Co děláme

Projekt LIFE ClimArchiBase se zaměřuje na rozšiřování povědomí a informací o uhlíkově neutrálních budovách mezi odborníky v oblasti architektury a stavebnictví a zajištění návrhu a realizace projektů udržitelných budov, které podporují zmírňování dopadů na životní prostředí a přizpůsobování se změně klimatu.
Cílem projektu je:

 • vytvořit digitální informační platformu a interaktivní designovou příručku, která pomůže profesionálům v praxi v navrhování budov a jejich okolí;
 • vytvořit vzdělávací programy pro odborníky, které napomohou posunout jejich zavedené postupy směrem k uhlíkově neutrálním budovám;
 • podpora realizací a návrhů udržitelných projektů.

Termín realizace: 01.08.2023 – 31.07.2026
Projektový manažer: Zdeňka Černá, zdenka.cerna@pasivnidomy.cz, +420 770 186 322

Projektoví partneři:

Rethink Architecture Institute, z. ú.
Projektový manažer: Klára Eklová, klara.eklova@rethinkarch.cz; +420 775 993 559
Nadace Partnerství
Projektový manažer: Martin Ander, martin.ander@nadacepartnerstvi.cz, +420 732 565 042
Česká rada pro šetrné budovy, z.s.
Projektový manažer: Petr Zahradník, petr.zahradnik@czgbc.org, +420 602 253 262

Další spolupracovníci: aktivní členové Centra pasivního domu (CPD).

icona kalendář

 

3. 10. 2023 proběhne Setkání projektových partnerů v rezidenci velvyslance Nizozemského království v Praze, na kterém bude projekt LIFE - Arch oficiálně odstartován.

 

PROČ TO DĚLÁME?

Budovy a zastavěné prostředí mají obrovský dopad na životní prostředí, spotřebovávají velké množství zdrojů a významně přispívají ke změně klimatu. Architektura a stavebnictví patří k odvětvím, která pomaleji začleňují inovace vedoucí k uhlíkově neutrálním budovám než např. strojírenství, energetika či jiná odvětví. Z tohoto důvodu jsou znalosti stavebních odborníků o klimatických změnách, jejich zmírňování a adaptačních opatřeních často nízké.

Budovy v EU jsou zodpovědné za 36 % emisí uhlíku. Více než 40 % celkové spotřeby primární energie ve vyspělých evropských zemích v současnosti tvoří spotřeba primární energie v budovách. Budovy jsou zároveň sektorem s nejvyšším potenciálem nákladově efektivního snižování emisí skleníkových plynů v dlouhodobém horizontu.

Dalším bodem, který neberou v úvahu architekti, stavební inženýři a dokonce ani učební osnovy technických vysokých škol, je kontext energetické a distribuční sítě a vliv budov na rozvoj moderní energetiky založené na obnovitelných zdrojích a čisté mobilitě. Zásadním faktem je roztříštěnost informačních zdrojů, ve kterých se cílové skupiny obtížně orientují nebo nejsou vůbec známé s ohledem na vytíženost způsobenou nedostatkem odborníků.

Tímto projektem chceme navázat na závazek, který jsme v roce 2019 zveřejnili v „Deklaraci udržitelnosti“ www.architects-for-future.cz, kterou podepsalo více než 150 předních odborníků ve stavebnictví a podpořilo jej téměř 400 účastníků mezinárodní konference.

Projekt navazuje na činnost Centra pasivního domu (CPD), které už od roku 2005 usiluje o proměnu myšlení v oboru stavebnictví i u veřejnosti.

JAK TO DĚLÁME?

 • Vytváříme online informační platformu s know-how o udržitelném stavebnictví.
 • Realizujeme osvětovou kampaň k šíření povědomí o udržitelném stavebnictví mezi odbornou veřejností.
 • Pořádáme vzdělávací kurzy, webináře a workshopy.
 • Školíme odborníky.
 • Vycházíme z detailní znalosti platné české legislativy, na jejíž výsledné podobě se podílíme.
 • Využíváme a sdílíme mnohaleté know-how členů CPD a jednotlivých projektových partnerů a jejich praktické zkušenosti v oblasti udržitelného stavebnictví.
 • Konzultujeme a podporujeme realizace a návrhy udržitelných projektů.

 

life_publicita OSS

“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.”


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Michael Jaďuď
 • IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.
 • Ing. Michal Hučík
 • Wienerberger, s.r.o.
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • INTOZA s.r.o.
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • Mgr. Stanislav Paleček
 • Evora CZ, s.r.o.
 • Refsite Group s.r.o.
 • REHAU, s.r.o.
 • Xella CZ, s.r.o.
 • pátý rozměr s.r.o.
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • Čanda, s.r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství