16. června 2015

Pohled na zelené střechy prokazatelně zlepšuje koncentraci

Pokus provedla univerzita v australském Melbourne na skupině 150 studentů. To, že pohled na zeleň uklidňuje lidskou mysl, je známým faktem. Test měl ověřit možnosti v zastavěném území.  

 

Během experimentu dostalo 150 studentů jednoduché zadání, při kterém bylo náročné udržet pozornost. Na obrazovkách monitorů sledovali opakující se série čísel. V okamžiku, kdy se objevila číslovka tři, měli stisknout klávesu. V polovině experimentu dostali čtyřiceti vteřinovou přestávku, během které se polovina studentů dívala na zelenou střechu vedlejšího domu a druhá polovina na klasickou betonovou střechu. Po přestávce během pokračování experimentu ti studenti, kteří se dívali na zelenou střechu, vykázali výrazně méně chyb v plnění zadaného úkolu.

urbanscape na střeše s fotovoltaickými panely_2

Vliv na produktivitu v kancelářských budovách

Jak poznamenala vedoucí výzkumného týmu, efekt, který by tento poznatek mohl mít na výkonnost lidí, kteří pracují v kancelářských centrech a nemají možnost během dne být v kontaktu se zelení, je obrovský.

Informace o celém experimentu naleznete na http://newsroom.melbourne.edu/news/glancing-grassy-green-roof-significantly-boosts-concentration

Extrémně lehký systém pro zelené střechy   

Zelené střechy zlepšují kvalitu prostředí nejen po psychologické stránce, ale ochlazují také okolní prostředí a tím narušují jev tepelných ostrovů, který vzniká v husté městské zástavě. Pohlcují prachové částice (systém Urbanscape až 200 g na m2 plochy ročně), zadržují dešťovou vodu v místě nebo například snižují koncentraci přízemního ozonu.

Největší nedostatek zelených střech představuje jejich hmotnost a tím zvýšené nároky na statiku střechy a také nároky na údržbu. Oba tyto problémy řeší systém Knauf Insulation Urbanscape. Systém Urbanscape je 8-10krát lehčí než ostatní systémy zelených střech a dokáže zadržet 3-4krát více dešťové vody. Je proto vhodný i pro ozelenění starších střech, kde původně nebylo počítáno se zátěží zelené střechy, právě takových budov je v současných městech většina.

Porovnání paramentů standardní extenzivní zelené střechy a systému Urbanscape

  tloušťka substrátu  zatížení střechy substrátem v suchém stavu  retence vody v zelené střeše zatížení střechy zelenou střechou v plně nasáklém stavu
  mm kg/m2 litr kg/m2
Zelená střecha Urbanscape* 20 mm Green roll Standard 2,2 37 56
Zelená střecha Urbanscape* 40 mm Green roll Standard 4,4 49 70
Standardní extenzivní zelená střecha** 100 mm sypký substrát (zemina) 100 27 134

* fólie proti prorůstání kořínků, drenáž bez textílie, green roll substrát, rozchodníkový koberec
** fólie proti prorůstání kořínků, drenáž bez textilie, zemina, řízky rostlin  

urbanscape_provadeni

Teplota zelené střechy je v letních měsících až o 40 °C nižší než u klasické ploché střechy. Systémem Urbanscape je možné ozelenit střechy až do sklonu 10° bez přepažování. Snížení teploty střechy a okolí působí pozitivně i na výkonnost fotovoltaických panelů, pokud jsou umístěny na zelené střeše. 

Více o systému Urbanscape najdete na http://www.knaufinsulation.cz/zelene-strechy-urbanscape

Diskuse


Naši členové
 • S-Power Energies, s.r.o.
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • Stapring, s.r.o.
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • Michael Jaďuď
 • Xella CZ, s.r.o.
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • SLAVONA, s.r.o.
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • ATREA s.r.o.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • PROPASIV s.r.o.
 • Ing. Martin Škornička
 • Protronix s.r.o.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • Mgr. Stanislav Paleček
 • RECIFA a.s.

Hlavní mediální partneři

for arch logo