8. července 2020

Sněmovna tento týden schvaluje novelu vodního zákona

Sněmovna tento týden schvaluje novelu vodního zákona. Definice zavedení užitkové vody a požadavek na využití srážkové vody tam nesmí chybět

Poslanecká sněmovna v nejbližších dnech projedná ve třetím čtení novelu vodního zákona. Zemědělský výbor podpořil pozměňovací návrh poslance Radka Holomčíka (Piráti), který chce do legislativy pevně zakotvit definici užitkové vody. Součástí návrhu je odklad do 1. 1. 2022, aby ministerstvo zdravotnictví mělo čas vyhlášku s konkrétními parametry připravit. Lze tím uspořit až 40 % pitné vody.

 

Tisková zpráva Šance pro budovy /7. červen 2020

Důvodem je především nejasnost, co ve skutečnosti lze za užitkovou vodu považovat a pro jaké účely ji využít. „Jedná se o dešťovou vodu nebo šedou vodu ze sprch a umyvadel. Tu lze po určitých hygienických úpravách používat na splachování záchodů, na závlahu nebo na praní,“ uvádí ředitel Šance pro budovy Petr Holub.

 

„Pokud ovšem o každém projektu rozhoduje znovu hygienická stanice, chybí pro investory předvídatelnost výsledku, proto je nutné definici uvést v zákoně a její parametry ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví. V rezidenčních i komerčních budovách jde přitom na splachování až 40 % pitné vody. Toto množství je možné pomocí dešťové a šedé vody uspořit,“dodává Holub.

Zítra se bude také hlasovat o vládním návrhu ministra životního prostředí Richarda Brabce, kdy stavebníci budou od příštího roku povinni zajistit využití srážkové vody na pozemku, a to „akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem“, jak uvádí navržený text § 5, odst. 3 vodního zákona. Až pokud to nebude možné, odvedou ji regulovaně do kanalizace. Šance pro budovy toto ustanovení podporuje a doporučuje schválit i zákon jako celek.

Šance pro budovy i ministr Brabec se v minulosti jasně vyjádřili k potřebě odstranit administrativní bariéry, posílit ekonomickou motivaci a také zavést i určitou zákonnou povinnost pro využívání dešťové a šedé vody v budovách. Učinili tak mj. po společném kulatém stole, který proběhl dne 9. 6. 2020. Záznam tiskového brífinku je možné shlédnout na: https://livestream.com/accounts/17590784/events/9162839

 

 

Doplnění postoje MŽP k návrhu poslance Holomčíka:

Ministr životního prostředí Richard Brabec vydal k pirátskému pozměňovacímu návrhu neutrální stanovisko, což pomohlo k tomu, že zemědělský výbor návrh podpořil. Ministr věcně návrh podpořil, ale po dohodě se ministrem Vojtěchem argumentoval, že by se definice měla zavést až s transpozicí nové evropské legislativy o jakosti vody pro lidskou spotřebu, která se tématu dotýká. Zde by ovšem hrozilo další zpoždění, protože příští rok proběhnou volby do sněmovny.

 

Návrhy Šance pro budovy připraveny ve spolupráci s firmami z členských asociací

Účelem opatření je zajistit úsporu pitné vody a využití dešťové a šedé vody, zpomalení odtoku srážkové vody z území, zlepšení místního mikroklima, adaptace na změny klimatu, podporu stavebnictví a přínos pro oživení ekonomiky

– Zavést definici užitkové vody, jejích parametrů a možných způsobů využití

– Jasně definovat odtokové koeficienty pro zelené střechy a jímání srážkové vody

– Zrušit výjimku pro platbu srážkovného z bytových domů ve městech (nejprve novostavby, postupně všechny domy)

– Pokračovat v programech podpory pro všechny typy budov (rodinné a bytové domy, veřejné a podnikatelské budovy)

– Zařadit investice pro úsporu vody (a energie) do druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %

– Vyžadovat hierarchii nakládání se srážkovou vodou (nejprve akumulace a znovuvyužití, nebo vsakování či výpar)

– Připravit metodický návod pro obce, jak si zavést pravidla šetrného hospodaření s vodou

 
Centrum pasivního domu je zakládajícím a aktivním členem Šance pro budovy

 

Diskuse


Naši členové
 • Protronix s.r.o.
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • INTOZA s.r.o.
 • Isocell GmbH & Co KG
 • KM Beta, a.s.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • 3AE s.r.o.
 • MESSY s.r.o.
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.
 • FINO-trade s.r.o.
 • Meesenburg s.r.o.
 • Passive Technology s.r.o.
 • CIKO s.r.o.
 • Ing. Michal Hučík
 • Mgr. Stanislav Paleček

Hlavní mediální partneři

for arch logo strechy_krytiny  izolace_info