12. ledna 2021

One stop shop - nová komplexní služba pro rekonstrukce rodinných domů

 

V roce 2020 jsme zpracovali analýzu, která měla za cíl pochopit potřeby, postoje, bariéry a motivace vlastníků rodinných domů související s rekonstrukcemi rodinných domů a jejich financováním. Analýza byla zároveň zaměřena na zjištění ochoty realizovat místo dílčích rekonstrukcí komplexní rekonstrukce. Opírala se o data z výzkumů z let 2012–2019 a odpovědi 5.632 respondentů, kteří rekonstruovali. Doplněna byla o informace z hloubkových rozhovorů, které proběhly počátkem roku 2020.
Z analýzy vyplynulo, že 44 % majitelů rodinných domů v České republice, kteří rekonstruují své domy postupně, by v případě vhodné služby, kombinující finanční a nefinanční podporu, bylo ochotno rekonstrukci provést najednou. Další zajímavá čísla: 600 000 RD vhodných k rekonstrukci, 4 – 6000 potenciálních klientů, 7 – 12000 žádostí NZÚ… Zároveň z našeho průzkumu mezi členy CPD, kteří administrují NZÚ, vyplynulo, že 20 – 30 % klientů žádost o dotaci nedokončí.

Co je to „One stop shop"?

Jedním z nástrojů, který by mohl oslovit majitele rodinných domů před rekonstrukcí, je komplexní služba, kterou pracovně nazýváme One stop shop, inspirovaná například službou SPEE (Le Service public de l’efficacité énergétique) v Pikardii (Francie) nebo bruselským zeleným úvěrem (Prêt vert bruxellois). 

Služba má za cíl motivovat majitele k realizaci komplexních renovací svých nemovitostí. Z tohoto důvodu se jedná o kombinaci technické podpory a financování na míru. V rámci komplexní služby je majiteli rodinného domu nabídnuta komplexní pomoc od zpracování záměru, přes zajištění financování (na míru žadatele) po reporting a monitoring. Technická pomoc je často doprovázena zvýhodněnými úvěry případně dalšími finančními podporami.

Staňte se členem pracovní skupiny

A budete u zrodu inovativní služby, prostřednictvím které budete moct zajišťovat služby Vašim klientům.
Jste v kontaktu s majiteli rodinných domů? Pomáháte jim rekonstruovat jejich nemovitosti? Pomáháte jim s dotacemi? Máte nápady, jak jim jejich rozhodování usnadnit? Jak je motivovat rekonstruovat kvalitněji? Víte, co by pomohlo Vám? Jakou podporu potřebují jak majitelé rodinných domů tak Vy?

Workshop „ONE STOP SHOP“ 11. února / 10 - 11 hod.

Představíme vám projekt, vizi, závěry z analýzy a odpovíme na vaše dotazy.
Zaregistrujte se v aplikaci Livestorm. Budeme Vám držet virtuální křeslo!

 

CHCI SE REGISTROVAT

 

Pilotní testování

V rámci přípravy a návrhu komplexní služby bude probíhat také pilotní testování v Jihomoravském kraji. Na projektu spolupracujeme s: ČSOB, EON, ČMZRB, SFŽP, MŽP, ŠPB. Z našich členů se již zapojili: ENERGYSIM S.R.O. a PORSENNA O.P.S.

Co je cílem komplexní služby?

 • Akvizice majitelů rodinných domů, kteří nerekonstruují své nemovitosti komplexně a nevyužívají dotační možnosti.
 • Propojení stávajících služeb (odborné poradenství, finanční služby).
 • Zvýšení povědomí o komplexních rekonstrukcích.
 • Podpora energeticky efektivních komplexních rekonstrukcí.

Navržené schéma komplexní služby 

Tačr_schema komplexni služby

WORKSHOP „ONE STOP SHOP“ 11. ÚNORA / 10 - 11 HOD.

Představíme vám projekt, vizi, závěry z analýzy a odpovíme na vaše dotazy.
Zaregistrujte se v aplikaci LivestormBudeme Vám držet virtuální křeslo!

 

CHCI SE REGISTROVAT

 

Kontaktujte nás!  Rádi Vaše poznatky a názory využijeme při návrhu komplexní služby.

Garant projektu:
Ing. Vítězslav Malý
Projektový manažer a expert národních a mezinárodních projektů zaměřujících se na úspory energie
Centrum pasivního domu, z.s.
Email: vitezslav.maly@pasivnidomy.cz
M: 606 072 121

Tato služba vzniká v rámci projektu: FINANČNÍ NÁSTROJE NA PODPORU REKONSTRUKCÍ RODINNÝCH DOMŮ.

tacr_logo


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • Passive Technology s.r.o.
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • Evora Trade s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize V-systém
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • ARCHTEK - Ing. arch. Bc. Jiří Trávníček
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • Ing. arch. Dalibor Borák - BORÁK ARCHITEKTI
 • KM BETA a.s.
 • Ing. arch. David Vašíček
 • atelier3, s.r.o.
 • CB Building s.r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • 3AE s.r.o.
 • Stavební Engineering Přerov s.r.o.
 • Čanda, s.r.o.
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství