25. dubna 2019

Pozvánka na seminář „Rekonstrukce a revitalizace škol v Libereckém kraji - II“,

na kterém budou představeny realizace provedené v ČR dle zásad energeticky úsporné výstavby. Hlavním tématem bude provedení energeticky úsporných opatření, vč. představení funkčního systému řízeného větrání se zpětným ziskem tepla, v budově z roku 1863, ve které sídlí Obchodní akademie Česká Lípa. Řízená výměna vzduchu v učebnách, chodbách a na WC je řešena zcela netradičně a realizace nemá srovnání nejen v rámci ČR.

 

Seminář je určen zřizovatelům městských a obecních škol, ředitelům a zástupcům škol, zřizovatelům domovů důchodců, domů pro seniory apod.

Navazuje na seminář „I“ z roku 2014 v ZŠ Jenišovice, kde byl představen první systém řízeného větrání ve větší školní budově a inspiroval další realizace, vč. Obchodní akademie v České Lípě.

Program semináře:

Ing. Rostislav Lád - Snížení energetické náročnosti OA Česká Lípa
- příprava od roku 2013, realizace 2018 a dokončení 2019
- zkušenosti z přípravy, stavby i provozu
- co bychom udělali jinak; co nás zaskočilo a překvapilo

Ing. Jitka Volfová - Starostka města Česká Lípa a členka Rady Libereckého kraje
- krátká komentovaná prohlídka školy.

Ing. Zdenek Zikán - Nutnost výměny vzduchu nejen ve školních budovách
- požadavky na výměnu vzduchu, proč větrat
- systémy pro zajištění hygienického prostředí
- decentrální, centrální
- konkrétní příklady rekonstrukcí

Martin Jindrák - Zpracování energetického posudku, návaznost na projekt, realizaci a zprovoznění
- zkušenosti ze zpracování EP a návrhů na revitalizace vč. vhodnosti výběrů opatření např. je vhodná fotovoltaika pro školy?
- návrh opatření na míru provozu OA
- zateplení, systémy TZB
- chlazení serverovny a využití energie pro ohřev TV a vytápění WC
- unikátní systém řízeného větrání v budově s historickými kořeny

Ing. Plotěný - Využití dešťové vody pro snížení provozní náročnosti škol
- systémy využití dešťové vody nejen pro splachování, při zajištění potřebné hygieny
- dotační programy

Termín konání: 30. 4. 2019, od 9:00 hod.; předpokládaný konec cca 11:45
Místo konání: budova Obchodní akademie Česká Lípa, nám. Osvobození 422, Česká Lípa

Potvrzení účasti a případné dotazy zasílejte na rlad@oacl.cz nebo volejte na 778 544 002. Kapacita přednáškové auly je 50 osob.

Diskuse


Naši členové
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o.
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • ATREA s.r.o.
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • Chytrý dům s.r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • Xella CZ, s.r.o.
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • Stanislav Martínek
 • INTOZA s.r.o.
 • EJOT CZ, s.r.o.
 • 3AE s.r.o.