17. května 2016

Rozvoj komunitní zástavby města Brest v Bělorusku

Pasivní domy jsou aktuálním tématem nejen u nás, ale dokonce také na východě v Bělorusku. Přečtěte si o projektu, na které pracovali studenti Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze.

 

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, zimní semestr 2015/2016, projekt oceněn Žlutou kartou Katedry architektury

Zadání: Definovat budoucí podobu energeticky efektivního obytného modulu ve městě Brest, který bude integrován do městského prostoru s ohledem na kritéria multikomfortního domu. Podrobně navrhnout situaci dvou parcel a rozpracovat jeden rodinný dům a jeden bytový dům na úroveň studie.

Ateliér udržitelné a energeticky efektivní architektury

Vedoucí projektu: Ing. arch. Josef Smola, Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc.

brest

Město Brest se nachází na hranicích s Polskem, naproti polskému městu Terespol, na soutoku řek Bug a Muchavec. V rámci rozvoje se vedení města Brest rozhodlo důkladněji prozkoumat možnosti rozvoje udržitelných staveb. Výzkum je založen na modulárním přístupu. Modulem je strukturní plánovaná jednotka o ploše 15–20 hektarů, jejíž území je po obvodu vymezeno hlavními dopravními tepnami a uvnitř rozčleněno ulicemi do ortogonální sítě.

Urbanismus

Území se nachází na východ od centra města v bývalém vojenském areálu nedaleko od přírodního biotopu, který vytváří řeka Muchavec. Právě kontakt člověka s přírodou v návaznosti na udržitelnost se propisuje celou koncepcí urbanismu. Zanecháváme pomyslný ortogonální systém zástavby, ale jednotlivá kompozice zástavby napomáhá člověka provést územím až k řece, kde navrhujeme odpočinkovou a relaxační zónu. Kompozice obytných parcel je složena z jednotlivých dílů, které v případě parcely s rodinnými domy tvoří čtyři typy rodinný domů a v případě bytové parcely je sestavena ze dvou typů bytových domů a podnože se službami. Všechny domy jsou navrženy v pasivním standardu.

2_urbanismus celkov+Ż

Technologie udržitelné architektury

V rámci území ale i jednotlivých objektů je navrženo několik technologií, které zajišťují udržitelnost v území. Dominantní je výroba elektrické energie pomocí fotovoltaických panelů, které jsou umístěny na většině budov jako fasáda. Díky možnosti panely pokrýt nanofólií mohou mít libovolnou barevnost, přičemž díky pokročilé technologii ovlivňují účinnost minimálně. Dalším výrobcem elektrické energie je sám člověk. V parteru jsou navrženy „chytré“ chodníky, které využívají kinetickou energii člověka a přeměňují ji na elektrický proud, který slouží právě k osvětlení chodníků. Další důležitý bod je využití dešťové vody. Na většině objektů je navržena zelená střecha, která pomáhá dešťovou vodu zadržovat a zpomalovat její odtok. Dále je dešťová voda schraňována v podzemních nádržích a v jezírkách či umělých vodních plochách v rámci parteru a je zpětně využita jako užitková voda na splachování či zalévání.

3_hlavni_vizu

Rodinný dům

Řešený rodinný dům je řadový, pochází ze čtveřice stejného typu. Hmota domu vychází z jednoduchého a kompaktního tvaru kvádru, ze kterého na severní fasádě vybíhá na úrovni druhého podlaží výběžek jako protiváha hmotě garáží. Rodinný dům je navrhován v pasivním standardu, okenní otvory jsou na severní straně minimalizované. Naopak pro využití pasivních zisků a dostatečné osvětlenosti jsou na jižní straně navrženy prosklené plochy. Fasáda je provětrávaná, na severní straně pokrytá vláknocementovými panely a na jižní straně pokryta fotovoltaickými fasádními panely. Ty jsou potaženy nanofólií, která jim dává svou barevnost. Výrazně je řešena fasáda výběžku, která je pokrytá vegetačními panely.

Rodinný dům je navržený jako difuzně otevřená dřevostavba v systému two by four. Je založen na základové železobetonové desce, pod kterou je vrstva XPS. Nosnou konstrukci tvoří sloupky z KVH hranolů a strop je z dřevěných trámů.

Příprava TUV a otopné vody je zabezpečena tepelným čerpadlem vzduch – voda. Výměnu vzduchu zabezpečuje rekuperační jednotka umístěná v technické místnosti.

vizualizacia 2

Bytový dům

Základem pro tvorbu hmoty byl požadavek na opakovatelnost a zároveň nízkoenergetické až pasivní řešení stavby. To bylo třeba vzít v potaz již při hmotovém řešení, kde má kvádr ideální proporce z hlediska pasivní stavby. Tvar kvádru také umožňuje variabilní otáčení ke světovým stranám. Vzhledem k řešení urbanismu je zvolena orientace jedné fasády kolmo na jih. Čtvercový půdorys dává dostatek prostoru pro pět bytů se schodištěm ve středu a v přízemí prostorem pro služby. Na střeše se nachází zelená zahrada, která jednak zlepšuje mikroklima, pomáhá zpomalovat odtok dešťové vody a jednak zvyšuje komfort obyvatelů bytového domu. Kompozice oken na fasádách kopíruje funkční uspořádání půdorysů. Navíc je jejich kompozice pružná, lze ji tak na ostatních bytových domech měnit. Na osvětlených fasádách pak tuto kompozici doplňují lodžie. Fasády jsou provětrávané, na osvětlených stranách pokryté fotovoltaickými fasádními panely a překryté bílou nanofólií.

vizualizace_3

Bytový dům je řešen jako dřevostavba z masivních dřevěných KLH panelů. Je založen na betonové desce a kvůli stabilitě je betonové jádro železobetonové. Mezibytové a obvodové konstrukce jsou z masivních dřevěných KLH panelů. Stropy jsou kvůli tuhosti z masivních KLH panelů spřažených se železobetonovou deskou.

V bytovém domě je navrženo centrální řízené větrání s rekuperací. Přívodní vzduch je nasávám přes vodní hladiny jezírek a vodních ploch v parteru. Ten je veden v zemním kolektoru do centrální strojovny. Vytápění je řešeno pomocí tepelných čerpadel. S chlazením se nepočítá, díky orientaci a inteligentnímu systému zastínění by nemělo k přehřívání docházet.

Autoři: Bc. Lukáš Skládal, Bc. Lenka Gliganičová

Diskuse


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • PROPASIV s.r.o.
 • Passive Technology s.r.o.
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • atelier3, s.r.o.
 • KT Dřevostavby s.r.o.
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • Mgr. Stanislav Paleček
 • PROJEKCE PASIVNÍCH DOMŮ - Ing. Lukáš Dawid
 • CIKO s.r.o.
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • PORSENNA o.p.s.
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • BACHL, spol. s r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton

Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby