4. září 2012

Rozhovor s prof. Ing. Petrem Hájkem, CSc., o navrhování úsporných budov

Společnost Knauf Insulation nedávno uspořádala konferenci Reality Check, kde se sešli přední odborníci pozemního stavitelství a materiálového inženýrství. Portál TZB-info.cz při příležitosti zeptal ředitele této společnosti Petra Hájka na řadu otázek sahajících od projektování úsporných budov až po jejich certifikaci.

 

Jak byste shrnul obsah konference Knauf Insulation Reality Check?

Projektované energetické parametry budovy jsou i při kvalitní realizaci jedna věc a reálné hodnoty spotřeby energie za provozu budovy věc druhá. Tento rozpor je logický, protože budova je provozována různým způsobem a různými lidmi. Když bude uživatel pasivního domu větrat otevíráním oken nebo bude vytápět na vyšší teplotu, tak výsledná spotřeba bude samozřejmě vyšší než navržená. Když si koupíte auto, dostanete k němu také doklad s údajem o spotřebě. Při běžném provozu přitom máte velký problém dosáhnout uváděných parametrů, které byly měřeny při stanovených standardních podmínkách. Auto je přitom poměrně dobře definovaný systém, který automobilky vyrábějí ve velkých sériích. Každá budova je naproti tomu unikátní a není možné ji předem odzkoušet. To byl ve zkratce obsah konference. Jaké jsou rozdíly mezi návrhem a realitou, jak je definovat, jak určit jejich velikost a samozřejmě, jakým způsobem je zmenšit.

Chcete říct, že pasivní nebo tzv. „nulové“ budovy jsou jen teorie a v reálu nedosažitelné?

V žádném případě. Dnes se bavíme o budovách s téměř nulovou spotřebou energie. Nulová spotřeba energie ale není tak úplně přesný výraz. Budovy vždy budou spotřebovávat nějakou energii na svůj provoz, ale na druhou stranu si ji mohou i samy vyrábět. Pokud se bavíme o celkové energetické náročnosti budov, je ale nutné započítat i tzv. svázanou energii (Embodied energy), tj. veškerou energii nutnou k výrobě materiálů a konstrukcí. Energii potřebnou k jejich dopravě a manipulaci a všechny další procesy související s výstavbou budovy. Budovy budoucnosti tak paradoxně mohou vykazovat větší spotřebu této svázané energie než bude energie potřebná na jejich provoz. Dnes už dokážeme postavit dům, který bude prostřednictvím solárních systémů vyrábět víc energie, než sám spotřebuje. Vždy je však třeba posoudit celý environmentální dopad takové budovy. Ohled musíme brát i na moderní výrobní technologie použitých materiálů, které čerpáme z přírody.

Celý rozhovor si můžete přečíst na serveru TZB-info.cz.

Diskuse


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • Ing. Michal Hučík
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • PROJEKCE PASIVNÍCH DOMŮ - Ing. Lukáš Dawid
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber
 • VELUX Česká republika, s.r.o.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • 3AE s.r.o.
 • 2MAD s.r.o.
 • Michael Jaďuď
 • MESSY s.r.o.
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství