14. srpna 2018

Samozásobitelství a spoluvlastnictví jako nový impuls rozvoje decentrální energetiky

Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D., Ing. Vítězslav Malý, PORSENNA o.p.s.

Na jaře tohoto roku byl odstartován projekt SCORE v rámci programu HORIZON 2020. Načasování projektu koresponduje s legislativním programem EU „Čistá energie pro všechny Evropany“ a to konkrétně v oblasti samozásobitelství (prosumership). Projekt SCORE si klade za cíl přispět k rozvoji společného vlastnictví obnovitelných zdrojů a ukázat, že energetická soběstačnost není jen otázkou výše příjmu. Cílové skupiny projektu jsou mj. zranitelné skupiny obyvatelstva, postižené tzv. energetickou chudobou a vyloučené z investování do zdrojů energie.

 

Místní samosprávy zahrnuté v projektu a následně i další zájemci získají právní a technickou podporu pro modely participace založené na osvědčených postupech. Proveditelnost projektů a jejich základní principy budou ověřeny v rámci třech pilotních projektů v České republice, Itálii a v Polsku.

Řešitelské konsorcium se skládá ze zástupců univerzit, společností a měst z Německa, Polska, Itálie, Bulharska a Českou republiku zastupuje společnost PORSENNA o.p.s.

V mnoha zemích Evropy směřuje změna energetického trhu k decentralizovaným, malým instalacím, jejichž výroba je přímo spotřebována v dané lokalitě. V tomto kontextu jsou nejčastějšími zařízeními na výrobu elektřiny využívány větrné, solární a bioplynové elektrárny. Tyto technologie jsou vhodně využitelné pro systémy za účasti občanů, např. takzvané komunitní elektrárny, energetická družstva, spolky založené za účelem spoluvlastnictví spotřebitelů. Počáteční investice není v těchto případech tak vysoká jako u velkých elektráren a vyrobená elektřina je přímo spotřebována samotnými vlastníky. Minoritní podíl výroby je dodán do sítě, případně je stále častěji téměř celá výroba spotřebována při využití bateriových systémů.

Nové slovo, které se tak stále častěji ozývá i z řad velké energetiky je prosumership, neboli samozásobení energií, zejména pak elektřinou.

Také „spoluvlastnictví spotřebitelů" je relativně nový pojem vycházející ze skutečnosti, že využití obnovitelných zdrojů energie je vhodné pro menší společenství, které vyrobenou energii přímo spotřebovávají a dosahují tak určité míry energetické soběstačnosti. Spoluvlastnictví spotřebitelů je zastřešující termín pro celou řadu vlastnických systémů, kde:

(a) vlastnická práva k OZE náleží spotřebitelům,

(b) existuje finanční participace spotřebitelů,

(c) majorita vyrobené elektřiny je spotřebována v dané lokalitě.

Jinými slovy řečeno, jedná se o projekty s finanční účastí spotřebitelů v kombinaci s určitým druhem účasti na rozhodování spojené s geograficky vymezenou oblastí. Současně tento termín může zahrnovat zapojení obcí, stejně jako komerčních investorů, které jsou v praxi více relevantní, ale často je jejich spolupráce obtížná.

porsenna_clanek_img

Ve společném investování, které navíc slouží pro vlastní spotřebu, se skrývá velký potenciál. V Německu, které poslouží jako referenční země, bylo 37 % instalovaného výkonu OZE již v roce 2014 vlastněno nebo spoluvlastněno obyvateli.

Pro celý sektor výstavby a renovací domů je toto jednoznačný impuls pro zahrnutí projektů vlastní výroby energie do projektů jako jejich přirozenou součást. Navíc aktuálně s relativně štědrou nabídkou dotací pro všechny cílové skupiny – od fyzických osob, přes veřejnou správu po developery.

V popředí zájmu je aktuálně fotovoltaika, neboť elektřina má samozřejmě univerzálnější využití, ale nemělo by se zapomínat ani na výrobu tepla, jak pomocí slunečních kolektorů, tak například z biomasy.  

Diskuse


Naši členové
 • Ing. arch. David Vašíček
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • SLAVONA, s.r.o.
 • Energy Consulting Project, s.r.o.
 • Meesenburg s.r.o.
 • Čanda, s.r.o.
 • PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.
 • RECIFA a.s.
 • Wobau cz s.r.o.
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • Jan Foff
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • Mgr. Stanislav Paleček
 • Josef Bárta
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO