15. května 2023

Pozvánka na květnovou konferenci H2 HEATING 2023

Využití vodíkových technologií v oblasti vytápění budov. Středa 31. května 2023 - WELLNESS HOTEL STEP (Praha).

Konference je zaměřena na využití vodíku pro částečnou nebo úplnou náhradu zemního plynu v energetických spalovacích zdrojích, přičemž těžiště programu je zejména v oblasti vlastního spalovacího procesu a odvodu zplodin, především z pohledu finálního uživatele.

 

Termín: středa 31. května 2023 od 9:00 hod.
Místo: Wellness hotel STEP, Malletova 1141/4, 190 00 Praha 9

Konference se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí, ve spolupráci s Českým plynárenským svazem, HYTEP ČR a UCEEB ČVUT v Praze

Cílem konference je poskytnout ucelený přehled o probíhajících nebo připravovaných projektech v této oblasti, s důrazem na co možná nejdetailnější technické informace. Účastníci konference si tak budou moci vytvořit podrobnější představu o technických možnostech využití vodíku pro vytápění.

Anotace:
Náhrada zemního plynu, ať už plně nebo z části vodíkem, je složitým problémem, a to jak ze strany zhotovitele (provozovatele sítě), tak ze strany uživatele (provozovatele jednotlivých spotřebičů). Relevantní informace k této problematice jsou velice čerstvé, obtížně dostupné a zatím nesystematizované.
Konference je zaměřena na využití vodíku pro částečnou nebo úplnou náhradu zemního plynu v energetických spalovacích zdrojích, přičemž těžiště programu je zejména v oblasti vlastního spalovacího procesu a odvodu zplodin, především z pohledu finálního uživatele.
Abychom byli technicky, legislativně a organizačně připraveni optimálně zvládnout spalování vodíku, resp. alternativních plynných paliv s významným podílem vodíku, je nutné řešit vlastní spalovací proces i z hlediska emisí (plynných i kapalných).
Na instalaci, údržbě a provozu plynových zařízení se podílí několik skupin odborníků – od energetiků, přes projektanty, instalační firmy až po revizní a servisní techniky. Pro tyto skupiny musí být připraveny jasné a jednoznačné podklady pro rozhodování, návrh, uvádění do provozu, revizi, údržbu i provoz.
Nedílným prvkem konference H2 HEATING je i navázání spolupráce, protože výzkum a vývoj ve všech zemích je většinou v počátcích a bude pokračovat dle vývoje celkové energetické situace. Proto je součástí konference i prosté setkání s odborníky v oblasti vodíku pro obecné navázání spolupráce.

Programy celoživotního vzdělávání:
Konference je zahrnuta do systému celoživotního vzdělávání Energetických specialistů, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA)

Vstupné na konferenci: 950 ,- Kč / os. (včetně občerstvení a obědu)
Společenský večer s rautem: 950,- Kč / os.

Registrace na konferenci:  www.H2HEATING.cz
Více informací a program  info@apoks.cz
Pozvánka na konference:  soubor pdf
 

APOKS_H2 Heating 2023


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • Ing. Michal Hučík
 • KM BETA a.s.
 • CB Building s.r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • PROJEKCE PASIVNÍCH DOMŮ - Ing. Lukáš Dawid
 • INTOZA s.r.o.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • PROPASIV s.r.o.
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • atelier3, s.r.o.
 • Sinc s.r.o.
 • SLAVONA, s.r.o.
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství