8. února 2021

Ředitel/ka oborové aliance Šance pro budovy

 

Šance pro budovy

ŠANCE PRO BUDOVY je aliance významných progresivních oborových asociací podporujících energeticky úsporné a udržitelné stavebnictví. Aktuálně sdružuje Centrum pasivního domu, Českou radu pro šetrné budovy, Asociaci výrobců minerální izolace, Sdružení EPS a Asociaci poskytovatelů energetických služeb. Reprezentuje tak přes 300 firem z oblasti stavebnictví ─ projektanty a architekty, developery, stavební společnosti, výrobce a dodavatele materiálů a technologií, konzultační a certifikační společnosti a finanční instituce.

Cílem Šance pro budovy je vytváření příznivého legislativního a ekonomického rámce, v němž se energeticky úsporné budovy adaptované na změnu klimatu a šetrné k životnímu prostředí stanou v Česku standardem.
ŠPB má více než desetiletou historii. Za tuto dobu se stala na mnoha úrovních spolehlivým partnerem státní správy jakožto reprezentant rostoucího a důležitého odvětví. Má vybudovanou síť kontaktů a partnerství po celé EU a v regionu CEE patří k lídrům ve své oblasti. Do nové dekády vstupuje s ambicí dále posílit svou roli a vybojovat sektoru budov pozornost, kterou si vzhledem ke své důležitosti zaslouží.

Vaše role a pravomoci

Jedná se o pozici na vysoké úrovni na spojnici mezi byznysem a politikou, která vyžaduje silnou osobní vizi, integritu a vůdčí schopnosti, stejně jako vynikající organizační, mezilidské a komunikační dovednosti. Úspěšný kandidát musí být schopen efektivně spolupracovat a komunikovat se zástupci členských asociací a firem na straně jedné a s vládními orgány, veřejnou a státní správou na straně druhé.

Ředitel/ka odpovídá na měsíční bázi řídícímu výboru, složenému ze zástupců členských asociací. Skrze ně také komunikuje s členskou základnou a sbírá podněty z praxe. Spolu s řídícím výborem definuje strategickou vizi ŠPB a cíle, které potom naplňuje každodenní kreativní prací se svým malým, ale velmi dynamickým týmem ŠPB zahrnujícím technické specialisty, analytika a finanční manažerku. Ředitel také odpovídá za hospodaření aliance a hledání případných nových zdrojů financování včetně růstu a rozšiřování aliance.

Pozice je plánována na plný úvazek, místo výkonu je převážně Praha. Dle aktuálního zapojení ŠPB do mezinárodních projektů a dle stavu připravované relevantní legislativy v EU (a samozřejmě dle pandemické situace) lze očekávat občasné cesty v rámci EU, zejména do Bruselu a v regionu CEE.

KLÍČOVÉ AKTIVITY

Ovlivňování legislativního prostředí

 • Monitorovat vývoj legislativy v odvětví udržitelného stavebnictví na české i evropské úrovni, informovat členy aliance o připravovaných změnách
 • V součinnosti s členskými asociacemi získávat praktické komentáře a konkrétní návrhy na zlepšení legislativních podmínek pro projekty udržitelného stavebnictví a prosazovat je v příslušné legislativě
 • Vytvářet a udržovat síť kontaktů na různých úrovních příslušných ministerstev, prosazovat téma udržitelných budov jako politickou prioritu
 • Průběžně se zapojovat do přípravy dotačních programu s cílem zvýhodnění udržitelných projektů
 • Dle potřeby v součinnosti s partnerskými organizacemi na EU úrovni účast na relevantních jednáních v Bruselu a zapojení do mezinárodních projektů

Komunikace

Interní komunikace

 • Vytvoření efektivního procesu komunikace s členskými asociacemi – pravidelné informace -  přehled novinek, změn, zprávy o činnosti ŠPB, „legal alert“
 • Efektivní a pravidelná komunikace s ŘV – kvartální reporty o činnosti, návrh a čerpání rozpočtu, PR a marketing, atd.

Externí komunikace

 • V součinnosti s PR agenturou připravit a realizovat komunikační strategii aliance s cílem širšího prosazení témat a zasažení nejvyšších vládních a politických představitelů
 • Efektivně komunikovat výsledky své práce širší veřejnosti/podnikatelské sféře
 • Posilovat pozici ŠPB jako respektovaného odborného partnera a hráče na trhu

Rozvoj aliance ŠPB, financování

 • Průběžně identifikovat a oslovovat potenciální nové členy – profesní sdružení, která podporují principy udržitelnosti. Motivovat je ke vstupu.
 • Vyhledávat a rozvíjet strategická partnerství, která přispívají k naplňování vize a poslání ŠPB
 • Proaktivní vyhledávání grantových projektů k zajištění pokrytí celkových nákladů ŠPB a financování dalšího rozvoje

Ideální kandidát má:

 • vynikající manažerské dovednosti
 • zkušenosti s jednáním se zástupci veřejné i státní správy, schopnost jednání s politiky na nejvyšší úrovni
 • znalost principů etického lobbyingu, zkušenost s prosazováním legislativních změn a stabilních programů podpory vytyčených cílů asociacemi aliance
 • znalost legislativy ve stavebnictví a souvisejících oborech a znalost legislativních procesů
 • povědomí o marketingu a PR
 • znalost anglického jazyka slovem/písmem
 • znalost užívání komunikačních a informačních technologií
 • zkušenosti a znalosti z odvětví udržitelného rozvoje
 • zkušenost se zásadami a postupy v oblasti získávání finančních prostředků a jejich správy v sektoru neziskové organizace.

Nabízíme

 • vytvořit tvář udržitelného stavebnictví, představitel rostoucího klíčového odvětví
 • zajímavou práci s kontakty na nejvyšší představitele politické i podnikatelské sféry, přesah do EU
 • práci se zkušeným mladým dynamickým týmem
 • flexibilní pracovní podmínky
 • motivační ohodnocení
 • možnost profesního růstu


Platové podmínky

Práce na plný úvazek, plat dohodou s možností kombinace s fakturací na IČ. Kontrakt na dobu určitou 12 měsíců s možností prodloužení na dobu neurčitou.

Šance pro budovy

 

 

V případě zájmu pošlete svůj životopis na simona.kalvoda@czgbc.org, nebo tomas.vanicky@pasivnidomy.cz.

 


Naši členové
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • Ing. Martin Škornička
 • PassiveArchitecture s.r.o.
 • LINDAB s.r.o.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • 3AE s.r.o.
 • JRD s.r.o.
 • PROPASIV s.r.o.
 • FINO-trade s.r.o.
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • Wienerberger, s.r.o.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • CONDA s.r.o.
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • EnergySim s.r.o.

Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  Dřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  

for arch logo  for pasiv  Forum dřevostaveb  Salon dřevostaveb  Veleton