4. listopadu 2021

OTEVŘELI JSME REGISTRACI AVATARŮ NA ODBORNOU KONFERENCI O UDRŽITELNOSTI

Udržitelnost je častý, ale pro mnohé stále velice abstraktní pojem. Aby mu opravdu porozumělo co nejvíce lidí, musíme je dovést k místu, kde je skvělé být, přitažlivějšímu místu pro život a práci, místu, které bude životaschopné stejně jako podmanivé. A právě do těchto míst zavítá online odborná konference „Spojení staveb & udržitelnosti“, na kterou si od dnešního dne, tj. 4. listopadu, můžete registrovat místo pro vašeho Avatara. Start celodenního programu je naplánován na 30. listopadu 2021.

 

Tisková zpráva 4. 11. 2021

Konference, zaměřena primárně na odbornou veřejnost, proběhne v unikátním virtuálním CENTRU vytvořeném v platformě Gather, jejíž grafika vás vezme zpět do časů 8mi bitových arkádových her. Pohybovat se zde bude možné pouze prostřednictvím originálních Avatarů. Každý si jej vytvoří podle svých představ. „Moc jsme se těšili na živou konferenci, osobní setkávání nám všem velmi chybí. S ohledem na nevyzpytatelnost situace jsme zvolili bezpečný  on-line formát, ale o to víc nám záleželo na jeho formě a obsahu. Tohle virtuální prostředí umožňuje interakci s dalšími účastníky a setkání Avatarů přináší i spoustu úsměvných situací. Přijďte si vyzkoušet konferenci jinak,“ vyzývá Tomáš Vanický, ředitel Centra pasivního domu, které konferenci pořádá.

Avatar

„V příspěvcích konference představíme ověřené přístupy, jak skloubit principy udržitelnosti s celkovou architektonickou a funkční kvalitou staveb tak, aby se neaplikovaly na úkor estetických, uživatelských ani technických hodnot stavby,“ uvádí Vanický a dodává: „Stavebnictví by se mělo stát součástí udržitelného přístupu a přispívat ke zlepšení stavu životního prostředí našich měst a obcí. Ukazujeme možné cesty jak vést ke změně chování všechny jeho účastníky.  A já věřím, že se z udržitelnosti brzy stane symbol zodpovědnosti.“ Konference „Spojení staveb & udržitelnosti“ podporuje hlavní cíle Deklarace udržitelnosti, iniciovanou v létě 2019 právě Centrem pasivního domu.

Tým osmnácti řečníků bude na konferenci hovořit a diskutovat o změnách v přístupu k zadávání, navrhování a stavění budov, které povedou ke snížení potřeby energie, rozvoji územních celků a k podpoře adaptace budov na změny klimatu. „Jsem nadšený, že udržitelnost začíná rezonovat ve společnosti a mladá generace tlačí na to, abychom naše životy a naše profese udržitelnosti přizpůsobili,“ říká jeden z řečníků Jan Řežáb, majitel JRD Group. Pro Kateřinu Eklovou, spoluzakladatelku iniciativy Rethink Architecture, je udržitelnost součástí každodenní života, ať už toho pracovního nebo soukromého.  „Vidím udržitelnost jako jedinou cestu, takže přemýšlím nad každou věcí, kterou dělám ve svém životě. Jestli to, co dělám, dává smysl a jestli to životnímu prostředí škodí nebo naopak přispívá,“ přibližuje svůj pohled Eklová. Kdo další představí svůj přístup ke spojení staveb a udržitelnosti, prozrazuje video upoutávka.

Dopolední část konference bude zaměřena na mezioborovou spolupráci při tvorbě a zadávání udržitelných projektů pro města a obce, jejich legislativního rámce a právních možností při zadávání veřejných zakázek. V rámci odborných panelových diskuzí se budou probírat témata jako sociální aspekty bydlení v návaznosti na nízkou potřebu energie, anebo zapojování chytrých, ekologických a udržitelných řešení v rámci územních urbanistických celků. Odpolední část se bude věnovat konkrétním příkladům renovací a výstavby nových budov.

Po ukončení programu 30. listopadu se ale virtuální konferenční CENTRUM neuzavře. Jeho obsah bude dál narůstat v podobě inspirativních přikladů a bude volně přístupný architektům, projektantům, energetickým specialistům, ale i zástupcům měst, obcí i státní správy. „Naším cílem je vytvořit veřejně dostupný prostor pro sdílení praktických zkušeností z přípravy a realizace udržitelné architektury, které fungují především u nás v České republice, ale i v zahraničí. Cílíme na synergii všech účastníků stavebního sektoru, aby se v rámci tohoto virtuálního prostoru mohli vzájemně inspirovat, poučit z chyb a našli odvahu k realizaci dalších projektů. Přejeme si vytvořit ověřené místo pro networking, diskuzi a přenos informací“ dodává Vanický.

Přílohy:

1. Představení řečníků https://www.youtube.com/watch?v=XBf-uvWOfpQ
2. Jak vidí "UDRŽITELNOST" Ing. Kateřina Eklová - spoluzakladatelka iniciativy Rethink Architecture https://www.youtube.com/watch?v=C2lihVcgEGI
3. Jak vidí "UDRŽITELNOST" Jan Řežáb, majitel JRD Group https://www.youtube.com/watch?v=rWQ-O2E8FVI

 

Centrum pasivního domu, z.s.
Na jednom místě u nás najdete vše okolo zdravého a úsporného projektování, stavění a bydlení. Nabízíme podporu. Inspirujeme k odpovědnosti. Rozšiřujeme společensky odpovědnou komunitu. Pomáháme obcím a městům v jejich snaze budovat urbanistické územní celky a otvíráme nové přístupy k veřejnému prostoru. Sdružujeme desítky ověřených firem a specialistů, kteří zdravé a energeticky efektivní nemovitosti navrhují, stavějí nebo pro ně vyrábí materiály, technologie a komponenty.  Jsme srdcaři! Už 16 let pracujeme na tom, co nás baví, naplňuje a zároveň pomáhá. Dodnes jsme nejvýznamnější a nejrozsáhlejší odbornou platformou v Česku, která podněcuje a moderuje diskusi v oblasti výstavby budov v pasivním standardu mezi expertní i laickou veřejností.

Konferencí podporujeme cíle Deklarace udržitelnosti, jejíž vydání, navazující na mezinárodní iniciativu architectsdeclare.com, jsme aktivovali v létě 2019. Prostřednictvím deklarace je možné se připojit k závazkům, které povedou ke změně přístupu všech účastníků stavebního sektoru. Mezi signatáři najdete jména architektů jako Ondřej Chybík, Dalibor Borák, David Kotek, Aleš Brotánek, Jan Márton, Marek Dohelský a Jan Soukup. Poslední jmenovaný neformálně vede iniciativní skupinu udržitelnosti, která aktivně naplňuje cíle Deklarace a mapuje současnou informovanost, ale i požadavky a priority napříč oborem. Garantem holistického přístupu je ČKA, a to ve spolupráci s ostatními profesními organizacemi.

Kontakt:
Kateřina Braunerová
PR/marketing
Centrum pasivního domu, z.s.
katerina.braunerova@pasivnidomy.cz / M: +420 602 574 079
www.pasivnidomy.czwww.facebook.com/pasivnidomy.cz


Konference je vyvrcholením mezinárodního projektu ClimArchiNet, podpořeného Evropskou iniciativou na ochranu klimatu (EUKI). EUKI financuje z pověření německého Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU) projekty na ochranu klimatu v celé Evropské unii (EU). Hlavními cíli jsou zintenzivnění přeshraničního dialogu a dále výměna poznatků a zkušeností v rámci EU. Komunita EUKI, tvořená realizátory a partnery projektů, tímto přispívá k provádění Pařížské dohody a přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů.

Podporují nás:

publicita Konference 2021

 

Konferenci podporují:

Konference 2021_partneři


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • MESSY s.r.o.
 • PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.
 • Evora Design s.r.o.
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • PROJEKCE PASIVNÍCH DOMŮ - Ing. Lukáš Dawid
 • Stanislav Martínek
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • FINO-trade s.r.o.
 • Budovy21 s.r.o.
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize V-systém
 • Ing. Michal Hučík
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • ATREA s.r.o.
 • JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství