Nová zelená úsporám - pořiďte si pasivní dům s dotací

Půl milionu se hodí při stavění vždycky. Obzvlášť když na oplátku musíte "jen" postavit kvalitně udělaný a promyšlený dům - tedy pasivní dům.

 

Nová zelená úsporámDotační podpora se týká jak rodinných, tak bytových domů a lze ji využít na novostavby i renovace objektů. Více na stránkách programu Nová zelená úsporám.

Dotační program je rozdělen do 5 oblastí (A – Zateplení budov, B – výstavba nových budov, C – výměna zdrojů energie, D – jsou adaptační a mitigační opatření, E – projektová podpora).

S každou dotací je spojena povinnost přizpůsobit svůj projekt tak, aby naplňoval podmínky příslušného dotačního programu.

Nejdůležitější podmínky

 • Některé záměry, zvláště ty větší, mohou podléhat schválení stavebním nebo jiným úřadem, souhlasu sousedů apod.
 • Splnění podmínek dotace bude nutné doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou.
 • U renovací je částka podpory je tím vyšší, čím více opatření (důkladnější a komplexnější) je realizováno, případně, jak kvalitní je výstavba nového domu.
  • Pokud bude navrhovaný rozsah opatření většího rozsahu nebo pokud bude spojeno více úsporných opatření do jedné žádosti, bude celkové částka dotace větší, nežli v případě výměny několika oken nebo zateplení menší části domu nedostatečnou tloušťkou izolace. V tomto případě žadatel s největší pravděpodobností obdrží nižší dotaci.
 • Pro doložení realizace je potřeba celá řada dokumentů. Bez faktur a projektové dokumentace (u většiny opatření) se dotace neobejde.
  • V nejjednodušších případech, jako je např. výměna kotle nebo instalace některých dalších obnovitelných zdrojů energie (OZE), je dokumentace k žádosti minimální a vypracovat ji může i odborná firma oprávněná současně k instalaci vybraného typu zdroje.

Důležité odkazy a dokumenty


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.
 • KM BETA a.s.
 • Stanislav Martínek
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • Passive Technology s.r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • Evora Trade s.r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • 3AE s.r.o.
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • Budovy21 s.r.o.
 • Sinc s.r.o.
 • Refsite Group s.r.o.
 • Ing. arch. David Vašíček

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství