Rada Centra pasivního domu

 

 

JIří Beranovský

Jiří Beranovský

Analytik v oblasti ekonomiky a užití energie, jednatel EkoWATT CZ s. r. o., předseda EkoWATT z. s.
Odborný asistent na KEMH při FEL ČVUT Praha a externista na FHS při UK.
Specializace: Energetický management, energetická soběstačnost, udržitelná výstavba, úspory energie, obnovitelné zdroje, rozhodovací procesy, investiční strategie, studie proveditelnosti, ekonomická a finanční analýza, optimalizace nákladů, výpočtové nástroje, lektorská činnost.
Vystudoval fyzikální inženýrství na FJFI ČVUT v oboru fyzikální elektronika. Doktorské studium v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetických technologií absolvoval na KE ZČU. MBA absolvoval na Sheffield Hallam University a MÚVS ČVUT. Absolvoval řadu odborných kurzů včetně komunikačních technik: Energetický specialista MPO (auditor), odborný poradce EKIS (MPO), certifikovaný projektant pasivních domů No. 2980 (Passivhaus Institut Darmstadt), LEED Green Associate (Green Building Certification Institute (GBCI), Licence 10702268), SB Tool CZ konsultant.
Přednáší „Ekonomiku užití energie“ a „Prezentační dovednosti“ na Katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd při FEL ČVUT Praha a na FHS při Univerzitě Karlově. Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj ČR a je akreditovaným koučem agentury Czechinvest v programu podpory nových firem a hodnotitelem evropských dotačních programů. Jako řešitel nebo spoluřešitel se podílel na několika projektech výzkumu a vývoje v oblasti obnovitelných zdrojů a efektivního využívání energie. Je autorem či spoluautorem řady publikací v oblasti využití energie, obnovitelných zdrojů a energetických úspor. Poradenská společnost EkoWATT je na trhu od roku 1990.

Aleš Brotánek

Aleš Brotánek

Aleš Brotánek je autorizovaný architekt, absolvent UMPRUM (1984). Diplomoval prací, která řešila skryté potenciály života na venkově od urbanistické revitalizace osídlení, bydlení v nízkoenergetickém a generačně přizpůsobivém domě až po  ekodesignu nábytku. Po roce 1989 se specializuje na nízkoenergetické domy. Je autorem prvního nízkoenergetického rodinného domu v Čechách (1995).
Je autorem prvního návrhu rekonstrukce podle zásad pasivního domu financované z veřejného rozpočtu – Ubytovna mládeže ve Vysokém Mýtě (oceněno čestným uznáním v soutěži Energetický projektu roku 2006).  Z řady další cen jsou významné ty, které obdržel za energeticky pasivní bytový viladům Pod Altánem ve Strašnicích. Tento návrh prokázal, že racionální spoluprací s developerem (JRD) a díky důsledné optimalizaci návrhovým nástrojem PHPP se může postavit pasivní bytový dům, který nemá zvýšené náklady na stavbu ve srovnání se zaběhlou praxí. (Cena České komory architektu v soutěži Energetický a ekologický projekt roku 2009, Nominace na Stavbu roku 2012, cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, vítěz kategorie Bytové domy v mezinárodní soutěži BEFFA/2012 a 1. místo v soutěži IEE / THE BEST OF AWARD 2012, cena předaná v Dublinu 2013).
V roce 2015  získal speciální ocenění za trvalý přínos v oblasti nízkoenergetické a pasivní výstavby v rámci  soutěže E.ON Energy Globe Award ČR. Zde jeho projekt pro společnost Country Life získal 1.místo v kategorii firma za Ekocentrum Archa/Nenačovice.
Spolupodílel se na založení Centra pasivního domu. Jako předseda sdružení Ekodům, z.s. se zaměřuje na propagování významu úspor neobnovitelných energií  při výstavbě a obsluze budov.
Popularizuje oblast pasivní výstavby v rozhlase, v tisku, televizi i přednášením a poradenstvím. V současnosti navrhuje pouze domy pasivní nebo blízké pasivnímu standardu. Externě přednáší na ČVUT, na FHS v Praze, na FSS v Brně.
Vede ABateliér, který je  specializovaný na projektování nízkoenergetických, pasivních a v poslední době i soběstačných domů. V roce 2010 se podílel na vzniku publikace Manuál energeticky úsporné architektury (oddíl Panelové domy: jak i ty lze jednoduše a technicky dobře změnit na pasivní dům.

 

ZDENĚK KŘIVSKÝ

veronika_bukova_sodomkova

Veronika Buková Sodomková

Vystudovala Střední zemědělskou školu a hned po ukončení studia nastoupila do stavební společnosti MESSY s.r.o. na pozici koordinátorky developerských projektů. V letech 1999 – 2007 pracovala mimo stavební obor. Ve firmě zabývající se zpracováním kovů a plastů působila jako asistentka vedoucího výroby. V roce 2007 se vrátila zpět do firmy MESSY, kde se společně s manželem a synem podílí na řízení části firmy, která zajišťuje komplexní dodávky komínů. Kromě běžného provozu má na starosti péči o zákazníky, obchod a marketing. Od roku 2012 se plně věnuje problematice začleňování komínů do dřevostaveb a energeticky úsporných domů. Specializuje se na výpočty spalinových cest.

 

Radek Peška

 

Hana Přichystalová

smola_profil

Josef Smola

*1958, architekt, publicista, pedagog. Fa ČVUT 1982. Řemeslu se vyučil v ateliéru Gama Karla Pragera pod vedením architekta Petra Svobody, poté následovala praxe v projektových kancelářích velkých dodavatelských firem (IPS – dnes Skanska). Po listopadu 1989, na základě konkursu roční stáž v Paříži u CBC, dále zaměstnán v atelieru Omikron Martina Kotíka.
Od roku 1995 jako nezávislý architekt, vlastní atelier s širokým záběrem profesních zájmů. Dlouhodobě se věnuje problematice bydlení, včetně tvorby interiérů a designu. V oblasti bytové výstavby má registrováno několik patentů. Zabývá se rovněž stavebním právem a poradenstvím. Při realizacích, v tisku, v televizi a přednáškovou činností popularizuje aspekty energeticky úsporného bydlení, moderních dřevostaveb, pasivních domů. Byl dlouholetým členem a předsedou Stavovského soudu České komory architektů, zakladatel Centra pasivního domu, nyní předseda rady. Dále člen Asociace interiérových architektů a Obce architektů a v redakčních radách časopisů Tepelná ochrana budov a Energeticky soběstačné budovy. Autor několika knih z oboru. Profesionální lektor v oboru udržitelných staveb. Od roku 2012 učí mladé architekty navrhování pasivních staveb na katedře architektury FSv ČVUT. Je garantem a vyučujícím nového oboru pasivní domy na VOŠ Volyně a VOŠ Dušní v Praze.
Vybrané práce: Pasivní bytový dům pro seniory v Modřicích (5 ocenění), Luxusní pasivní bytový dům Bubeneč gardens (v realizaci), pasivní Dům stromů v Průhonicích, několik desítek nízkoenergetických a pasivních rodinných domů, včetně televizního "Domu snů".

lucie_snajdrova

Lucie Šnajdrová

Lucie na stavbách doslova vyrůstala – její otec je stavař a rozhodla se vydat v jeho stopách. Jako absolventka víceletého gymnázia byla na pozemním stavitelství brněnské VUT poněkud výjimkou. Svět techniků a stavařů si ji však definitivně získal a po inženýrském studiu absolvovala ještě postgraduální kurz Expertní činnost ve stavebnictví rovněž na VUT. Je zaujatá především myšlenkou chytrého stavění – snaží se o to, aby veškeré projekty, na kterých se podílí, byly stavěné komfortně, kvalitně, zdravě a úsporně. Dokladem toho je také již více než 300 zpracovaných projektů výzvy Zelená úsporám. Nyní působí jako Key project manager ve společnosti Xella CZ. Stará se zejména o klienty z řad architektů, developerů a stavebních firem. Ve své mateřské společnosti má na starosti vedení několika projektů – zajímá ji zejména edukační a poradenská činnost. Společně s kolegy pořádají odborně-praktické webináře a připravují také vzdělávací materiály pro odborné školy a stavební odborníky. Spolupracuje také s médii, pro něž konzultuje odborné otázky ze stavebnictví. Příležitostně přednáší na akcích pořádaných společností Xella, jako je například Ytong dialog, na konferencích a přednáškách spolupracuje také s Centrem pasivního domu.

Jiří Šála

Jiří Šála

Představuje expertní, konzultační a projekční kancelář v Praze 3, Nitranská 19 v následujících oblastech: Autorizovaný inženýr ČKAIT pro pozemní stavby a pro energetické auditorství, energetický specialista MPO pro zpracování PENB, EA a EP, zpracovatel a konzultant částí ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov a navazujících překladů ČSN EN pro výpočtové metody a energetickou náročnost budov. Člen CPD, CZB ČR o.s. a Sdružení EPS. Vedoucí časopisu Tepelná ochrana budov, RR čas. Střechy-Fasády-Izolace. Odborný garant konferencí a publicista, vědeckovýzkumný pracovník.

 


Naši členové
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • Stapring, s.r.o.
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • JRD s.r.o.
 • Internorm-okno, s.r.o.
 • Martin Jindrák
 • LINDAB s.r.o.
 • Lightway s.r.o
 • Jan Foff
 • PORSENNA o.p.s.
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • Josef Bárta
 • INTOZA s.r.o.
 • Mgr. Stanislav Paleček
 • KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o.
 • PROPASIV s.r.o.
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.
 • S-Power Energies, s.r.o.