30. listopadu 2016

Pasivní a nulové domy – cesta k úspoře a ke zdraví

 

Sub-projekt "Pasivní a nulové domy - cesta k úspoře a ke zdraví" reaguje na dlouhodobý skeptický postoj české veřejnosti k energeticky úsporným budovám a s tím související mýty, že tyto domy jsou komplikované na stavbu i provoz, že jsou příliš drahé, omezující, pro člověka a přírodu se „nevyplácející“. Projekt se pokouší tento postoj změnit – ukazuje, že téma energeticky úsporných budov je pochopitelné jak pro širokou laickou a odbornou veřejnost, tak pro děti na základních školách. Ukazuje energeticky šetrné domy nejen jako trend po celém světě a odraz energetického závazku, ke kterému se Česká republika prostřednictvím evropské směrnice o energetické náročnosti budov (tzv. EPBD II.) připojila, ale v prvé řadě jako logickou odpověď pro hledání spokojeného bydlení a života, který je ohleduplný k lidskému zdraví, k dalším generacím i k přírodním zdrojům.


Většina veřejnosti nemá dostatečné informace o praktických přínosech a možnostech energeticky šetrného stavitelství, případně se v nich neorientuje, neboť jim nejsou předkládány pro ně srozumitelnou formou. Díky projektu vytvoříme několik komunikačních kanálů, které přispějí k dlouhodobému zvýšení povědomí širší veřejnosti nejen o stavění a bydlení v pasivním standardu, ale o udržitelném rozvoji obecně.

Od března do září 2016 bylo realizováno celkem 5 klíčových aktivit, v rámci kterých byl připraven komplexní osvětově-vzdělávací program zahrnující:

- video o Centru pasivního domu

- videopozvánka na Dny pasivních domů

- Mýtus 1: Pasivní dům je drahý

- Mýtus 2: V pasivním domě nesmíte otevřít okno

- Mýtus 3: Pasivní dům nedýchá

Sub-projekt „Pasivní a nulové domy – cesta k úspoře a ke zdraví“  byl podpořen z Programu švýcarsko – české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. www.swiss-contribution.admin.ch

 

Švýcarsko-česká spolupráce MŽP ČR

 


Naši členové
 • Ing. arch. David Vašíček
 • Ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • Stanislav Karásek
 • CIKO s.r.o.
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • Michael Jaďuď
 • Energy Consulting Project, s.r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • MESSY s.r.o.
 • Stapring, s.r.o.
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • Meesenburg s.r.o.
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • CIUR a.s.
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • Xella CZ, s.r.o.
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH

Hlavní mediální partneři CPD