14. května 2020

Neprůvzdušnost, zkouška kvality

Každá budova by měla být do jisté míry vzduchotěsná. V případě pasivního domu je však dokonalé utěsnění vzduchotěsné obálky budovy naprostou nezbytností. Na jaké detaily je nutné dbát a jak se kontrolují?

 
Toto je zjednodušená verze infolistu Centra pasivního domu. Podrobnější informace najdete v infolistu (pdf).
 
Netěsnosti v obálce domu ve zkratce způsobují tepelné ztráty a snižují efektivitu zpětného získávání tepla větracím systémem. Jak praxe ukázala, při plánování a provedení spojité vzduchotěsnicí vrstvy je zapotřebí profesionálního přístupu. 
Případné šetření či nedbalost může způsobit nedosažení základního požadavku pasivního domu. Obecně pak hrozí také kondenzace vlhkosti v konstrukcích a následně vznik poruch a nižší životnost stavby.
 
Infolisty - neprůvzdušnost
 

Kvalitní návrh

 
Základem vysoké neprůvzdušnosti u pasivního domu je pečlivě propracovaný návrh s kvalitně vyřešeným řešením detailů a použitými materiály. Je vhodné dodržet několik zásad:
 • volba vhodné konstrukce budovy s minimem problematických detailů
 • návrh spojité vzduchotěsné obálky bez přerušení a její správné umístění v konstrukci
 • identifikace problematických míst, vyřešení způsobu utěsnění a napojení vzduchotěsnicí vrstvy na ostatní konstrukce 
 • v souvislosti s předchozím také detailní dokumentace a návrh použitých materiálů
 • minimalizace prvků prostupujících vzduchotěsnou vrstvou – např. pomocí vedení rozvodů v instalačním prostoru
 • volba vhodného vzduchotěsnicího materiálu, kvalitních spojovacích a těsnicích materiálů (lepicí pásky, tmely atd.) kompatibilních se vzduchotěsnicím materiálem a s garantovanou funkčností (přilnavost, pružnost)
 • dokonalé utěsnění spojů navazujících a prostupujících prvků (okna, potrubí)
 
Při navrhování pasivních domů s ohledem na vzduchotěsnost je zapotřebí dbát i na další faktory, jako je působení větru nebo tvarová členitost budovy. Ty sice nemají přímý vliv na neprůvzdušnost, ale na množství vyměněného vzduchu v objektu netěsnostmi a s tím spojené tepelné ztráty. Doporučuje se umísťovat domy na závětrná místa nebo umístit větrolamy z návětrné strany.
 
Jednoduchý tvar domu bez komplikovaných detailů nepochybně znamená při realizaci méně potenciálních netěsností. Již v návrhu je proto nutné se vyvarovat složitých detailů s omezenou dostupností (např. dvojité kleštiny a jiné).
Nezbytnou součástí zajištění kvality pasivních domů je test neprůvzdušnosti, a to ve správný čas. Je naprosto nutné zabezpečit tento test v průběhu výstavby po dokončení vzduchotěsnicí vrstvy. Včas se tím odhalí defekty a netěsnosti a jejich náprava bude jednodušší a levnější. Další test v době používání budovy je pak dokladem pro certifikaci.
 
Infolisty - neprůvzdušnost
 

Nejčastější místa a příčiny vzniku netěsností

 
Původ vzniku netěsností může být různý. V plánovací fázi jde často o zanedbání, případně nedořešením návrhu neprůvzdušnosti. Při realizaci nejsou dodrženy doporučené postupy, použité vhodné vzduchotěsnicí a lepicí materiály neodpovídají návrhu nebo jsou špatně aplikovány. 
 
Kritická jsou hlavně místa napojení konstrukcí: střecha na obvodovou zeď v místě pozednice, detaily v okolí trámů a vazníků (většinou zhoršená dostupnost), v místě uložení stropu, napojení vnitřních zdí na obvodovou stěnu, detaily kolem základů v místě napojení obvodové zdi a podlahy. Dalšími problematickými místy jsou stavební otvory (okna, dveře, přístupová dvířka) a veškeré prostupy vedení, přípojky zemního registru, vzduchotechniky a také odvodů zplodin zdroje tepla, kanalizace a jiné. 
 
 

Diskuse


Naši členové
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • Lightway s.r.o
 • Ing. Martin Škornička
 • JRD s.r.o.
 • Ing. Michal Hučík
 • JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY s.r.o.
 • MESSY s.r.o.
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • Josef Bárta
 • KM Beta, a.s.
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • Stanislav Karásek
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • Michael Jaďuď
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář

Hlavní mediální partneři CPD