9. června 2015

PŘEDSAZENÉ UPEVNĚNÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ EJOT-COMPACFOAM

U dvouvrstvých stěnových konstrukcí je často požadováno umístění otvorových výplní mimo nosné zdivo v úrovni tepelné izolace. U nízkoenergetických a pasivních domů s tloušťkami vnějšího zateplení 250 – 400 mm v podstatě ani není jiná možnost. V opačném případě poloha oken neumožňuje využít světelné a tepelné zisky ze slunečního záření a z tepelně technického hlediska je problematické i provedení detailu napojení otvorové výplně na stěnovou konstrukci. 

 

Porovnání dvou způsobů osazení oken na sousedních objektech. Vlevo předsazené upevnění otvorových výplní a úzká venkovní špaleta, vpravo standardní upevnění v kombinaci s  dodatečným zateplením vytváří hlubokou špaletu.         

propasiv_obr1_porovnání dvou způsobů osazení oken
(obr. 1 porovnání dvou způsobů osazení oken)

S požadavkem na předsazení otvorových výplní se lze setkat i u zavěšených fasád, kdy je požadováno, s ohledem na architektonické řešení fasády, umístění otvorových výplní k úrovni fasádního obkladu.

Společnost EJOT CZ ve spolupráci distributorem materiálu COMPACFOAM v České republice vyvinula systém předsazeného upevnění otvorových výplní EJOT-COMPACFOAM. Základním stavebním prvkem pro okna k úrovni parapetu je upevňovací bod.     

propasiv_obr2_upevnovaci bod
(obr. 2 upevňovací bod)

Ten je tvořen plechovou deskou s vylisovanými trny, na kterou je nalisována kostka z materiálu CF 150, která je zajištěna 3 masivními vruty. Spojení kostky CF s plechem je velmi tuhé a je schopné přenášet i velká zatížení. V přesahující části plechu pod kostkou jsou otvory pro upevnění bodu na stěnu. Provedení upevňovacího bodu přináší několik výhod. Upevňovací bod na parapetní hraně přenese zatížení od samotné otvorové výplně i od případného vneseného zatížení. Stranové upevňovací body zachycují reakce od otvíraných křídel. Kostka z materiálu CF 150 má podobné izolační vlastnosti jako bílý fasádní EPS (λ = 0,040 W. m-1. K-1). Ukotvení bodu do stěny hmoždinkami je v dostatečné vzdálenosti od hrany stavebního otvoru a je proto velmi spolehlivé. Upevňovací bod i samotný materiál COMPACFOAM má dostatečnou elasticitu, aby byl schopen eliminovat dilataci rámu výplně, což je zejména důležité u rozměrnějších plastových oken. Stabilita otvorové výplně vůči účinkům působení větru je zajištěna plechovými kotvami do ostění.

propasiv_obr3_dotvoření hranolu z EPS
(obr. 3 dotvoření hranolu z EPS)

Pro aplikaci vnější těsnící pásky, zabraňující vniknutí vody do prostoru připojovací spáry a současně difuzně otevřené pro její odvětrání, jsou mezery mezi upevňovacími body vyplněny hranoly z EPS průřezu shodného s kostkami upevňovacích bodů (obr. 3). Celoobvodové provedení umožňuje také následnou snadnou aplikaci vnějšího zateplení. Vnější těsnící páska přechází od rámu výplně přes celoobvodový rám z EPS až na stěnu a kryje tak celé upevnění. Díky její vysoké odolnosti proti UV záření lze povést vnější zateplení až po 6 měsících od montáže otvorových výplní.

Vnitřní parotěsné utěsnění tvoří interiérová těsnící páska, která kryje celou připojovací spáru, zaručuje i těsnost připojovací spáry nutnou pro zajištění pasivního standardu objektu.

Prahová řešení

Samostatnou část systému předsazeného upevnění otvorových výplní tvoří prahová řešení. Právě prahová řešení jsou nejčastěji nechávána napospas lidové tvořivosti. Přitom dveře se vyskytují v každém objektu a pro maximalizaci zisků ze slunečního záření u pasivních domů je mnoho oken provedeno k úrovni podlahy.

Okna i dveře jsou umístěna mimo základovou desku a v praxi se často řeší jejich vynesení pomocí různých konzol nebo úhelníků. Ty se přizpůsobují konkrétnímu objektu. Zcela potom chybí ověření statické únosnosti takového řešení. Vymezení výšky mezi základovou deskou a čistou podlahou se potom běžně provádí plastovými rozšiřovacími profily. Ty však pro dané použití nevyhovují ani ze statického (hmotnost velkých skleněných výplní dosahuje i několik set kilogramů), ani z tepelně technického hlediska.

Prahové řešení předsazeného upevnění dveří a oken k úrovni podlahy vychází jednak z požadavku na spolehlivé univerzální řešení, dále z nutnosti překlenout často velké tloušťky tepelné izolace v podlaze a v neposlední řadě z požadavku na přerušení tepelných vazeb v prahové oblasti. Mechanické upevnění dveří a oken v prahové oblasti je předsazené montáže EJOT-COMPACFOAM řešeno masivním ocelovým prahovým upevňovacím bodem kotveným hmoždinkami do základové desky, který jednak vynáší výplň před líc zdiva, jednak umožňuje plynule výškově stavitelnou oporu rozšiřovacího izolačního profilu podle skutečné výšky čisté podlahy v rozsahu až 100 mm. Díky tomu je možné nejen přesně přizpůsobit výšku prahu do úrovně čisté podlahy, ale i vyrovnat případné odchylky od roviny základové desky. Samotný rozšiřovací izolační profil (standardně výšky 150 mm) je vyroben z Compacfoamu a zabezpečuje dokonalé přerušení tepelných vazeb v prahové oblasti. Prostor mezi prahovými body se vyplňuje extrudovaným polystyrenem. Při standardním provedení prahového řešení u pasivního domu může tvořit skladba podlahy i 350 mm. Případný větší rozdíl mezi základovou deskou a úrovní čisté podlahy lze řešit zvětšením výšky rozšiřovacího izolačního profilu.

Nutnou podmínkou pro správně provedenou montáž je příprava a provedení hrubé stavby. Ideální je, když se předsazenou montáží počítá již ve fázi projektové přípravy. Požadavky na kvalitu a provedení hrubé stavby jsou zejména důležité pro prahové řešení. Nevhodně provedená hrana, nerovná plocha základové desky komplikují a v některých případech téměř vylučují kvalitní provedení předsazené montáže oken k úrovni podlahy a dveří. Důležité je také, aby nebyla v místech otvorových výplní k úrovni podlahy provedena hydroizolace.

propasiv_obr4_montáž sestavy k úrovni podlahy
(obr. 4 montáž sestavy k úrovni podlahy)

Příklad úspěšné realizace prahového řešení sestavy otvorových výplní o délce 6 m je na obrázku 4. Právě zde byla výška čisté podlahy 370 mm nad základovou deskou. Detail rektifikačního bodu je na obrázku 5.    

propasiv_obr5_detail stavitelných prahových bodů
(obr. 5 detail stavitelných prahových bodů)

Použití kvalitních výrobků je pro montáž otvorových výplní stejně nezbytné jako kvalita samotné realizace. Kvalitní zabudovaní otvorových výplní zajistí nejen jejich mechanickou stabilitu při otevírání křídel a při působení sání větru ale i těsnost obálky budovy nutnou hlavně pro oblast pasivních domů. Pro zajištění funkce nuceného větrání je těsná obálka budovy nezbytnou podmínkou a právě správné a pečlivé provedení připojovací spáry otvorových výplní má na výsledky Blower door testu největší vliv.

Proto jsou při první realizaci montážní skupiny přítomni pracovníci výrobce. Po zaškolení a ověření kvalitní montáže obdrží montážní pracovník osvědčení, opravňující jej k montáži otvorových výplní se systémem EJOT – COMPACFOAM.

Vydaná norma ČSN 74 6077 „Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování“ stanovuje požadavky na způsoby upevnění oken a dveří a na utěsnění připojovací spáry. Předsazené upevnění EJOT – Compacfoam těmto požadavkům beze zbytku vyhovuje. Na základě mechanických zkoušek a zkoušek připojovací spáry byl na předsazenou montáž EJOT – Compacfoam vydán VÚPS certifikát, potvrzující plnou funkčnost systému.

Investor v předsazeném upevnění EJOT – Compacfoam dostává systémové, certifikované a plně fukční řešení montáže otvorových výplní, reagující na současné trendy ve stavění nízkoenergetických a pasivních staveb.

Příklady realizací:

propasiv_obr6_rodinný dům Kralupy n.Vltavou
(obr. 6  Rodinný dům v pasivním standardu Kralupy n. Vltavou)

propasiv_obr7_bytový dům Letňany

(obr. 7  Bytový dům Letňany v nízkoenergetickém standardu)

propasiv_obr8_budova CERIT

(obr.8  Budova CERIT (Masarykova univerzita Brno) odvětrávaná fasáda)

Diskuse


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Meesenburg s.r.o.
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • BACHL, spol. s r.o.
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • INTOZA s.r.o.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • Protronix s.r.o.
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • Lightway s.r.o
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • Ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • Josef Bárta
 • Michael Jaďuď

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton

Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby