Podmínky použití katalogu detailů

 
 • Katalog, jeho obsah a všechna práva duševního vlastnictví jsou majetkem společnosti Centrum pasivního domu.
 • Tento katalog je celosvětově chráněn autorským právem.
 • Prezentované detaily slouží jako ukázka možného řešení, jejich použití je nutno posoudit projektantem. Projektant může detaily dotvořit a modifikovat.
 • Prezentované detaily jsou navrhovány pro standardní klimatické podmínky České republiky, pokud není uvedeno jinak. Vhodnost konstrukcí a řešení pro uvedené detaily v různých klimatických podmínkách musí posoudit projektant.
 • Detaily nenahrazují doklady požadované stavebním zákonem, jako je např. důkaz stability (statika). Projektant musí ověřit použitelnost prvků v souladu s požadavky stavebních předpisů.
 • Centrum pasivního domu nenese žádnou odpovědnost za použití uvedených detailů. Vypracování projektové dokumentace včetně konstrukčních detailů je zodpovědností projektanta.
 • Centrum pasivního domu nenese žádnou odpovědnost za kvalitu použitých produktů.
 • Veškeré informace v tomto katalogu mají pouze informativní charakter a vy přebíráte plnou odpovědnost za jejich využití.

Co obsahuje katalog

V katalogu jsou dva druhy konstrukčních detailů:

 1. Detaily Centra pasivního domu – detaily zpracované Centrem pasivního dmou. CPD ověřuje správnost výpočtů a řešení využitelných při návrhu, detail obsahuje všechny níže uvedené informace. Označené logem Centra pasivního domu
 2. Firemní detaily – detaily zpracované firmou, která je členem Centra pasivního domu. CPD (pokud není uvedeno jinak) neověřuje správnost detailu ani výpočtů. Detail nemusí obsahovat všechny níže uvedené informace. Označené logem členské firmy.

Detaily zpravidla obsahují tyto informace:

 • Konstrukční řešení: náhled (JPG nebo PNG), vektorová grafika pro použití v CAD (např. DWG, PDF)
 • Stavební fyzika: obrázek (JPG nebo PNG) průběhu izoterm se zobrazením legendy barev/teplot
 • Tepelně-technické parametry: výsledek výpočtu - lineární nebo bodový činitel prostupu tepla, teplotní faktor; použité výpočtové hodnoty a okrajové podmínky; použitý výpočtový program vč. označení verze; může být rozšířeno o vlhkostní bilanci, tepelné toky, povrchovou teplotu pro konkrétní okrajové podmínky a další údaje. Detaily Centra pasivního domu jsou zpracovány 2D výpočtem ve volně dostupném freeware programu THERM, zdrojové soubory jsou ke stažení. Dále je u těchto detailů k dispozici výpočetní formulář ve formátu MS Excel pro jednoduché vyčíslení lineárních činitelů prostupu tepla.
 • Popis řešení: popis možností použití detailu v různých konstrukčních systémech a materiálových provedeních
 • Návod na provedení / popis aplikace: technologický popis aplikace detailu v praxi s důrazem na dodržení potřebných postupů pro kvalitní provedení detailu
 • Fotografie provedení: fotografie ukazující správné provedení detailu v praxi, případně i postup provádění detailu

Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • Refsite Group s.r.o.
 • STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
 • Passive Technology s.r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • Xella CZ, s.r.o.
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • ARCHTEK - Ing. arch. Bc. Jiří Trávníček
 • PROPASIV s.r.o.
 • Ateliér Tector s.r.o. - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • KT Dřevostavby s.r.o.
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • Evora Trade s.r.o.
 • Čanda, s.r.o.
 • MESSY s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství