INTERREG SK-CZ

https://www.sk-cz.eu

Termín realizace: 11/2020-04/2021
Projektový manažer: Ing. Zdenka Černá/ zdenka.cerna@pasivnidomy.cz

PODPOŘENÁ ÚZEMÍ

 • ČR – Jihomoravský kraj, Moravskoslezský a Zlínský kraj
 • SR – Trenčínský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj a mimo oprávněné území Bratislava

Cíle projektu

 • Zvýšení odborné připravenosti a motivace studentů SŠ a VŠ pro práci v oblasti udržitelných budov
 • Průzkum postoje veřejnosti a studentů SŠ a VŠ v oblasti udržitelných budov prostřednictvím dotazníkového průzkumu
 • Realizace vzdělávacích aktivit:
  • odborné přednášky od zástupců firem
  • kurz “Úvod do navrhování udržitelných budov”
  • exkurze
  • stáže a brigády ve firmách doplněné o možnost spolupráce na diplomových nebo skupinových studentských pracích
 • Součástí je i virtuální platforma „Udržitelné budov v praxi“ ubp.solved.fi, prostřednictví které bude probíhat domluva stáží pomocí inzerátů, prezentace odborníků nebo celých firem, online přednášky atp.
 • Předpokládá se zapojení min. 240 studentů ze 4 VŠ v ČR, 240 studentů z 6 SŠ v SR, 40 soukromých firem (25 z ČR a 15 ze SR) a zapojení pedagogických pracovníků z VŠ a SŠ
 • Podpořit adaptaci ČR a SR na požadavky evropské směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD 3)

Výstupy projektu

 1. Prezentace a závěrečná zpráva z průzkumu veřejného mínění
 2. Prezentace a závěrečná zpráva z průzkumu postojů studentů SŠ a VŠ k problematice udržitelné výstavby
 3. Síť kontaktů (min. 240 studentů ze 4 VŠ v ČR, 240 studentů z 6 SŠ v SR, zapojení pedagogických pracovníků, 40 soukromých firem -25 z ČR a 15 ze SR)
 4. Platforma „Udržitelné budovy v praxi“ ubp.solved.fi
 5. Možnost výstupů, prezentací a zpětných vazeb z odborných přednášek, kurzů „Úvod do navrhování udržitelných budov“, exkurzí, zprostředkování 60 stáží a informování o dalších aktivitách CPD, SKGBC a BPB

Postup řešení

 1. Dotazníkový průzkum veřejného mínění, postojů studentů SŠ a VŠ
 2. Analýza a vyhodnocení nasbíraných dat a vypracování prezentace a závěrečné zprávy z průzkumu
 3. Vytvoření sítě kontaktů (studenti SŠ a VŠ, firmy, pedagogové)
 4. Zprovoznění platformy „Udržitelné budovy v praxi“ ubp.solved.fi pro vzájemné sdílení kontaktů, organizování vzdělávacích aktivit i mimo projekt, navazování spolupráce, prezentování studentů, odborníků, firem i organizací, vzájemné sdílení materiálů a podkladů, vypisování inzerátů s nabídkami a poptávkami brigád, stáží a pracovních míst
 5. Realizace vzdělávacích aktivit – odborných přednášek, kurzů, exkurzí, zprostředkování 45 stáží pro VŠ studenty a 15 brigád pro SŠ studenty za účelem přípravy studentů do praxe v oblasti udržitelných budov, jejich informování o CZ - SK spolupráci v rámci projektu a o dalších aktivitách CPD, SKGBC a BPB. Zároveň touto cestou i podpořit šíření povědomí o udržitelné výstavbě mezi veřejností

Hlavní přeshraniční partner: Slovenská rada pre zelené budovy projektový manažer RNDr. Hana Ovesná http://skgbc.eu/portal/

Partner projektu: Budovy pre budúcnosť projektový manažer Mgr. Katarína Nikodémová https://bpb.sk/

Operační program: 304000 – Interreg V-A SK – CZ 2014-2020

Poskytovatel dotace: EU

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci projektu Společně bez hranic „Příprava studentů pro praxi v oblasti udržitelných budov“ v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce, 304000-Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020 www.sk-cz.eu, www.europa.eu, ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/ Kód žádosti o NFP: NFP304010U332.

https://www.sk-cz.eu/sk/

Diskuse


Naši členové
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • Čanda, s.r.o.
 • PassiveArchitecture s.r.o.
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • Ing. Martin Škornička
 • MESSY s.r.o.
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • ATREA s.r.o.
 • CONDA s.r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • Stanislav Karásek
 • ECOTEN s.r.o.
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • Ing. Jiří Čech
 • JRD s.r.o.
 • Xella CZ, s.r.o.
 • Wobau cz s.r.o.
 • WIPPRO GmbH

Hlavní mediální partneři CPD