PRO MATEŘSKÉ ŠKOLkY

PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Stáhněte si LETÁČEK o workshopech.

 

PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
 
Unikátní workshopy, díky kterým děti a mladí lidé v Česku lépe pochopí klimatickou změnu a prozkoumají různé cesty, jak jí předcházet i jak se s ní vyrovnat. Při hledání řešení se promění ve stavitele, architekty i vizionáře.
 

WORKSHOP „TÝNA A MIKEŠ STAVÍ DŮM“

Tvořivá dílna pro děti z 1. - 3. tříd ZŠ, která je naučí, jak postavit dům od základů až po střechu!

Workshop děti v praxi naučí, jak vypadá proces stavby domu, z čeho se skládá moderní budova a jaké výhody přináší chytře vymyšlený domov svým obyvatelům v době rychlých klimatických změn.

Hlavním těžiště dílny je hra se skládačkou představující model domku. Děti v týmech a pod naším vedením sestavují jednotlivé části modelu.

Děti při tom zjistí, jak přemýšlet třeba o jeho orientaci domu vzhledem ke světovým stranám. Seznámí se s reálnými materiály, které se při opravdové stavbě používají, a dozví se třeba i to, jak můžou chytře větrat v domě nebo využívat dešťovou vodu.

kontaktujte

Domluvte si termín, kdy do vaší školy přijedeme!

kancelarCPD@pasivnidomy.cz, (+420) 777 479 144 


WORKSHOP „ŠKOLA ARCHITEKTŮ“

Skupinová dílna pro děti ze 4. - 6. tříd ZŠ, kde budou navrhovat město pro 21. století!

Workshop učí děti přemýšlet nad osobním i veřejným prostorem, který obýváme. Nad tím, jak ho aktivně zkvalitňovat, aby co dobře sloužil lidem, kteří v něm žijí. Podpoříme je v přemýšlení o tom, jak samy můžou aktivně utvářet a upravovat svůj prostor s ohledem na lidské zdraví a environmentální aspekty.

Děti se v roli pomocníků architekta pokusí najít co nejvhodnější řešení pro své budoucí bydlení tak, aby bylo komfortní i udržitelné. Z pohledu městského architekta pak následně řeší, jak přetvořit podobu fiktivního města pro potřeby obyvatel a přírody 21. století.

Aktivity využívají formu pohybu, samostatného přemýšlení i kolektivních diskuzí, kde děti formulují a prezentují své nápady. Rozvíjí přitom schopnost plánování, argumentace, týmové práce i flexibility.

kontaktujte

Domluvte si termín, kdy do vaší školy přijedeme!

kancelarCPD@pasivnidomy.cz, (+420) 777 479 144  

WORKSHOP „FUTURE PROJEKTY“

Projektová dílna, která z mladých lidí ze 7. - 9. tříd ZŠ udělá vizionářské architekty!

Workshop se zabývá výzvami, kterým čelí architektura současných měst - ať už jde o změnu klimatu, dostupnost bydlení či změny životního stylu.

Žáci vytváří v týmech návrh budov blízké budoucnosti. Futuristické pojetí projektů žákům umožní naplno využít svoji fantazii, a to navzdory nedostatku odborných znalostí.

Workshop vede žáky především k přemýšlení o potřebách obyvatel našich obcí, o smysluplném uspořádání prostoru a o environmentálních aspektech staveb.

Dílna posílí jejich prezentační dovednosti, rozvine jejich kreativní myšlení a schopnost abstrahovat důležité informace z psaného textu.

kontaktujte

Domluvte si termín, kdy do vaší školy přijedeme!

kancelarCPD@pasivnidomy.cz, (+420) 777 479 144  

 

Projekt „Environmentální hrdinové všedního dne“ byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz www.sfzp.cz

MŽP ČRSFŽP


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • atelier3, s.r.o.
 • Mgr. Stanislav Paleček
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • Protronix s.r.o.
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • Refsite Group s.r.o.
 • KM BETA a.s.
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • Josef Bárta
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • CB Building s.r.o.
 • CIKO s.r.o.
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • KT Dřevostavby s.r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • PassiveArchitecture s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství