21. října 2020

Přestavba objektu litoměřických kasáren na startovací byty v Litoměřicích

V rozmezí 2017 - 2020 se měl v Litoměřicích proměnit objekt bývalých kasáren na startovací byty. Jde o unikátní projekt obytné budovy v aktivním energetickém standardu - první stavbu svého druhu v České republice. Což by znamenalo pro obyvatele těchto bytů značné snížení provozních nákladů. O tom, že by objekt byl šetrný k přírodě, není pochyb.

 

Celý projekt vzbudil velký zájem a na představení veřejnosti sklízel nadšené ohlasy občanů Litoměřic. SFŽP projevilo o projekt velký zájem a přislíbilo maximální dotační podporu z programu Ekoinovace. Bohužel byl však projekt v dubnu 2020 v rozestavěném stavu náhle zastaven pokynem zástupců města Litoměřice.

Autoři tohoto projektu Josef SmolaMartin Stark kladli po celou dobu důraz na udržitelnost a energetickou efektivitu. Objekt měl například navržené fotovoltaické panely o výkonu 110 kWp umístěné na střeše a jižní fasádě, díky čemuž by budova ročně vyrobila více energie než by sama spotřebovala. Architekti projektu zcela bravurně pomýšleli ve vztahu k ekologii a snížení nákladů pro budoucí obyvatele bytových jednotek na hospodaření s vodou a malý vodní cyklus. Část střech je ozeleněná a zpevněné komunikace v celém areálu jsou řešeny jako vodopropustné – je umožněn vsak vod do podloží.

Jezírko je navrženo s maximální mírou autonomie, samočistící schopností. V letních měsících odpar z hladiny dokáže snížit okolní teplotu o několik stupňů. Podobný účinek má i odpar z navržených stromů, travnatých ploch a ze zelených střech. Dešťová voda je zadržována v retenční nádrži a využívána na splachování toalet v celém objektu a zálivce zeleně. Pro snížení potřeby teplé vody jsou ve sprchách navrženy výměníky pro rekuperaci tepla odpadní vody.
K celkové úspoře tepla přispívá i systém řízeného větrání s rekuperací, který zároveň zajišťuje v budově stále čerstvý vzduch bez nadměrného množství CO2 a dalších škodlivin.

Naše redakce by ráda zmínila, respektive uvedla na pravou míru, tvrzení pana místostarosty Litoměřic Karla Krejzy, který se vyjádřil k projektu "PAVE" v reportáži litoměřického deníku, kde hovořil o důvodech zastavení stavby. Projekt byl v reportáži popsán s mnoha zavádějícími informacemi a byl popsán neodborně. Redakce deníku litomericko24.cz, podala veřejnosti jednostranný názor bez možnosti vyjádření autorů projektu. Reportáž tímto ztrácí na důvěryhodnosti a doporučujeme čtenářům projít si projekt Přestavby litoměřických kasáren, který je precizně zpracován a je velmi zajímavý ( viz. příloha ). 

Příloha 1 / Projekt “PAVE” https://www.starkarch.cz/projekty_pave

PAVE Litoměřice

 

Diskuse


Naši členové
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • MESSY s.r.o.
 • Passive Technology s.r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • JRD s.r.o.
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • Evora CZ, s.r.o.
 • PORSENNA o.p.s.
 • CONDA s.r.o.
 • Protronix s.r.o.
 • PROPASIV s.r.o.
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • Josef Bárta
 • ARCHCON atelier, s.r.o.

Hlavní mediální partneři

for arch logo