Maďarsku, druhý největší větrný park v České republice s instalovanou kapacitou 26 MW nebo technologie plazmového zplyňování (environmentálně šetrné zpracování odpadů s výrobou elektrické a tepelné energie).
 

Další informace:
Marcela Kukaňová, tel.: +420 731 613 618, marcela.kukanova@crestcom.cz
Marie Cimplová, tel.: +420 731 613 602, marie.cimplova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

JRD
Martina Hyklová, vedoucí marketingového oddělení, tel.: +420 721 665 576, hyklova@jrd.cz
www.jrd.cz, www.jrdgroup.cz

JRD S.R.O.

člen Centra pasivního domu

JRD ořez

 

 

Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Ateliér Tector s.r.o. - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • SLAVONA, s.r.o.
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • Budovy21 s.r.o.
 • CB Building s.r.o.
 • Stavební Engineering Přerov s.r.o.
 • BACHL, spol. s r.o.
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • Ing. Michal Hučík
 • atelier3, s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize V-systém

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství