23. října 2013

Systémy pro těsnost budovy v detailech

Při realizaci objektů v pasivním standardu se používá systém řízeného větrání s rekuperací. Na obálku budovy jsou proto kladeny nejvyšší nároky nejen z hlediska součinitele prostupu tepla, ale taktéž z hlediska zajištění vzduchotěsnosti obvodových konstrukcí.

 

Svou důležitost zaujímá také snížení infiltrace venkovního vzduchu na minimum. Obvodovými konstrukcemi prochází mnoho systémových prvků – elektroinstalace, potrubní rozvody a další. Abychom zajistili vzduchotěsnost těchto prostupů, je důležité s vedením instalací počítat již v samotné projektové dokumentaci, nejlépe zpracováním prováděcí dokumentace včetně řešení detailů.

Při vlastní realizaci pak musíme důsledně dbát na provedení těchto detailů a řešit neprodyšnou obálku jako celek. Uvedené chyby v drobných prostupech konstrukcí se výrazně projeví při kontrolním měřením Blower Door Test.  Častým nedostatkem je chybějící napojení fólií na obvodové zdivo, základovou desku nebo jsou nesprávně řešeny prostupy kabelů a potrubí skrz obálku.

Na trhu výrobci (například PRO CLIMA) nabízejí prvky, jako například kabelové a trubní manžety, instalační krabice nebo pásky, které nám starosti s celkovou těsností budovy řeší. Během instalace prvků je nutné dbát technologických předpisů aplikace od výrobce.

a001_605x460x75.jpg
Obr. 1 – Nesprávně provedený detail prostupu PVC trubky konstrukcí 

a002_615x385x75.jpg

Obr. 2, 3 – Detail řešení okenní připojovací spáry. Nevhodné použití okenní nízkoexpanzní pěny místo těsnící pásky. Měřeno anemometrem, rychlost proudění vzduchu 0,9 m/s. Zjištěno během kontrolního měření Blower Door Test.

a004_564x367x75.jpg

Obr. 4 – Správné vzduchotěsné napojení prostupujícího potrubí na parobrzdu pomocí systémové trubní manžety

a005_569x370x75.jpg

Obr. 5 – Správné vzduchotěsné napojení prostupující kabeláže na parobrzdu pomocí systémové kabelové manžety.

 

Autor: Ing. František Buráň, CIUR a.s.

Diskuse


Naši členové
 • KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o.
 • Ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • Isocell GmbH & Co KG
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • pátý rozměr s.r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • CONDA s.r.o.
 • Ing. Michal Hučík
 • Wobau cz s.r.o.
 • S-Power Energies, s.r.o.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • Xella CZ, s.r.o.
 • Lightway s.r.o
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • REHAU, s.r.o.
 • EnergySim s.r.o.
 • PORSENNA o.p.s.

Hlavní mediální partneři

for arch logo