30. dubna 2015

Nová zelená úsporám - pořiďte si pasivní dům s dotací

Půl milionu se hodí při stavění vždycky. Obzvlášť když na oplátku musíte "jen" postavit kvalitně udělaný a promyšlený dům - tedy pasivní dům.

 

Nová zelená úsporámZákladní fakta o dotaci

 • 300 000 Kč nebo 450 000 Kč při splnění přísnějších podmínek
 • 35 000 Kč na Blower-door test a zpracování odborného posudku
 • pro novostavby RD s energeticky vztažnou plochou max. 350 m2
 • s instalovaným systémem nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Program Nová zelená úsporám asi není nutné složitě představovat. I v roce 2019 bude možné do 31. prosince 2021 (nebo vyčerpání dotace) žádat o příspěvek na rekonstrukci domu, instalaci nového zdroje vytápění nebo právě stavbu nového rodinného domu. V tomto článku se zastavíme u poslední možnosti, kterou najdete pod písmenem B dotačního programu.

V rámci něj můžete získat 300 nebo 450 tisíc na stavbu energeticky úsporného domu, jestliže tento objekt splní následující technické parametry:

Parametry pro získání dotace

  Označení
[Jednotky]
Podpora B1 Podpora B2
Výše dotace [Kč] 300.000 450.000
Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA
[kWh/(m2.rok)]
≤ 20 ≤ 15
Měrná neobnovitelná primární energie EpN, A
[kWh/(m2.rok)]
≤ 90 ≤ 60
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici U
[W/(m2.K)]
≤ Upas,20 ≤ Upas,20
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem
[W/(m2.K)]
≤ 0,22 ≤ 0,22
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50
[1/h]
≤ 0,6 ≤ 0,6
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období θai, max
[°C]
≤ θai, max, N ≤ θai, max, N
Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla   ANO ANO

 

Základní pravidla pro získání podpory

 1. Žadatelem a příjemcem podpory může být pouze první vlastník rodinného domu.
 2. Žadatel musí prokázat technické vlastnosti použitých tepelně izolačních materiálů, výplní otvorů a technických zařízení budovy. Pro materiály a výrobky uvedené v Seznamu výrobků a technologií tyto dokumenty dokládat nemusí.
 3. Instalace zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů musí být provedena dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí.
 4. V případě, instalace solárního termického systému musí být použity kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
 5. Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla z odváděného vzduchu je 75 %.
 6. Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor. Požadavky na odborný technický dozor uvádí kapitola 11 Závazných pokynů.
 7. Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy, který bude v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy, a který bude vypracován dle vzoru zveřejněného v sekci METODICKÉ POKYNY.
 8. Na rodinný dům podpořený z této oblasti podpory nelze čerpat dotaci z oblastí podpory A a C.

Důležité je, že žádat můžete o podporu na výstavbu domu i zpětně.
Maximální výše dotace je 50 %, což by v případě novostavby rodinného domku nemělo být omezující, nicméně počítejte s tím, že do způsobilých výdajů se ale počítají pouze náklady na stavbu (nikoli například na pořízení pozemku atp.). Speciální podmínky platí pro obyvatele Ústeckého, Moravskoslezského a Ústeckého kraje, kteří mohou dostat o 10 % více.

Důležité odkazy a dokumenty

Jak začít?

 1. Najděte si projektanta a energetického specialistu, kteří vám zpracují posudek
 2. Získejte svolení stavebního úřadu
 3. Ve spolupráci s energetickým specialistou vyplňte krycí list technických parametrů
 4. Podejte elektronicky žádost na www.novazelenausporam.cz
 5. Do 5 dnů doložte na krajských pracovištích SFŽP povinné přílohy

Další postup najdete zde. Nepropásněte tuhle skvělou příležitost!

Diskuse


Naši členové
 • Energy Consulting Project, s.r.o.
 • BACHL, spol. s r.o.
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • JRD s.r.o.
 • ISOCELL GmbH.
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • Meesenburg s.r.o.
 • Stanislav Karásek
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • WIPPRO GmbH
 • Internorm-okno, s.r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • Ing. Michal Hučík
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • PORSENNA o.p.s.
 • KM Beta, a.s.
 • Ing.arch. Josef Tlustý
 • H.A.C. spol. s r. o.

Hlavní mediální partneři CPD

forpasiv_150admagazin_150