20. ledna 2022

Projekt o udržitelných budovách s tisíci účastmi pokračuje do dubna 2022

Udržitelnost a udržitelný rozvoj se postupně stávají nedílnou součástí všech oblastí našeho života. Ani stavebnictví není výjimkou. Vznikají požadavky na maximální snížení negativních dopadů staveb na životní prostředí, zdravé vnitřní podmínky a snižování spotřeby energie. Proto je smyslem projektu „Příprava studentů pro praxi v oblasti udržitelných budov" podpora zájmu o udržitelnou, zdravou a kvalitní výstavbu.

 

interreg_eu

         INTERREG SK-CZ
https://www.sk-cz.eu

 

 

Tisková zpráva

Jedná se o česko-slovenský projekt Centra pasivního domu a mezi jeho hlavní cíle patří vzdělávání v oblasti kvalitní a udržitelné výstavby s tematickým propojením studentů, akademiků, pedagogů a odborníků z praxe. Společně se Slovenskou radou pre zelené budovyBudovami pre budúcnosť realizujeme zejména vzdělávací aktivity zaměřené na uvedený obsah, a to pro české vysoké a slovenské střední školy. Zvyšujeme tím odbornou připravenost a motivaci studentů, zároveň šíříme povědomí o udržitelné a kvalitní výstavbě. Projekt jsme spustili v listopadu 2020, končit bude v dubnu letošního roku. Pokud se o spolupráci se studenty zajímáte, neváhejte nás kontaktovat.

K dnešnímu dni jsme ve spolupráci s našimi členskými firmami zprostředkovali pro 5 vysokých škol přes 60 odborných přednášek, fór, webinářů a workshopů, dále 5 exkurzí, 36 stáží a 3 odborné osmihodinové kurzy zaměřené na základní principy řešení a navrhování udržitelných staveb. Celkem na těchto akcích evidujeme více než 1 400 účastí.

Vzděláváním podporujeme konkurenceschopnost studentů na trhu práce a rozšiřujeme jejich možnosti uplatnění po dokončení školy. Právě například stáže a brigády významně pomáhají začlenit se již během studia do praxe," říká projektová manažerka Centra pasivního domu Zdenka Černá.

Pro 6 středních škol na Slovensku jsme odborně zastřešili a zorganizovali 117 on-line přednášek na téma základní principy udržitelných staveb. Do dalšího vzdělávání se aktivně zapojili i členovépartneři Slovenské rady pre zelené budovy. Celkem se tak podařilo zorganizovat 126 přednášek a 7 interaktivních exkurzí s workshopy. Souhrnně jsme zaznamenali cca 3 000 účastí.

Vnímame ako potrebu šíriť osvetu o udržateľnosti už medzi žiakmi na stredných školách. Veríme, že touto cestou podporíme ich vzdelanie a rozšírime im možnosti uplatnenia sa v praxi," doplňuje ředitelka Slovenské rady pre zelené budovy Barbara Plachá.

Do konce dubna plánujeme proškolit ještě další stovky studentů, pedagogů a akademiků z vysokých a středních škol.

Jak jsme zmiňovali, v rámci projektu kromě vzdělávání rovněž vytváříme síť kontaktů se společným zájmem o udržitelnost a inovace v oblasti výstavby. Podporujeme tak spolupráci mezi studenty, odborníky, firmami a organizacemi. K tomu jsme vytvořili virtuální platformu „Udržitelné budovy v praxi", která slouží jako on-line prostředí pro vzájemné setkávání, sdílení informací a vypisování nabídek i poptávek pro spolupráci. Předpokládáme oslovení a postupné zapojení více než 500 studentů z minimálně 4 až 5 vysokých i 6 středních škol a minimálně 40 firem působících v Česku nebo na Slovensku. Aktuálně evidujeme přes 100 registrovaných uživatelů.

Nedílnou součástí projektu byly i dva dotazníkové průzkumy, které řešily Budovy pre budúcnosť. První byl zaměřen na povědomí o udržitelné výstavbě mezi studenty ze zapojených škol. Výstupy byly zpracovány jako závěrečná zpráva z vysokýchstředních škol. Druhý průzkum nesl téma renovace rodinných domů v příhraničních oblastech České republiky a Slovenska. Výstup si můžete prohlédnout ve formě 30minutového videa, k dispozici je i kompletní prezentace z průzkumu v České republiceprezentace z průzkumu na Slovensku

Prieskum sumarizuje a hodnotí prístup, motivácie, finančné možnosti, či záujem o energeticky ambicióznejšie riešenia vlastníkov rodinných domov k obnove ich domu. Prieskum bol realizovaný medzi vlastníkmi rodinných domov, ktoré sú staršie ako 10 rokov a porovnáva výsledky v ČR a SR. Obnova rodinných domov patrí v SR, ale aj v ČR, medzi najdôležitejšie oblasti znižovania spotreby energií, a s tým i emisií skleníkových plynov, a ponúka veľký potenciál na aplikovanie udržateľných riešení. Kľúčom k zvýšeniu tempa a úrovne obnovy v tomto segmente je dobre poznať odpovede na to, aké sú motivácie vlastníkov rodinných domov, aký je ich prístup k obnove alebo aké finančné možnosti majú,” uvádí Kateřina Chajdiaková z Budovy pre budúcnosť.

Centrum pasivního domu se již 17 let zabývá osvětou v oblasti zdravých, úsporných a udržitelných budov. Téma snižování spotřeby energií a podpora rozvoje udržitelnosti ve stavebnictví patří také mezi prioritní cíle a hlavní myšlenky Slovenské rady pre zelené budovy a Budovy pre budúcnosť.

Kontakt:
Zdenka Černá
zdenka.cerna@pasivnidomy.cz
+420 770 186 322
Interreg TZ    Interreg TZ        
   Zdroj: Foto PROPASIV s.r.o.                Zdroj: Foto Centrum pasivního domu

Projekt je spolufinancován Evropského fondu regionálního rozvoje Společně bez hranic „Příprava studentů pro praxi v oblasti udržitelných budov“ v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce, 304000-Interreg V-A SK – CZ 2014-2020, www.sk-cz.eu, www.europa.eu, /Kód žádosti o NFP: NFP304010U332. Projektovými partnery je Centrum pasivního domu spolu se Slovenskou radou pre zelené budovy a Budovami pre budúcnosť.

SKGBC logoBudovy pre buducnost

Materiály ke stažení:
Závěrečná zpráva z průzkumu na vysokých školách
Závěrečná zpráva z průzkumu na středních školách
Prezentace z průzkumu renovace RD v České republice
Prezentace z průzkumu renovace RD na Slovensku
 


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • Michael Jaďuď
 • PassiveArchitecture s.r.o.
 • Atelier Tlustý - Ing. arch. Josef Tlustý
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • Refsite Group s.r.o.
 • ATREA s.r.o.
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • Ing. Martin Škornička
 • KM BETA a.s.
 • WIPPRO GmbH
 • CB Building s.r.o.
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • CONDA s.r.o.
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • MESSY s.r.o.
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství