18. října 2022

Skupina JRD zahájila spolupráci s Nadací VIA. V rámci Nadačního fondu pro udržitelný život spouští podporu prvních tří projektů

JRD Group, která se specializuje na udržitelný development, zelenou energetiku a ESG investice, založila Nadační fond pro udržitelný život pod záštitou nezávislé Nadace VIA. Nyní spouští podporu prvních tří projektů, jež přispějí ke zlepšení stavu krajiny a rozvoji lokální biodiverzity. Celkovou částku, kterou bude moci přispět veřejnost na každý z nich, plánuje skupina JRD zdvojnásobit. Zaměstnanci JRD Group se navíc 19. října osobně zapojí do aktivit v rámci projektu „Natura, quo vadis“, založeného Českým svazem ochránců přírody, jenž pečuje o přírodu v Praze 10. Místní pobočce této organizace pomohou s čištěním a výměnou ptačích budek (sýkorníků), monitoringem a GPS evidencí jejich lokace a také s úklidem zeleně v okolí.

 

Tisková zpráva

Nadační fond pro udržitelný život vznikl pod nezávislou Nadací VIA, která rozvíjí komunitní život a filantropii podporou aktivit, zlepšujících život ve vybraných lokalitách. V současné době spouští podporu prvních tří projektů, jejichž zakladateli jsou Čmelák – Společnost přátel přírody, obecně prospěšná společnost Česká krajina a největší nestátní nezisková organizace Český svaz ochránců přírody – organizace Natura, quo vadis?  Jednotlivé projekty mají různorodé cíle, ale všechny mají přispět k větší ochraně přírody a udržitelnějšímu životnímu prostředí: patří mezi ně obnova lokalit v krajině a vytváření nových míst pro přírodu – tůní, remízků, květnatých luk nebo pestřejších lesů, úklid přírodní rezervace pro divoké koně v bývalém vojenském prostoru Milovice či budování nových ptačích budek a krmítek pro veverky s jejich následnou údržbou.

Již od roku 2003 (tedy v době, kdy byla založena JRD Development jako naše první divize) se snažíme přispívat ke zpříjemnění života obyvatel v lokalitách, kde stavíme své environmentálně šetrné projekty. Ochranou životního prostředí a různorodými dobročinnými aktivitami (od ekologických projektů přes podporu komunitního života a kulturních či sportovních akcí až po humanitární pomoc) se proto zabýváme i v dalších divizích, které spadají pod skupinu JRD Group. Nadační fond pro udržitelný život jsme založili proto, abychom tyto činnosti sjednotili pod jednu značku a zrychlili a zefektivnili jejich organizaci. Zároveň jsme tak vytvořili z našich donátorských aktivit systém, na který se mohou zájemci o podporu tohoto typu projektů s důvěrou obracet,“ říká majitel a zakladatel JRD Jan Řežáb.


Zde naleznete více informací k prvním třem projektům s podporou Nadačního fondu pro udržitelný život:

Spolek Čmelák zakládá Koalici pro krajinu
Cílem Koalice pro krajinu je motivovat zemědělce, aby navrátili 10 % své zemědělské půdy zpátky přírodě. To by do dnešní krajiny obrovských lánů polí navrátilo kvetoucí rostliny a zvířata, lépe by se zadržovala voda a výlety do přírody by byly příjemnější.

Společnost Česká krajina buduje rezervace divokých koní
Díky divokým koním, kteří žijí v bývalém vojenském prostoru Milovice, se zde podařilo znovu obnovit přirozené přírodní procesy. V lokalitě se daří vzácným květinám, desítkám druhů motýlů, ptáků nebo brouků. Díky návratu kopytníků dostala příroda potřebný impuls k tomu, aby se sama začala uzdravovat.

Organizace Natura, quo vadis? se stará o přírodu na Praze 10
Místí pobočka Českého svazu ochránců přírody plánuje rozmístit v Praze 10 nové ptačí budky a krmítka pro veverky, o které bude dlouhodobě pečovat.

 

O skupině JRD Group:
JRD Group zastřešuje skupinu firem pod značkou JRD (JRD Development, JRD Land, JRD Energo, JRD Invest a JRD Plazma, pod kterou spadá společnost Millenium Technologies). Všechny jejich aktivity staví na jednotné filozofii, že cesta k udržitelné budoucnosti spočívá v propojení moderních technologií, čisté energie, ekologického přístupu a omezení energetické náročnosti staveb. Jednotlivé divize pokrývají široké spektrum oborů: od developmentu a nákupu či prodeje pozemků přes energetiku z obnovitelných zdrojů až po investice do výnosových nemovitostí. Z projektů moderní energetiky skupiny JRD Group stojí za zmínku portfolio fotovoltaických elektráren o výkonu 40 MWp v České republice a Maďarsku, druhý největší větrný park v České republice s instalovanou kapacitou 26 MW nebo technologie plazmového zplyňování (environmentálně šetrné zpracování odpadů s výrobou elektrické a tepelné energie).

Další informace:
Marcela Kukaňová, tel.: +420 731 613 618, marcela.kukanova@crestcom.cz
Marie Cimplová, tel.: +420 731 613 602, marie.cimplova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

JRD
Naděžda Anastaziu, anastaziu@jrd.cz
www.jrd.cz, www.jrdgroup.cz

 

JRD S.R.O.

člen Centra pasivního domu

JRD ořez

 


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Sinc s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber
 • Stavební Engineering Přerov s.r.o.
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • SUNWORK, s.r.o.
 • JRD
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • Evora Trade s.r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • KT Dřevostavby s.r.o.
 • WOBAU STAVBY s.r.o.
 • MESSY s.r.o.
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • ATREA s.r.o.
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • NEMA, spol. s r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství