4. května 2020

NAVAZUJEME SPOLUPRÁCI S PEFC

Téma snižování energetické náročnosti domů je stále aktuálnější, stejně jako tlak na využívání přírodních stavebních materiálů šetrných k životnímu prostředí. Dřevo je jedním z nejjasnějších východisek pro současnou situaci zhoršujícího se životního prostředí, zpřísňující se legislativy a dalších narůstajících nároků na stavby. Dřevostavby nabízí vhodnou skladbu konstrukce pro energeticky efektivní domy a samotný materiál neprodukuje za svého života žádné další emise CO2. Důležitou informací pro spotřebitele je i prokázání původu dřevěných a dřevařských produktů. Užší spolupráci s PEFC považujeme proto za další přirozený krok v rozvoji CPD.

 

Centrum pasivních domů (CPD) je oborové sdružení firem, které již 15 let napomáhá široké veřejnosti ke zdravým domům a budovám, jež svým provozem minimálně zatěžují životní prostředí.

Pasivní a úsporné stavby je třeba pochopit z pohledu přínosu jednotlivce stejně jako celé společnosti. Je potřeba se na ně dívat jako na celek, který v sobě nese komplexní přístup a zohledňuje ekonomickou, ekologickou a estetickou stránku a samozřejmě uživatelský komfort, a to nejen použitými materiály nebo snadnou obsluhou nejmodernějších technologií, ale především zdravým vnitřním prostředím a minimální zátěží vnějšího prostředí. Stále však platí, že nejdůležitější je správná koncepce projektu a dodržení zásad kvalitní výstavby.

Změna klimatu, na kterou jsou pasivní stavby připraveny už nyní a svým majitelům výborně slouží při extrémech počasí, s sebou nese i potřebu změny v přístupu k výrobě a distribuci energie a využitelnosti zdrojů naší planety.

Stavby, ve kterých trávíme 80–90 % svého života, se na celkové spotřebě energie v rozvinutých státech světa podílejí více než 40 %. Klíčem ke změně je dlouhodobé snižování její spotřeby v tomto sektoru. Potřeba energie u pasivních domů je tak nízká, že ji lze pokrýt téměř jakýmkoli zdrojem, a je připravena pro alternativní technologie, které se v posledních letech rychle rozvíjejí. Nízká potřeba energie je ale pouze dílčím přínosem pasivních domů, v zahraničí se hodnocení jejich přínosů opírá o další parametry, jako jsou nižší nemocnost populace i investice do prevence proti nárůstu kriminality skupin s nižšími příjmy.

„Výše uvedené vnímáme jako velice důležité sdělení pro odborníky i širokou veřejnost, a proto se věnujeme plošné osvětě. Budoucnost domů a budov vidím v nízké potřebě energie, jež zajišťuje odpovídající požadavky jejich uživatelů. Dlouhodobě zajištěná nízká spotřeba pak otevírá cestu pro další směry přispívající k ochraně klimatu a opatřením proti klimatickým změnám, např. lokální energetika z obnovitelných zdrojů podporující čistou elektromobilitu, zelené střechy přispívající k lepšímu ovzduší a teplotám měst v létě i zimě, hospodaření s vodou či využití obnovitelných a recyklovaných materiálů,“ konstatoval Tomáš Vanický, ředitel Centra pasivního domu, a dodal: „Vnímám, že ve společnosti je mnoho podnětů, jak řešit problémy rychle, bez ohledu na dlouhodobé návaznosti. Tím ale vzniká velký zmatek ve výkladech. Pokud chceme, aby se stavebnictví stalo součástí udržitelného přístupu a dokázalo reagovat na změny klimatu, musíme změnit model chování všech jeho účastníků a společně navrhovat budovy, města a infrastrukturu jako neoddělitelnou součást většího, udržitelného systému.“

pefc_05_20

CPD se dlouhodobě snaží o zviditelnění přístupu, který si zodpovědně osvojí celá společnost, od běžných uživatelů přes oborníky až po stát. Jeho posláním je změnit pohled společnosti, která by měla dalším generacím přenechat zdravý prostor pro život. Proto také CPD iniciovalo deklaraci udržitelnosti a aktivně podporuje její cíle. „Inspirovali jsme se britskou deklarací a deklarací vydanou našimi slovenskými kolegy z Inštitútu pre pasívne domy. Spojili jsme zároveň síly s architekty Janem Soukupem a Markem Dohelským, kteří ve stejném čase vydali podobné prohlášení. Nyní společně, skrz iniciační skupinu, otevíráme širší mezioborovou debatu, která je pro nalezení a rychlou implementaci potřebných kroků nezbytná,“ uzavřel toto téma Vanický.

Prostřednictvím deklarace je možné se připojit k závazkům, které povedou ke změně přístupu všech účastníků stavebního sektoru a přispějí ke zlepšení stavu životního prostředí měst a obcí v celé České republice. Deklaraci mohou podpořit aktivní subjekty ve stavebním sektoru. Plný text deklarace lze nalézt na https://www.architects-for-future.cz/.

Diskuse


Naši členové
 • PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • pátý rozměr s.r.o.
 • EnergySim s.r.o.
 • Evora CZ, s.r.o.
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • PORSENNA o.p.s.
 • 3AE s.r.o.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • PassiveArchitecture s.r.o.
 • LINDAB s.r.o.
 • JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY s.r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.

Hlavní mediální partneři CPD