3. listopadu 2020

Přerušení tepelných mostů pomocí Schöck Isokorb

Prvek Schöck Isokorb zaručuje spolehlivé termické přerušení tepelného mostu u balkónů, markýz, atik a parapetů. Nabízí účinná řešení pro ocelové i dřevěné konstrukce, které splňují nejrůznější požadavky z hlediska stavebně-fyzikálního, statického i konstrukčního. Osvědčený systém se úspěšně používá již 30 let.

 

Účinné vyloučení tepelných mostů

Schöck Isokorb® nabízí následující výhody:

 • Vynikající tepelně-izolační účinky pro spolehlivou eliminaci tepelných mostů
 • Bezpečné splnění statických požadavků na napojení předsazených konstrukcí
 • Široké možnosti použití díky rozsáhlému výrobnímu programu pro nejrůznější detaily
 • Produkt s ověřenými stavebně-fyzikálními vlastnostmi certifikovaný v mnoha evropských zemích
 • Neustálý vývoj a optimalizace výrobního programu

 

Příčiny vzniku tepelných mostů

Za nízkých venkovních teplot dochází v oblastech nedostatečně tepelně izolovaných napojení předsazených konstrukcí k vyššímu poklesu vnitřní povrchové teploty než na ostatních plochách. Vznikají zde tepelné mosty. Lze je rozdělit na dva typy:

Tepelné mosty podmíněné materiálem
Vznikají tehdy, když na sebe navazují materiály s výrazně odlišnými součiniteli tepelné vodivosti.
Tepelné mosty podmíněné geometrií
Vznikají tehdy, je-li venkovní povrchová plocha stavební teplosměnné konstrukce výrazně větší než její povrchová plocha v interiéru. Typickým příkladem pro tento jev jsou rohy budov.

Následky tepelných mostů

Obzvláštní riziko představuje napojení balkónu, jelikož zde působí kombinace obou výše uvedených typů tepelných mostů. Na povrchu tepelných mostů dochází k vysrážení kondenzátu a při trvalém provlhnutí konstrukce k následným stavebním poruchám. Tepelné mosty navíc zvyšují energetickou spotřebu budovy, a způsobují tak zvýšené náklady na vytápění a větší znečištění životního prostředí.

Více informací k prvkům Schöck Isokorb a technické detaily k tématu najdete zde: https://stavba.tzb-info.cz/tepelne-izolace/21115-preruseni-tepelnych-mostu-pomoci-prvku-schock-isokorb

Seznamte se s celým výrobním programem Schöck Isokorb® pro termické přerušení železobetonových konstrukcí. Společnost Schöck Vám nabízí také rozsáhlé technické poradenství při projektové přípravě a provádění. Další informace a dokumenty ke stažení naleznete na www.schoeck-wittek.cz v sekcích Produkty a Download.

 

Schöck - Wittek s.r.o. 

člen Centra pasivního domu


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Meesenburg s.r.o.
 • PROPASIV s.r.o.
 • WIPPRO GmbH
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • Wienerberger, s.r.o.
 • FINO-trade s.r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • NEMA, spol. s r.o.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • Passive Technology s.r.o.
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • CIKO s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství