6. září 2022

Plovoucí základová deska vs. základové pasy

Zakládání na plovoucí základové desce má svá pravidla a specifika. Použití základové desky se u nás v tuzemsku objevilo zejména s výrazným nárůstem dřevostaveb. Důvodem byl požadavek na rychlost výstavby a na krátkou technologickou přestávku. 

 

Původně se tedy jednalo o jednoduchou subtilní konstrukci pro lehké systémy dřevostaveb nyní je však využit jiné. Základová deska již není určena jen pro lehké konstrukce, ale i pro masivní zatížení. Zejména tehdy, když investor uvítá menší spotřebu materiálu a celkovou rychlost výstavby. Kombinací tohoto způsobu založení spolu s tepelnou izolací z pěnového skla nemusí základy dosahovat NZ – nezámrzné hloubky. Je to proto, že při správné volbě skladby a tloušťky zásypu z pěnoskla nepromrzá základová spára. Pěnové sklo neboli lehčené pěnové kamenivo nenamrzá a je nenasákavé. Běžně máme izolaci v rámci skladby podlahy, zde se však jedná o izolování již od základové spáry a veškeré zateplení tedy může být pod základem. To nám nabízí spousty možností, které se nedaly dříve realizovat. Finanční úspora takovéto stavby je v řádu statisíců. Nespornou výhodou založení na desce je statická část, při které se nemusíme příliš trápit s excentricitou zatížení. Jediné, na co je třeba dbát jako u kteréhokoliv základu, je, že napětí v základové spáře musí být menší než únosnost základové půdy. Jedná se zkrátka o nejjednodušší způsob založení od rodinného domu po průmyslový objekt. Tento způsob je vhodný i pro nevhodné složení zemin, které jsou pro tradiční zakládání neúnosné.

Refaglass_základový pás s bednáky  Refaglass_plovoucí základová deska
základový pas s bednáky                                          plovoucí základová deska

Naopak základové pasy jsou tradiční způsob založení již stovky let. Jedná se o dobrý způsob založení, ovšem s ohledem k dnešní době systém trochu pokulhává a již nestačí dnešním nárokům. Problémy bývají především s nerovnoměrným sedáním kvůli tlaku na časový rozvrh, které vede k trhlinám u vnitřních stěn hotových omítek, na obvodových stěnách v místě oken, v rozích objektu, a podobně. Dříve lidé věděli, jak s tímto pracovat a čas nebyl tehdy tak urputný, tudíž nebyl důvod si dělat starosti. Domy založené na pasech jsou však energeticky náročnější a investorovi nezbyde stejně po delší době nic jiného než po několika letech domy znovu rekonstruovat. Nejedná se o chyby realizačních firem či projektanta, ale o rychlost, která je v současnosti u každé stavby vyžadována. Dříve se základy nechávaly tzv. vymrznout přes jedno či více zimních obdobích. Dnes jako by tento pojem byl povídkou od prarodičů.

Refaglass_porovnání založení cena

Refaglass_porovnani založení foto

Refaglass, s.r.o.

člen Centra pasivního domu

refaglass:150


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • Lightway s.r.o
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • Budovy21 s.r.o.
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • BACHL, spol. s r.o.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • WOBAU STAVBY s.r.o.
 • FINO-trade s.r.o.
 • PROPASIV s.r.o.
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton

Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby