15. října 2018

Pozvánka k účasti na předběžné tržní konzultaci

Vážení, dovolujeme si obrátit se na Váš spolek se žádostí o předání níže uvedené pozvánky Vašim členům poskytujícím architektonické a projekční služby.

 

Jihomoravský kraj jako zadavatel a investor si Vás dovoluje pozvat k účasti na předběžné tržní konzultaci ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předběžná tržní konzultace se koná v rámci přípravy investičního projektu Jihomoravského kraje s názvem „Domov pro seniory Miroslav – výstavba“. Cílem zadavatele je mimo jiné nalezení efektivního investičního řešení při respektování požadavků na energeticky úspornou a šetrnou budovu s dlouhodobě nízkými provozními náklady.

V současné době zvažujeme způsob zadání veřejné zakázky na architektonické, projekční a inženýrské služby pro výše uvedenou výstavbu. (Bližší informace naleznete ZDE.)

Účelem této předběžné tržní konzultace je informovat potencionální dodavatele o záměrech zadavatele a získat relevantní informace nezbytné pro přípravu zadávacích podmínek.

Máte-li zájem o účast na předběžné tržní konzultaci, dovoluji si Vás požádat o zaslání Vašeho vyjádření k dotazům uvedeným v příloze, a to pokud možno do 26. 10. 2018.

 

Děkuji za Váš čas a spolupráci a jsem s pozdravem.

Mgr. Silvie Mádrová

odbor investic

oddělení veřejných zakázek

referentka veřejných zakázek

Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

telefon: 541 651 237

e-mail: madrova.silvie@kr-jihomoravsky.cz web: www.kr-jihomoravsky.cz

Diskuse


Naši členové
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • CIUR a.s.
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • Penatus s.r.o.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
 • Wobau cz s.r.o.
 • Ing. Martin Škornička
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • CIKO s.r.o.
 • Evora CZ, s.r.o.
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • Mgr. Stanislav Paleček
 • RECIFA a.s.
 • pátý rozměr s.r.o.
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • KM Beta, a.s.
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • ATREA s.r.o.
 • Stanislav Martínek