23. října 2013

Systémy pro těsnost budovy v detailech

Při realizaci objektů v pasivním standardu se používá systém řízeného větrání s rekuperací. Na obálku budovy jsou proto kladeny nejvyšší nároky nejen z hlediska součinitele prostupu tepla, ale taktéž z hlediska zajištění vzduchotěsnosti obvodových konstrukcí.

 

Svou důležitost zaujímá také snížení infiltrace venkovního vzduchu na minimum. Obvodovými konstrukcemi prochází mnoho systémových prvků – elektroinstalace, potrubní rozvody a další. Abychom zajistili vzduchotěsnost těchto prostupů, je důležité s vedením instalací počítat již v samotné projektové dokumentaci, nejlépe zpracováním prováděcí dokumentace včetně řešení detailů.

Při vlastní realizaci pak musíme důsledně dbát na provedení těchto detailů a řešit neprodyšnou obálku jako celek. Uvedené chyby v drobných prostupech konstrukcí se výrazně projeví při kontrolním měřením Blower Door Test.  Častým nedostatkem je chybějící napojení fólií na obvodové zdivo, základovou desku nebo jsou nesprávně řešeny prostupy kabelů a potrubí skrz obálku.

Na trhu výrobci (například PRO CLIMA) nabízejí prvky, jako například kabelové a trubní manžety, instalační krabice nebo pásky, které nám starosti s celkovou těsností budovy řeší. Během instalace prvků je nutné dbát technologických předpisů aplikace od výrobce.

a001_605x460x75.jpg
Obr. 1 – Nesprávně provedený detail prostupu PVC trubky konstrukcí 

a002_615x385x75.jpg

Obr. 2, 3 – Detail řešení okenní připojovací spáry. Nevhodné použití okenní nízkoexpanzní pěny místo těsnící pásky. Měřeno anemometrem, rychlost proudění vzduchu 0,9 m/s. Zjištěno během kontrolního měření Blower Door Test.

a004_564x367x75.jpg

Obr. 4 – Správné vzduchotěsné napojení prostupujícího potrubí na parobrzdu pomocí systémové trubní manžety

a005_569x370x75.jpg

Obr. 5 – Správné vzduchotěsné napojení prostupující kabeláže na parobrzdu pomocí systémové kabelové manžety.

 

Autor: Ing. František Buráň, CIUR a.s.

Diskuse


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • REHAU, s.r.o.
 • EnergySim s.r.o.
 • IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.
 • JRD s.r.o.
 • Mgr. Stanislav Paleček
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • INTOZA s.r.o.
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • WIPPRO GmbH
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • pátý rozměr s.r.o.
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • Ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • Ing. arch. David Vašíček
 • Wienerberger, s.r.o.
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton

Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby