14. května 2023

Rekonstrukce v pasivním standardu

Pasivní dům nemusí být novostavba, často může být výhodnější rekonstrukce staršího domu spojená s komplexním zateplením. Jaké jsou v Česku zkušenosti s rekonstrukcemi v pasivním standardu? Na co je třeba dát si pozor?

 
Toto je zjednodušená verze infolistu Centra pasivního domu. Podrobnější informace najdete v infolistu (pdf).
 
Stávající zástavba z hlediska energetické náročnosti v naprosté většině spadá dle státní normy do kategorie „nevyhovující až mimořádně nehospodárné" a představuje spíš tepelné zářiče. Budovy a domácnosti jsou energeticky nejnáročnějším odvětvím a svým provozem se podílejí asi 40 % na veškeré spotřebě energie u nás.
 
Na druhé straně stávající objekty bývají obvykle na žádaných místech se zaběhlou infrastrukturou, nové pozemky naopak na okrajích měst, v satelitních čtvrtích apod. Kromě toho jsou novostavby zpravidla finančně mnohem náročnější než rekonstrukce. Pokud jsou nosné konstrukce vyhovující, je často ekonomicky výhodnější objekt rekonstruovat.
 
Infolisty - rekonstrukce
 
Je důležité snažit se o co nejlepší možné energetické řešení budov s ohledem na informace dostupné v dané době. Nesprávně provedená renovace může doslova škodit po řadu desítek let, jelikož prvky a změny se navrhují s životností po dobu celého životního cyklu (25–30 let). Během této doby mnohdy nelze z finančních ani morálních důvodů opětovně vylepšovat stejné prvky. 
 
Příklad z běžné praxe: zateplením panelového domu 10 cm polystyrénu v době, kdy už víme, že i 20 cm izolace není zbytečností, se zamezí radikálnímu vylepšení hospodárnosti celého objektu po dobu minimálně 20 let. Taková nevhodná řešení mohou při nárůstu cen energií způsobit velké znevýhodnění objektu.

Jak na to aneb pasivní prvky

 
Protože pasivní dům nedělá jen silné zateplení a okna s trojskly, ale jde o soubor optimalizovaných navzájem souvisejících opatření, je nutné i při rekonstrukcích do pasivního standardu uvažovat komplexně. 
 
Kvalitní a spojitá vrstva izolace, vyloučení tepelných mostů a vazeb, správné osazení oken nejlépe do vrstvy izolace, precizně navržená a provedená vzduchotěsnící vrstva tvoří základ kvalitní obálky budov rekonstruovaných v pasivním standardu. K tomu řízené větrání s rekuperací tepla a optimalizované vytápění se zdrojem tepla. 
 
Principy jsou stejné jako u novostaveb, jenom řešení některých detailů provedených v době výstavby již nemůžeme ovlivnit, „pouze" dodatečně vylepšit.
 
Infolisty - rekonstrukce
 
Radikálně vylepšit energetické a zejména uživatelské vlastnosti až na pasivní standard lze v podstatě u všech typů objektů. Smyslem je celková obnova, ochrana stávajících konstrukcí, prodloužení životnosti, zvýšení komfortu a zároveň i ceny nemovitostí. 
 
Důležité je rozhodnutí pro komplexní rekonstrukce, které dlouhodobě navýší kvalitu objektů a budou vyhovovat po celou dobu životnosti opatření. Polovičatá řešení třeba pouze ve formě zateplení nebo nedostatečných tlouštěk izolací sice přinesou částečnou úsporu, ale nedochází k plnému využití potenciálu úspor. Investice do komplexních opatření se vyplatí i z hlediska navýšení kvality vnitřního prostředí.
 

Diskuse


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Ateliér Tector s.r.o. - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • CIKO s.r.o.
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • ATREA s.r.o.
 • Mgr. Stanislav Paleček
 • JRD
 • Ing. Ondřej Bízek
 • Evora Trade s.r.o.
 • Michael Jaďuď
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • INTOZA s.r.o.
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • PORSENNA ENERGY s.r.o.
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • Atelier Tlustý - Ing. arch. Josef Tlustý
 • Passive Technology s.r.o.
 • Čanda, s.r.o.
 • PROPASIV s.r.o.
 • IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství