29. listopadu 2012

Nízká energetická náročnost budov a její zajištění ve výstavbě

Centrum pasivního domu představuje příručku Nízká energetická náročnost budov a její zajištění ve výstavbě autorů Ing. arch. Josefa Smoly a Ing. Jiřího Šály CSc.

Publikace by měla poskytovat nezbytné informace pracovníkům stavebních úřadů, ale užitečné poznatky z ní jistě mohou čerpat i ostatní zájemci o nízkoenergetické stavebnictví.

 

Úvodem:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (tzv. EPBD II), ze dne 19. května 2010, je implementovaná do českého právního řádu  zákonem č. 318/2012 Sb. (dále také jen „zákon“), kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (jeho poslední úplné znění před touto změnou viz zákon č. 61/2008 Sb.) a novou prováděcí vyhláškou č. XXX/2012 Sb., která nahradí vyhlášku č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov (dál jen „vyhláška“).

Zákon č. 318/2012 Sb. ze dne 19. července 2012 (přijetí zákona Parlamentem) byl po vrácení presidentem republiky dne 9. srpna 2012 potvrzen setrváním na zákonu Poslaneckou sněmovnou 19. září 2012 podle jejího usnesení v č. 319/2012 Sb. Většina  povinností podle tohoto zákona nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013. Lhůta na přípravu stavebnictví a veřejnosti k datu účinnosti zákona je tedy velmi krátká.

Změna má zásadní dopad do celé oblasti stavebnictví. Znamená přehodnocení stávajících znalostí a zkušeností vlastníků budov, stavebníků, projektantů, architektů, prováděcích firem a stavbyvedoucích, stavebních dozorů při individuální výstavbě, ale také autorských dozorů a technických dozorů stavebníka. Má rovněž dopad na činnost pracovníků stavebních úřadů, jimž je tato informace prioritně adresována.

Posláním této informace je seznámit zejména pracovníky stavebních úřadů se zásadními změnami, které nové právní předpisy pro výstavbu budov s velmi nízkou energetickou náročností přinášejí, a návazně na to s požadavky a principy návrhu energeticky vysoce úsporných budov.

Publikaci si můžete stáhnout z našeho webu (pdf, cca 500 kb).

Diskuse


Naši členové
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.
 • INTOZA s.r.o.
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • S-Power Energies, s.r.o.
 • JRD s.r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • EnergySim s.r.o.
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • 3AE s.r.o.
 • PRIMA spol. s r.o.
 • Stanislav Martínek
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • KUBUS atelier s.r.o.