14. června 2022

Strategický dokument projektu ClimArchiNet pro architekty a veřejné zadavatele

Architekti dnes sehrávají jednu z klíčových rolí při navrhování budov, které pak ovlivňují mnoho generací. Můžeme změnit přístup k navrhování budov a pomoci odstranit bariéry při zadávání veřejných zakázek s parametry udržitelnosti?

 

Připravili jsme pro vás souhrn zjištění a doporučení Expertní skupiny projektu pro architekty, profesní komory, veřejné zadavatele a státní správu.

Strategický dokument v ČJ ke stažení zde.
Strategický dokument v AJ ke stažení zde.

ClimArchiNet logo

Projekt nám umožnil hledat slabá místa v procesu navrhování a realizace budov, zviditelnit maximum znalostí a příkladů dobré praxe. Cílem spolupráce bylo identifikovat stávající situaci a podpořit rozvoj inovativních postupů, materiálů a technologií pro přípravu a realizaci budov s velmi nízkou potřebou energie v průběhu celého životního cyklu. Podpořit transformaci sektoru budov směrem k dosažení uhlíkové neutrality, adaptací budov na změny klimatu a zajištění sociální a energetické bezpečnosti.

Realizace projektu proběhla v letech 2021–2022 v úzké spolupráci:

Inštitútu pre pasivné domy  a Centra pasivního domu, z.s 


Projekt ClimArchiNet se v letech 2020-2022 zaměřil na diskuzní formáty s odborníky a sdílení příkladů dobré praxe udržitelné architektury:  

Cílem Strategického dokumentu Expertní skupiny je:

 1. Shrnutí zjištění, dostupných podkladů a názorů expertů z jednotlivých oborů, kteří se do realizace projektu ClimArchiNet v ČR zapojili v rámci diskusí, pracovních seminářů a mezinárodní konference.
 2. Souhrn doporučení vedoucí k rychlejší transformaci zpracovatelů (v roli architektů) a zadavatelů (veřejné správy) veřejných zakázek s cílem přípravy a realizace budov s velmi nízkou potřebou energie, adaptovaných na změny klimatu, politického rozložení, sociální a energetické bezpečnosti.
 3. Zohlednění multi-kriteriálních požadavků PESTEL.

CAN Pestel Objective
Expertní skupina projektu Climarchinet 2021-2022

Tato skupina je tvořena odborníky a pozvanými hosty, kteří se nad rámec svého oboru a profesního zájmu zabývají překážkami a výzvami, jež stojí v cestě udržitelnému, uhlíkově neutrálnímu stavebnictví. Společným cílem je dlouhodobá spolupráce této odborné veřejnosti v rámci diskuzních aktivit projektu ClimArchiNet, ale také její přesah do dalších projektů CPD.

CAN expertní tým

Dokument je určen pro tyto cílové skupiny v ČR:

 • Architekt (Česká Komora Architektů)
 • Veřejná správa (úroveň krajů, měst & obcí)
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Ministerstvo školství a tělovýchovy
 • Státní fond životního prostředí
 • Státní fond podpory investic
 • Města a obce


Další informace k proběhlým aktivitám projektu v České republice a navazujícím projektům, které Centrum pasivního domu právě realizuje, lze najít na webové stránce organizacena spádové stránce projektu ClimArchiNet v ČR.

 

Projekt ClimArchi.Net byl v CPD realizován za finanční podpory programu EUKI, EUKI je iniciativa Spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu (BMWK), jejímž cílem je posílit spolupráci v EU při dalším rozvoji a provádění její ambiciózní politiky v oblasti klimatu. Prostřednictvím EUKI se mohou aktéři v oblasti klimatu vzájemně učit; iniciativa podporuje vnitroevropský dialog, výměnu osvědčených postupů, zvyšování povědomí a předávání znalostí. 

EUKI_publicita ClimArchiNet


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • BACHL, spol. s r.o.
 • Wobau cz s.r.o.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • Ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
 • PROPASIV s.r.o.
 • Michael Jaďuď
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • PROJEKCE PASIVNÍCH DOMŮ - Ing. Lukáš Dawid
 • Čanda, s.r.o.
 • CONDA s.r.o.
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • PORSENNA o.p.s.
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • Lightway s.r.o
 • pátý rozměr s.r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • SLAVONA, s.r.o.
 • MESSY s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton

Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby