14. května 2023

Neprůvzdušnost, zkouška kvality

Každá budova by měla být do jisté míry vzduchotěsná. V případě pasivního domu je však dokonalé utěsnění vzduchotěsné obálky budovy naprostou nezbytností. Na jaké detaily je nutné dbát a jak se kontrolují?

 
Toto je zjednodušená verze infolistu Centra pasivního domu. Podrobnější informace najdete v infolistu (pdf).
 
Netěsnosti v obálce domu ve zkratce způsobují tepelné ztráty a snižují efektivitu zpětného získávání tepla větracím systémem. Jak praxe ukázala, při plánování a provedení spojité vzduchotěsnicí vrstvy je zapotřebí profesionálního přístupu. 
Případné šetření či nedbalost může způsobit nedosažení základního požadavku pasivního domu. Obecně pak hrozí také kondenzace vlhkosti v konstrukcích a následně vznik poruch a nižší životnost stavby.
 
Infolisty - neprůvzdušnost
 

Kvalitní návrh

 
Základem vysoké neprůvzdušnosti u pasivního domu je pečlivě propracovaný návrh s kvalitně vyřešeným řešením detailů a použitými materiály. Je vhodné dodržet několik zásad:
 • volba vhodné konstrukce budovy s minimem problematických detailů
 • návrh spojité vzduchotěsné obálky bez přerušení a její správné umístění v konstrukci
 • identifikace problematických míst, vyřešení způsobu utěsnění a napojení vzduchotěsnicí vrstvy na ostatní konstrukce 
 • v souvislosti s předchozím také detailní dokumentace a návrh použitých materiálů
 • minimalizace prvků prostupujících vzduchotěsnou vrstvou – např. pomocí vedení rozvodů v instalačním prostoru
 • volba vhodného vzduchotěsnicího materiálu, kvalitních spojovacích a těsnicích materiálů (lepicí pásky, tmely atd.) kompatibilních se vzduchotěsnicím materiálem a s garantovanou funkčností (přilnavost, pružnost)
 • dokonalé utěsnění spojů navazujících a prostupujících prvků (okna, potrubí)
 
Při navrhování pasivních domů s ohledem na vzduchotěsnost je zapotřebí dbát i na další faktory, jako je působení větru nebo tvarová členitost budovy. Ty sice nemají přímý vliv na neprůvzdušnost, ale na množství vyměněného vzduchu v objektu netěsnostmi a s tím spojené tepelné ztráty. Doporučuje se umísťovat domy na závětrná místa nebo umístit větrolamy z návětrné strany.
 
Jednoduchý tvar domu bez komplikovaných detailů nepochybně znamená při realizaci méně potenciálních netěsností. Již v návrhu je proto nutné se vyvarovat složitých detailů s omezenou dostupností (např. dvojité kleštiny a jiné).
Nezbytnou součástí zajištění kvality pasivních domů je test neprůvzdušnosti, a to ve správný čas. Je naprosto nutné zabezpečit tento test v průběhu výstavby po dokončení vzduchotěsnicí vrstvy. Včas se tím odhalí defekty a netěsnosti a jejich náprava bude jednodušší a levnější. Další test v době používání budovy je pak dokladem pro certifikaci.
 
Infolisty - neprůvzdušnost
 

Nejčastější místa a příčiny vzniku netěsností

 
Původ vzniku netěsností může být různý. V plánovací fázi jde často o zanedbání, případně nedořešením návrhu neprůvzdušnosti. Při realizaci nejsou dodrženy doporučené postupy, použité vhodné vzduchotěsnicí a lepicí materiály neodpovídají návrhu nebo jsou špatně aplikovány. 
 
Kritická jsou hlavně místa napojení konstrukcí: střecha na obvodovou zeď v místě pozednice, detaily v okolí trámů a vazníků (většinou zhoršená dostupnost), v místě uložení stropu, napojení vnitřních zdí na obvodovou stěnu, detaily kolem základů v místě napojení obvodové zdi a podlahy. Dalšími problematickými místy jsou stavební otvory (okna, dveře, přístupová dvířka) a veškeré prostupy vedení, přípojky zemního registru, vzduchotechniky a také odvodů zplodin zdroje tepla, kanalizace a jiné. 
 
 

Diskuse


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • WOBAU STAVBY s.r.o.
 • SLAVONA, s.r.o.
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • Meesenburg s.r.o.
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • INTOZA s.r.o.
 • Isocell GmbH & Co KG
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • CB Building s.r.o.
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • Sinc s.r.o.
 • REHAU, s.r.o.
 • Xella CZ, s.r.o.
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • Stapring, s.r.o.
 • MESSY s.r.o.
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství