Rada Centra pasivního domu

 

 

JIří Beranovský

Jiří Beranovský

Analytik v oblasti ekonomiky a užití energie, jednatel EkoWATT CZ s. r. o., předseda EkoWATT z. s.
Odborný asistent na KEMH při FEL ČVUT Praha a externista na FHS při UK.
Specializace: Energetický management, energetická soběstačnost, udržitelná výstavba, úspory energie, obnovitelné zdroje, rozhodovací procesy, investiční strategie, studie proveditelnosti, ekonomická a finanční analýza, optimalizace nákladů, výpočtové nástroje, lektorská činnost.
Vystudoval fyzikální inženýrství na FJFI ČVUT v oboru fyzikální elektronika. Doktorské studium v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetických technologií absolvoval na KE ZČU. MBA absolvoval na Sheffield Hallam University a MÚVS ČVUT. Absolvoval řadu odborných kurzů včetně komunikačních technik: Energetický specialista MPO (auditor), odborný poradce EKIS (MPO), certifikovaný projektant pasivních domů No. 2980 (Passivhaus Institut Darmstadt), LEED Green Associate (Green Building Certification Institute (GBCI), Licence 10702268), SB Tool CZ konsultant.
Přednáší „Ekonomiku užití energie“ a „Prezentační dovednosti“ na Katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd při FEL ČVUT Praha a na FHS při Univerzitě Karlově. Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj ČR a je akreditovaným koučem agentury Czechinvest v programu podpory nových firem a hodnotitelem evropských dotačních programů. Jako řešitel nebo spoluřešitel se podílel na několika projektech výzkumu a vývoje v oblasti obnovitelných zdrojů a efektivního využívání energie. Je autorem či spoluautorem řady publikací v oblasti využití energie, obnovitelných zdrojů a energetických úspor. Poradenská společnost EkoWATT je na trhu od roku 1990.

 

ZDENĚK KŘIVSKÝ

veronika_bukova_sodomkova

Veronika Buková Sodomková

Vystudovala Střední zemědělskou školu a hned po ukončení studia nastoupila do stavební společnosti MESSY s.r.o. na pozici koordinátorky developerských projektů. V letech 1999 – 2007 pracovala mimo stavební obor. Ve firmě zabývající se zpracováním kovů a plastů působila jako asistentka vedoucího výroby. V roce 2007 se vrátila zpět do firmy MESSY, kde se společně s manželem a synem podílí na řízení části firmy, která zajišťuje komplexní dodávky komínů. Kromě běžného provozu má na starosti péči o zákazníky, obchod a marketing. Od roku 2012 se plně věnuje problematice začleňování komínů do dřevostaveb a energeticky úsporných domů. Specializuje se na výpočty spalinových cest.

radek_peska_rada

Radek Peška

Ředitel a zakladatel Evora CZ s.r.o., firma vznikla v roce 2010, nyní má 40 zaměstnanců a spolupracovníků. Účel společnosti: Pomáháme vytvářet zdravé , bezpečné a komfortní vnitřní prostředí staveb jak pro život, tak pro práci s minimálními náklady na provoz a dopady na životní prostředí. Člen Centra pasivního domu, Cechu topenářů a instalatérů, Svazu chladící a klimatizační techniky, Cechu aplikovaných fotovoltaických technologií, registrovaný dodavatel v dotačním programu Nová zelená úsporám. Certifikována od předních výrobců technologií TZB. Za dobu desetileté působnosti jsme získali mnoho ocenění, stali se aktivními členy významných organizací a zrealizovali stovky zakázek v České republice a na Slovensku. Mezi naše nejvýznamější úspěchy patří ocenění odborné poroty v soutěži Pasivní dům v roce 2016, 2018 a certifikovaný pasivní dům dle PHI.

 

Hana Přichystalová

lucie_snajdrova

Lucie Šnajdrová

Lucie na stavbách doslova vyrůstala – její otec je stavař a rozhodla se vydat v jeho stopách. Jako absolventka víceletého gymnázia byla na pozemním stavitelství brněnské VUT poněkud výjimkou. Svět techniků a stavařů si ji však definitivně získal a po inženýrském studiu absolvovala ještě postgraduální kurz Expertní činnost ve stavebnictví rovněž na VUT. Je zaujatá především myšlenkou chytrého stavění – snaží se o to, aby veškeré projekty, na kterých se podílí, byly stavěné komfortně, kvalitně, zdravě a úsporně. Dokladem toho je také již více než 300 zpracovaných projektů výzvy Zelená úsporám. Nyní působí jako Key project manager ve společnosti Xella CZ. Stará se zejména o klienty z řad architektů, developerů a stavebních firem. Ve své mateřské společnosti má na starosti vedení několika projektů – zajímá ji zejména edukační a poradenská činnost. Společně s kolegy pořádají odborně-praktické webináře a připravují také vzdělávací materiály pro odborné školy a stavební odborníky. Spolupracuje také s médii, pro něž konzultuje odborné otázky ze stavebnictví. Příležitostně přednáší na akcích pořádaných společností Xella, jako je například Ytong dialog, na konferencích a přednáškách spolupracuje také s Centrem pasivního domu.

Michal Čejka

Michal Čejka

Je konzultantem v oblasti energetické efektivity a kvality vnitřního prostředí budov. Po absolvování bakalářského studijního programu „Architektura a stavitelství“ na stavební fakultě ČVUT v Praze dokončil v roce 2010 na téže fakultě magisterský studijní program „Budovy a prostředí“, specializující se na stavební fyziku, energetické hodnocení budov a jejich technická zařízení. Od roku 2009 je konzultantem společnosti PORSENNA o.p.s., ve které působí jako projektový manažer a senior konzultant v oblasti energetických úspor a stavebně fyzikálního posouzení staveb. Specializuje se na komplexní přístup při optimalizaci budov zahrnující nízkou energetickou náročnost, kvalitu vnitřního prostředí, efektivní využití obnovitelných zdrojů energie a adaptaci budov na změnu klimatu. V rámci společnosti se podílí na přípravě rozvojových projektů a témat, mezinárodních projektech, optimalizaci budov do energeticky pasivního standardu, zpracováním energetických auditů budov a zařízení, přípravě projektů EPC, studií proveditelnosti, odborných analýzách a publikacích. V letech 2012 a 2013 působil jako výzkumný pracovních v Klastr bioplyn, z.s.p.o., kde se zabýval optimalizací provozu bioplynových stanic a efektivním využitím vyrobeného tepla. Od roku 2015 je součástí užšího týmu aliance Šance pro budovy, kde jako odborný specialista spolupracuje na přípravě a vyjednávání podmínek dotačních titulů, přípravě novelizace legislativních předpisů a na strategii renovace budov a jejich adaptaci na změnu klimatu. Aktivně se účastní jednání pracovních skupin v oblasti energeticky efektivních budov. V roce 2011 získal evropský certifikát “Certified Passive House Designer” a zaměřil se na propagaci a reálnou energeticko-ekonomickou optimalizaci pasivních budov v rozsahu od rodinných a bytových domů až po veřejné budovy (základní a mateřské školy, sportovní haly, komunitní centra, apod.), ve které aktivně pokračuje dodnes. Externě na pozici konzultanta spolupracuje se Státním fondem životního prostředí (SFŽP), Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti, v rámci které mimo jiné působí jako lektor Centra pasivního domu se zaměřením na práci s PHPP a ekonomiku. Je odborným poradcem střediska EKIS PRAHA PORSENNA.

 

Jan Růžička

jan_marton

Jan Márton

Autorizovaný architekt ČKA, 12 let praxe v navrhování úsporných staveb. Člen Rady Centra pasivního domu, místopředseda spolku Ekodům. Externí specialista na katedře Budovy a prostředí FSv ČVUT. Člen liberecké klimatické komise. Vydavatel a hlavní autor knihy Stavby ze slaměných balíků (2014). Jeho klienti společně s ním přednáší na konferenci Příběhy domů. Lektor kurzů zaměřených na přírodní stavitelství.

 


Naši členové
 • Ing. Michal Hučík
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • CB Building s.r.o.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • Josef Bárta
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • PROPASIV s.r.o.
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • JRD s.r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • EnergySim s.r.o.
 • IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • Mgr. Stanislav Paleček
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

Hlavní mediální partneři

for arch logo strechy_krytiny  izolace_info